Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng
Chat Zalo
Chat ngay

Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng

Với hơn một triệu tổ chức trên toàn thế giới được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 một mình, không tổ chức nào có thể trả giá không thể nhận ra rằng quản lý đảm bảo chất lượng và kiểm soát là những yêu cầu thiết yếu trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Nhiều tổ chức đã được hưởng nhiều lợi ích từ cách tiếp cận có cấu trúc để kiểm soát các lĩnh vực hoạt động và rủi ro liên quan nhưng thường bỏ lỡ cơ hội tối đa hóa lợi tức đầu tư ban đầu bằng cách sử dụng phương pháp tương tự trong các lĩnh vực khác của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo 10 ngày này nhằm cung cấp cho các đại biểu hiểu biết về các cách tiếp cận khác nhau để đảm bảo chất lượng. Trong tuần đầu tiên, chương trình đào tạo sẽ tập trung vào nền tảng cho các khái niệm khác nhau về quản lý chất lượng trong các tổ chức để đảm bảo những người tham dự quen thuộc với đảm bảo chất lượng. Trong tuần thứ hai, tập trung đào tạo sẽ được thực hành học tập về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng bao gồm kiểm toán nội bộ và bên thứ ba, đảm bảo rằng các hệ thống được duy trì và cải thiện. Chương trình đào tạo được chia thành hai mô-đun: MODULE I - Các yếu tố cần thiết về đảm bảo chất lượng MODULE II - Đảm bảo chất lượng trong thực tế Mỗi mô-đun được cấu trúc và có thể được thực hiện như một khóa đào tạo độc lập; tuy nhiên, các đại biểu sẽ tối đa hóa lợi ích của họ bằng cách lấy Module 1 và 2 back-to-back như một khóa đào tạo hai tuần.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Chương trình đào tạo được chia thành hai mô-đun:

 

MODULE I - Các yếu tố cần thiết về đảm bảo chất lượng

MODULE II - Đảm bảo chất lượng trong thực tế

Mỗi mô-đun được cấu trúc và có thể được thực hiện như một khóa đào tạo độc lập; tuy nhiên, các đại biểu sẽ tối đa hóa lợi ích của họ bằng cách lấy Module 1 và 2 back-to-back như một khóa đào tạo hai tuần.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Quản lý bộ phận
 • Giám sát nhóm
 • Quản lý nhân sự
 • Chuyên gia tài chính muốn biết thêm về Đảm bảo chất lượng
 • Kiểm toán Tài chính Các chuyên gia muốn hiểu thêm về Kiểm toán Hệ thống Quản lý
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Đến cuối buổi chương trình đào tạo này, các đại biểu sẽ có thể:

 • Hãy nhận thức về lịch sử của việc đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn hóa và các mô hình và khuôn khổ khác nhau của nhà nước để đảm bảo chất lượng
 • Hiểu các khuôn khổ quốc tế mới nhất trong các hệ thống quản lý và thảo luận một số lợi ích mà chúng có thể mang lại cho các tổ chức
 • Đánh giá cao các phương pháp xác định và cải thiện sự tương tác trong các quy trình kinh doanh bao gồm các lợi ích của phương pháp PDCA
 • Hiểu tầm quan trọng của tư duy dựa trên rủi ro trong hệ thống quản lý chất lượng và nhận thức về bối cảnh tổ chức và ý nghĩa của hệ thống quản lý chất lượng
 • Hiểu một số yêu cầu thực tế của kiểm toán hệ thống quản lý và nêu rõ lợi ích của kiểm toán trong hệ thống quản lý chất lượng bao gồm thực hành kỹ thuật kiểm toán

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo này có tính tương tác cao và các đại biểu sẽ có cơ hội sử dụng các tài liệu và bài tập nghiên cứu điển hình sẽ mang lại sự hiểu biết thực tế cho các khái niệm về đảm bảo và quản lý chất lượng. Điều này sẽ bao gồm cơ hội để liên hệ việc học tập của chương trình với các vấn đề “cuộc sống thực” trong tổ chức của chính họ và kinh nghiệm của họ với tư cách khách hàng.

