Chuyên gia tài chính hiệu quả
Chat Zalo
Chat ngay

Chuyên gia tài chính hiệu quả

Trong thế giới cạnh tranh toàn cầu của thế kỷ 21, các tổ chức đẳng cấp thế giới đang phát triển các chức năng tài chính của họ để có hiệu quả hơn và hỗ trợ tốt hơn quá trình tạo ra giá trị. Các doanh nghiệp tiến bộ nhất đã biến các chuyên gia tài chính của họ thành các đối tác kinh doanh chiến lược, đưa họ ra khỏi phòng để hỗ trợ những người ra quyết định quan trọng của họ. Điều này dẫn đầu ISOCUS, Chương trình đào tạo chuyên nghiệp tài chính hiệu quả sẽ giúp các đại biểu để đáp ứng những thách thức cho chức năng tài chính ngày nay để nâng cao hiệu quả và hiệu quả trong khi kiểm soát và giảm chi phí. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ làm nổi bật: Vai trò của chức năng tài chính trong quá trình tạo giá trị của tổ chức Các chuyên gia tài chính có thể làm việc như một đối tác kinh doanh chiến lược như thế nào Các bước thực hành để cải thiện quy trình tài chính quan trọng Các biện pháp để đạt được những cải tiến về hiệu quả và hiệu quả Cách quản lý thay đổi đáng kể trong chức năng tài chính
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Vai trò của chức năng tài chính trong quá trình tạo giá trị của tổ chức
 • Các chuyên gia tài chính có thể làm việc như một đối tác kinh doanh chiến lược như thế nào
 • Các bước thực hành để cải thiện quy trình tài chính quan trọng
 • