Dịch vụ đăng kí ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận
Chat Zalo
Chat ngay

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, NHÃN HIỆU TẬP THỂ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN

Dịch vụ đăng kí ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận Nhanh chóng, Tiện Lợi, Giá cực ưu đãi.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Cũng như mô hình hệ thống sở hữu trí tuệ của một số nước, pháp luật Việt Nam quy định tên địa danh có thẻ được đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ dưới các hình thức nhãn hiệu tập thể (NHTT), nhãn hiệu chứng nhận (NHCN) hoặc chỉ dẫn địa lý (CDĐL).

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể
 • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận
 • Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

1. Khái niệm cơ bản

 • Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, các nhân khôn gphari là thành viên của tỏ chức đó (Điều 4.17 Luật SHTT)
 • Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu (Điều 4.18 Luật SHTT)
 • Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể (Điều 4.22 Luật SHTT)
 • Địa danh là tên một khu vực, địa phương, vùng địa lý cụ thể
 • Đặc sản là sẩn phẩm có nguồn gốc từ một khu vực, địa phương vùng địa lý cụ thể, có những tính chất đặc thù về hình thái và chất lượng không giống các sản phẩm cùng loại khác và các đặc tính này chủ yếu có được do các điều kiện tự nhiên, con người vùng sản xuất, chế biến sản phẩm được tạo ra.

  Theo quy định của luật sở hữu trí tuệ, các dấu hiệu địa danh không được bảo hộ nhãn hiệu thông thường mà chỉ có thể được đăng ký bảo hộ dưới dạng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận hoặc nhãn hiệu tập thể. Việc lựa chọn hình thức bảo hộ tùy thuộc vào điều kiện của từng địa phương, đơn vị, phụ thuộc vào tính chất của sản phẩm/dịch vụ cần bảo hộ và nhu cầu khai thác, phát triển sản phẩm.dịch vụ gắn với địa danh đó.

2. Các bước thực hiện:

STT

Nội dung công việc

Trách nhiệm

1

Nộp đơn xin bảo hộ:

 • Đơn xin bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận; chỉ dẫn địa lý; nhãn hiệu tập thể
 • Form đơn đăng ký theo quy định của Cục SHTT

ISOCUS và Chủ sở hữu

2

Tiếp nhận đơn đăng ký:

ISOCUS được doanh nghiệp ủy quyền đến nộp đơn tại Cục SHTT

Cục SHTT & ISOCUS

3

Thẩm định hình thức:

Trong thời gian 1 tháng, Cục SHTT sẽ ra thông báo chấp nhận đơn bảo hộ hoặc có yêu cầu bổ sung

 • Trường hợp có yêu cầu bổ sung, ISOCUS sẽ theo dõi và bổ sung cho doanh nghiệp

Cục SHTT & ISOCUS

4

Công bố đơn

Mỗi tháng 1 số, Cục SHTT sẽ công bố đơn. Mục đích của việc công bố này là công bố với công chúng về tình trạng của một dấu hiệu đã có người đăng ký, thời gian đăng ký, nhằm để tránh nộp đơn trùng lặp hoặc thiết kế đấu hiệu giống hoặc tương tự dẫn đến bị từ chối bảo hộ nếu đi đăng ký hoặc để người thứ 3 có ý kiến phản hồi về việc đăng ký dấu hiệu đó làm nhãn hiệu

Cục SHTT

5

Thẩm định nội dung

Thời hạn thẩm định nội dung đối với đơn nhãn hiệu là chín tháng và đối với đơn chỉ dẫn địa lý là sáu tháng kể từ ngày công bố đơn

Cục SHTT

6

Sửa đổi, bổ sung, tách, chuyển đổi, rút đơn đăng ký

Hoạt động này diễn ra trước khi Cục SHTT thông báo từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có các quyền sau đây:

 • Sửa đổi, bổ sung đơn
 • Tách đơn
 • Yêu cầu ghi nhận thay đổi về tên, địa chỉ của người nộp đơn
 • Yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn do chuyển nhượng đơn theo hợ đồng, do thừa kế, kế thừa hoặc theo quyêt sdidnhj của cơ quan có thêm quyền

Cục SHTT & ISOCUS

7

Từ chội cấp văn bằng bảo hộ; cấp văn bằng bảo hộ và đăng bạ

 

Cục SHTT

8

Nhận văn bằng bảo hộ và đăng bạ

Các đơn đăng ký bảo hộ đáp ứng yêu cầu sẽ được cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ và đăng bạ

ISOCUS & Chủ sở hữu

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

1. Tài liệu tối thiểu

(a) Tờ khai đăng ký;

(b) Tài liệu, mẫu vật, thông tin thể hiện đối tượng sở hữu công nghiệp được đăng ký (Cụ thể đối với đơn đăng ký chỉ dẫn địa lý là bản mô tả tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý và bản đồ khu vực địa lý tương ứng với chỉ dẫn địa lý);

(c) Chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Yêu cầu đối với đơn

(a) Mỗi đơn chỉ được yêu cầu cấp một văn bằng bảo hộ;

(b) Mọi tài liệu của đơn đều phải được làm bằng tiếng Việt. Đối với các tài liệu được làm bằng ngôn ngữ khác theo quy định tại điểm 7.3 và điểm 7.4 của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN thì phải được dịch ra tiếng Việt;

(c) Mọi tài liệu của đơn đều phải được trình bày theo chiều dọc (riêng hình vẽ, sơ đồ và bảng biểu có thể được trình bày theo chiều ngang) trên một mặt giấy khổ A4 (210mm x 297mm), trong đó có chừa lề theo bốn phía, mỗi lề rộng 20mm, trừ các tài liệu bổ trợ mà nguồn gốc tài liệu đó không nhằm để đưa vào đơn;

(d) Đối với tài liệu cần lập theo mẫu thì bắt buộc phải sử dụng các mẫu đó và điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu vào những chỗ thích hợp;

(e) Mỗi loại tài liệu nếu bao gồm nhiều trang thì mỗi trang phải ghi số thứ tự trang đó bằng chữ số Ả-rập;

(f) Tài liệu phải được đánh máy hoặc in bằng loại mực khó phai mờ, một cách rõ ràng, sạch sẽ, không tẩy xoá, không sửa chữa; trường hợp phát hiện có sai sót không đáng kể thuộc về lỗi chính tả trong tài liệu đã nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ thì người nộp đơn có thể sửa chữa các lỗi đó, nhưng tại chỗ bị sửa chữa phải có chữ ký xác nhận (và đóng dấu, nếu có) của người nộp đơn;

(g) Thuật ngữ dùng trong đơn phải là thuật ngữ phổ thông (không dùng tiếng địa phương, từ hiếm, từ tự tạo). Ký hiệu, đơn vị đo lường, phông chữ điện tử, quy tắc chính tả dùng trong đơn phải theo tiêu chuẩn Việt Nam;

(h) Đơn có thể kèm theo tài liệu bổ trợ là vật mang dữ liệu điện tử của một phần hoặc toàn bộ nội dung tài liệu đơn.

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ, NHÃN HIỆU TẬP THỂ, NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN
Dịch vụ đăng kí ký chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận Nhanh chóng, Tiện Lợi, Giá cực ưu đãi.
icon zalo
0937.619.299