Đánh giá rủi ro tài chính và dự án
Chat Zalo
Chat ngay

Đánh giá rủi ro tài chính và dự án

ISOCUS cung cấp khóa đào tạo chuyên sâu 10 ngày về Đánh giá rủi ro tài chính và dự án nhằm trang bị cho các đại biểu các công cụ và kỹ thuật hiện đại. Các đại biểu sẽ có được các kỹ năng đánh giá và lựa chọn dự án, xác định và so sánh các yếu tố kinh tế, xã hội và các yếu tố có thể đo lường khác của dự án cũng như các yếu tố phụ thuộc và rủi ro liên quan đến chúng.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Tầm quan trọng của việc xác định và đánh giá dự án toàn diện bằng cách sử dụng phân tích kinh tế mới nhất về quyết định đầu tư
 • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của quản lý hiệu quả dòng tiền
 • Các khái niệm hiện đại về đánh giá rủi ro
 • Những ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng thực tế của các công cụ quản lý rủi ro khác nhau
 • Vai trò ngày càng quan trọng của quan hệ đối tác công - tư (PPP) như là một giải pháp kiểm soát rủi ro cho việc cung cấp các dự án thành công

 

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình đào tạo thẩm định tài chính và rủi ro dự án ISOCUS này phù hợp với một loạt các chuyên gia tham gia vào việc phát triển, thẩm định, thực hiện và quản lý các dự án. Những người có kinh nghiệm trước đây trong thẩm định dự án sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ với người khác;cơ sở rộng lớn của những người tham gia đảm bảo rằng mọi người đều hưởng lợi từ một loạt các lĩnh vực và quan điểm chính sách.

Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ đặc biệt có lợi:

 • Nhân viên dự án và hợp đồng trong cả khu vực công và tư nhân
 • Chuyên gia quản lý dự án
 • Các chuyên gia kỹ thuật tìm kiếm những quan điểm rộng hơn về lập kế hoạch và thực hiện dự án
 • Các quan chức chính phủ, các bộ, cơ quan khu vực công
 • Các nhà hoạch định tài chính, những người có kỹ thuật đưa ra quyết định và phân tích sẽ được cải thiện thông qua sự tham dự
 • Người quản lý tham gia vào việc lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và ra quyết định
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu

Nếu một dự án vốn quan trọng không đạt được mục tiêu tài chính và kinh tế của tổ chức promoter, nó có thể dẫn đến tổn thất tài chính, lãng phí tài nguyên và tác động trên các lĩnh vực có uy tín rộng lớn hơn. Mục tiêu của khóa đào tạo này là để tránh những tình huống như vậy bằng cách cho người tham gia những công cụ và kỹ thuật đánh giá dự án kinh tế và tài chính hiện đại.

Đánh giá rủi ro cẩn thận trong giai đoạn lập kế hoạch và thẩm định dự án là chìa khóa để đảm bảo kết quả thành công của các dự án lớn và sự phát triển rộng lớn hơn của tổ chức và nền kinh tế.

ISOCUS cung cấp khóa đào tạo chuyên sâu 10 ngày về Đánh giá rủi ro tài chính và dự án nhằm trang bị cho các đại biểu các công cụ và kỹ thuật hiện đại. Các đại biểu sẽ có được các kỹ năng đánh giá và lựa chọn dự án, xác định và so sánh các yếu tố kinh tế, xã hội và các yếu tố có thể đo lường khác của dự án cũng như các yếu tố phụ thuộc và rủi ro liên quan đến chúng.

Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ làm nổi bật:

 • Tầm quan trọng của việc xác định và đánh giá dự án toàn diện bằng cách sử dụng phân tích kinh tế mới nhất về quyết định đầu tư
 • Hiểu các nguyên tắc cơ bản của quản lý hiệu quả dòng tiền
 • Các khái niệm hiện đại về đánh giá rủi ro
 • Những ưu điểm, nhược điểm và ứng dụng thực tế của các công cụ quản lý rủi ro khác nhau
 • Vai trò ngày càng quan trọng của quan hệ đối tác công - tư (PPP) như là một giải pháp kiểm soát rủi ro cho việc cung cấp các dự án thành công

Chương trình đào tạo được chia thành hai mô-đun:

 

MODULE I - Đánh giá dự án Các yếu tố tài chính và kinh tế

MODULE II - Phân tích và quản lý rủi ro dự án

Mỗi mô-đun được cấu trúc và có thể được thực hiện như một khóa đào tạo độc lập; tuy nhiên, các đại biểu sẽ tối đa hóa lợi ích của họ bằng cách lấy Module 1 và 2 back-to-back như một khóa đào tạo hai tuần.

Mục tiêu

Chương trình đào tạo thẩm định tài chính và rủi ro của dự án ISOCUS sẽ cung cấp một cái nhìn sâu sắc về cách các tổ chức mua sắm có thể đáp ứng các thách thức để chọn các dự án tốt nhất trong bối cảnh nguồn lực hạn chế. Nó sẽ cung cấp một sự hiểu biết về các vấn đề chính trong đánh giá kinh tế và tài chính.

Nó sẽ đưa bạn qua các giai đoạn chính của đánh giá rủi ro dự án, và cung cấp hướng dẫn về các công cụ quản lý rủi ro để cải thiện kết quả dự án. chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ kết thúc với một đánh giá chuyên sâu về cơ chế được sử dụng rộng rãi nhất cho các dự án lớn, hợp đồng hợp tác công tư (PPP); xác định, đánh giá và phân bổ các vấn đề chính trong việc áp dụng mô hình PPP.  