Ngoài việc học các yêu cầu thiết yếu của một hệ thống quản lý chất lượng, người tham gia sẽ được tận hưởng một phần rất tham gia của chương trình đào tạo này nhằm giúp họ thực hành các kỹ thuật kiểm toán mặc dù có vai trò tham gia.

Tác động tổ chức

 • Hiểu rõ hơn về đảm bảo chất lượng vai trò có trên toàn bộ tổ chức
 • Một tầm nhìn tổ chức được chia sẻ để thúc đẩy đảm bảo chất lượng
 • Sử dụng hệ thống chất lượng trong việc lựa chọn và kiểm soát các nhà thầu và gia công phần mềm
 • Cải thiện hiệu quả truyền thông nội bộ / liên ngành
 • Lợi ích của việc phát triển các hệ thống quản lý hiệu quả để:
  • Cải thiện tinh thần và hợp tác của nhân viên
  • Tăng lợi nhuận
  • Tăng cường quy hoạch, đảm bảo chất lượng và các biện pháp kiểm soát chất lượng
  • Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và xây dựng nhóm

Tác động cá nhân

 • Sự đánh giá cao về vai trò của họ trong việc giúp tổ chức của họ đạt được sự bảo đảm và kiểm soát chất lượng được cải thiện
 • Nâng cao kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ cần thiết để nâng cao sự nghiệp của họ
 • Kỹ năng lắng nghe và lắng nghe tích cực được cải thiện
 • Cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề và tư duy

Ai nên tham dự?

 • Quản lý bộ phận
 • Giám sát nhóm
 • Quản lý nhân sự
 • Chuyên gia tài chính muốn biết thêm về Đảm bảo chất lượng
 • Kiểm toán Tài chính Các chuyên gia muốn hiểu thêm về Kiểm toán Hệ thống Quản lý

Chương trình Phác thảo

Học phần 1: Các yếu tố cần thiết về đảm bảo chất lượng

 NGÀY 1

Tiêu chuẩn hóa quốc tế và lợi ích toàn cầu và tổ chức

 • Tóm tắt lịch sử tiêu chuẩn quốc tế
 • Lợi ích kinh tế của tiêu chuẩn hóa
 • Lợi ích tổ chức của tiêu chuẩn hóa
 • Tiêu chuẩn làm cơ chế kiểm soát rủi ro tổ chức
 • Một cách tiếp cận làm việc theo nhóm với chất lượng
 • Bài tập xây dựng nhóm

NGÀY 2 

Giới thiệu về đảm bảo chất lượng và kiểm soát

 • Giới thiệu về đảm bảo chất lượng và kiểm soát
 • Lịch sử đảm bảo chất lượng
 • Giới thiệu về Mô hình đảm bảo và kiểm soát chất lượng
 • Khái niệm về quản lý chất lượng toàn diện
 • Mười bốn điểm của Deming và các cách tiếp cận khác
 • Cách tiếp cận quy trình và ISO9001

NGÀY 3 

Phương pháp tiếp cận quy trình để quản lý đảm bảo chất lượng

 • Cấu trúc mức ISO cao - Phụ lục SL
 • ISO9001 là một khuôn khổ để quản lý đảm bảo chất lượng
 • Cách tiếp cận quy trình và tổ chức như một tập hợp các quy trình liên quan đến liên quan
 • Rủi ro và cơ hội trong một hệ thống quản lý chất lượng

NGÀY 4 

Nguyên tắc đảm bảo chất lượng và kiểm soát

 • Nguyên tắc cốt lõi trong việc đạt được Quản lý chất lượng toàn diện
 • Phòng ngừa, không chỉnh sửa
 • Chất lượng tập trung của khách hàng
 • Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh và chính sách
 • Cơ hội cải thiện liên tục tổ chức
 • Xây dựng chất lượng thông qua Làm việc theo nhóm

NGÀY 5 

Kỹ thuật đảm bảo chất lượng và kiểm soát

 • Cải tiến quy trình
 • Đo điểm chuẩn
 • Chương trình chất lượng quốc gia Baldridge (BNQP): Tiêu chí cho hiệu suất xuất sắc
 • EFQM, Giải thưởng Chất lượng Dubai và Giải thưởng xuất sắc HH Sheikh Khalifa
 • Phân tích nguyên nhân tuyến đường
 • Mục tiêu và KPI
 • Kết quả đo lường - Chi phí chất lượng

