ISO LÀ GÌ? ISO 9001:2015 là gì

ISO LÀ GÌ? ISO 9001:2015 là gì

Tác giả: ISOCUS | 24-04-2019, 10:04 am

ISO LÀ GÌ? 

ISO là tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (The International Organization for Standardization)

Là một ủy ban quốc tế bao gồm các cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của hơn 160 quốc gia. 

ISO 9000 là gì ?

ISO 9000  Là bộ tiêu chuẩn về quản lý chất lượng, đưa ra các yêu cầu nguyên tác về quản lý cần đáp ứng. Tập trung vào rủ ro, cơ hội, cải tiến. ISO 9000 áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô hay loại hình sản xuất/dịch vụ.

Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 bao gồm:

1.     ISO 9000: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng - Cơ sở và từ vựng

2.     ISO 9001: 2015 Hệ thống quản lý chất lượng -  Các yêu cầu

3.     ISO 9004: 2009 Hệ thống quản lý chất lượng  - Hướng dẫn cải tiến hiệu quả

4.     ISO 19011: 2011 Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý chất lượng

ISO 9001 LÀ  GÌ?

 ISO 9001 là tiêu chuẩn phổ biến nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 và là tiêu chuẩn duy nhất trong bộ tiêu chuẩn ISO 9000 mà tổ chức có thể được chứng nhận (mặc dù điều này không phải là một yêu cầu). Phiên bản mới nhất hiện tại đang được sử dụng là ISO 9001:2015 được phát hình vào tháng 9 năm 2015

Các tổ chức áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để chứng tỏ khả năng luôn cung cấp sản phẩm và dịch vụ đáp ứng thỏa mãn khách hàng và yêu cầu luật định.

ISO 9001:2015 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào không phân biệt loại hình, quy mô hoặc sản phẩm và dịch vụ cung cấp. Hơn một triệu tổ chức từ hơn 160 quốc gia đã được chứng nhận ISO 9001.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299