Đến cuối buổi chương trình đào tạo ISOCUS này, những người tham gia sẽ có thể:

 • Hiểu và sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích kinh tế và tài chính sử dụng các ví dụ thực tế
 • Chuẩn bị một quá trình xác định rủi ro trong một thẩm định dự án
 • Đưa (và / hoặc) đóng góp vào các quyết định tài chính chiến lược và đánh giá rủi ro
 • Đánh giá cao sự phù hợp của các giải pháp quản lý rủi ro khác nhau
 • Nhận ra lợi ích của mô hình dự án PPP

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo thẩm định tài chính và rủi ro dự án ISOCUS sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật học tập đã được chứng minh bao gồm các bài giảng chính thức và các ví dụ làm việc tương tác để đảm bảo sự hiểu biết và duy trì thông tin tối đa. Các chương trình hàng ngày sẽ có tính tương tác cao và có sự tham gia. Sẽ có các cuộc thảo luận thường xuyên về các khái niệm chính trong đánh giá kinh tế các lựa chọn, sử dụng và hạn chế các kỹ thuật khác nhau, và giới thiệu về nhận dạng rủi ro, thẩm định và quản lý, sử dụng và hạn chế các kỹ thuật khác nhau và cách tốt nhất để lựa chọn và cấu trúc các dự án có giá trị cao .

Tác động tổ chức

Việc áp dụng các kỹ thuật đánh giá dự án và kỹ thuật đánh giá kinh tế sẽ cho phép tổ chức dự báo các điều kiện tiềm năng trong tương lai có thể tạo ra các cơ hội chiến lược hoặc gây nguy hiểm cho thành công của dự án, chứ không chỉ tối đa hóa lợi nhuận của tổ chức về vốn đầu tư vào dự án mà còn cải thiện danh tiếng của mình. . Các kỹ thuật đánh giá rủi ro và quản lý dự án được giới thiệu thông qua khóa đào tạo đánh giá rủi ro tài chính và dự án ISOCUS, sẽ cho phép tổ chức dự báo các điều kiện tiềm năng trong tương lai có thể tạo ra các cơ hội chiến lược hoặc gây nguy hiểm cho thành công của dự án.

Tác động cá nhân

Đến cuối buổi chương trình đào tạo ISOCUS này, đóng góp của bạn cho tổ chức của bạn sẽ được tăng cường đáng kể. Bạn sẽ có thể:

 • Hiểu các lợi ích có thể đạt được thông qua các dự án được khởi xướng sau các quy trình đánh giá kinh tế phù hợp
 • Khám phá cách đánh giá và so sánh các tùy chọn đầu tư dự án thay thế / cạnh tranh và đề xuất các dự án có lợi ích / giá trị tiềm năng tối ưu
 • Áp dụng các công cụ và kỹ thuật xác định và giải quyết phân tích / đánh giá rủi ro
 • Phát triển các cấu trúc mạnh mẽ để phân bổ, giảm thiểu hoặc quản lý rủi ro dự án
 • Hiểu các yếu tố cốt lõi của các mô hình hợp đồng đối tác công-tư và việc sử dụng chúng trong quản lý rủi ro dự án

Ai nên tham dự?

Chương trình đào tạo thẩm định tài chính và rủi ro dự án ISOCUS này phù hợp với một loạt các chuyên gia tham gia vào việc phát triển, thẩm định, thực hiện và quản lý các dự án. Những người có kinh nghiệm trước đây trong thẩm định dự án sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ với người khác;cơ sở rộng lớn của những người tham gia đảm bảo rằng mọi người đều hưởng lợi từ một loạt các lĩnh vực và quan điểm chính sách.

Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ đặc biệt có lợi:

 • Nhân viên dự án và hợp đồng trong cả khu vực công và tư nhân
 • Chuyên gia quản lý dự án
 • Các chuyên gia kỹ thuật tìm kiếm những quan điểm rộng hơn về lập kế hoạch và thực hiện dự án
 • Các quan chức chính phủ, các bộ, cơ quan khu vực công
 • Các nhà hoạch định tài chính, những người có kỹ thuật đưa ra quyết định và phân tích sẽ được cải thiện thông qua sự tham dự
 • Người quản lý tham gia vào việc lập kế hoạch, đánh giá rủi ro và ra quyết định.

Hãy liên hệ ngay với ISOCUS nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào 

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ ISOCUS

Trụ sở: Số nhà 3 ngõ 75/85 đường Phú Diễn, tổ 5, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Văn phòng giao dịch Hải Phòng: Nhà số 12A, Ngõ 810, đường Ngô Gia Tự, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Emailisocus@gmail.com

Websitehttps://isocus.vn

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Đánh giá rủi ro tài chính và dự án
ISOCUS cung cấp khóa đào tạo chuyên sâu 10 ngày về Đánh giá rủi ro tài chính và dự án nhằm trang bị cho các đại biểu các công cụ và kỹ thuật hiện đại. Các đại biểu sẽ có được các kỹ năng đánh giá và lựa chọn dự án, xác định và so sánh các yếu tố kinh tế, xã hội và các yếu tố có thể đo lường khác của dự án cũng như các yếu tố phụ thuộc và rủi ro liên quan đến chúng.
icon zalo
0937.619.299