 

Học phần 2: Đảm bảo chất lượng trong thực tế

NGÀY 6 

Thiết kế và triển khai ISO9001

 • Phương pháp tiếp cận PDCA
 • Tư duy dựa trên rủi ro
 • Tổ chức và bối cảnh
 • Nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm
 • Tầm quan trọng của vai trò lãnh đạo hiệu quả
 • Vai trò và trách nhiệm của các nhà lãnh đạo trong ISO9001
 • Văn hóa chất lượng - Vai trò của TQM

NGÀY 7 

Lập kế hoạch và vận hành một hệ thống quản lý chất lượng

 • Thiết lập chính sách
 • Lập kế hoạch cho một hệ thống quản lý chất lượng
 • Đánh giá rủi ro và cơ hội trong một hệ thống quản lý chất lượng
 • Hỗ trợ hệ thống của bạn - Tài nguyên, Năng lực
 • Hoạt động, lập kế hoạch và kiểm soát

NGÀY 8 

Kiểm toán dưới dạng Công cụ quản lý

 • Hệ thống quản lý kiểm toán
 • Bộ mặt của một Kiểm toán viên Hệ thống
 • Yêu cầu của ISO19011 - hướng dẫn cho hệ thống quản lý kiểm toán
 • Các loại kiểm tra hệ thống
 • Kiểm tra kế hoạch
 • Kiểm toán như một phần của giám sát hiệu suất và cải thiện tổ chức

NGÀY 9 

Kiểm toán trong thực tế

 • Phát triển một chương trình kiểm toán
 • Lập kế hoạch kiểm toán
 • Cuộc họp mở đầu
 • Câu hỏi kiểm tra và sử dụng danh sách kiểm tra
 • Tiến hành kiểm toán
 • Tập thể dục Role Playing

NGÀY 10 

Quản lý tài liệu trong hệ thống quản lý chất lượng của bạn

 • Xây dựng hệ thống kiểm soát tài liệu
 • Vòng đời tài liệu
 • Tính nhất quán trong xuất hiện tài liệu, ký hiệu và lưu thông
 • Duy trì tính toàn vẹn của Điều khiển tài liệu
 • Tính khả dụng của tài liệu cho các bên quan tâm

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Hệ thống quản lý và đảm bảo chất lượng
Với hơn một triệu tổ chức trên toàn thế giới được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 một mình, không tổ chức nào có thể trả giá không thể nhận ra rằng quản lý đảm bảo chất lượng và kiểm soát là những yêu cầu thiết yếu trong sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Nhiều tổ chức đã được hưởng nhiều lợi ích từ cách tiếp cận có cấu trúc để kiểm soát các lĩnh vực hoạt động và rủi ro liên quan nhưng thường bỏ lỡ cơ hội tối đa hóa lợi tức đầu tư ban đầu bằng cách sử dụng phương pháp tương tự trong các lĩnh vực khác của doanh nghiệp. Chương trình đào tạo 10 ngày này nhằm cung cấp cho các đại biểu hiểu biết về các cách tiếp cận khác nhau để đảm bảo chất lượng. Trong tuần đầu tiên, chương trình đào tạo sẽ tập trung vào nền tảng cho các khái niệm khác nhau về quản lý chất lượng trong các tổ chức để đảm bảo những người tham dự quen thuộc với đảm bảo chất lượng. Trong tuần thứ hai, tập trung đào tạo sẽ được thực hành học tập về việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng bao gồm kiểm toán nội bộ và bên thứ ba, đảm bảo rằng các hệ thống được duy trì và cải thiện. Chương trình đào tạo được chia thành hai mô-đun: MODULE I - Các yếu tố cần thiết về đảm bảo chất lượng MODULE II - Đảm bảo chất lượng trong thực tế Mỗi mô-đun được cấu trúc và có thể được thực hiện như một khóa đào tạo độc lập; tuy nhiên, các đại biểu sẽ tối đa hóa lợi ích của họ bằng cách lấy Module 1 và 2 back-to-back như một khóa đào tạo hai tuần.
icon zalo
0937.619.299