ISO 45001 khác với ISO 9001:2015 như thế nào (Phần 1)

ISO 45001 khác với ISO 9001:2015 như thế nào (Phần 1)

Tác giả: ISOCUS | 14-12-2018, 2:51 pm

ISO 9001 là Hệ thống quản lý chất lượng (QMS) cung cấp cho các tổ chức một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng các mục tiêu của khách hàng (cung cấp chất lượng phù hợp).

ISO 45001 là một Hệ thống quản lý an toàn (SMS) cung cấp cho các tổ chức một cách tiếp cận có hệ thống để đo lường và cải thiện tác động môi trường của họ. 

ISO 45001 và ISO 9001 có chung và có nhiều điểm tương đồng, nhưng chúng không trực tiếp điều chỉnh mệnh đề cho mệnh đề. Các sản phẩm có sẵn cho tất cả các giai đoạn phát triển QMS và / hoặc EMS, bao gồm:

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299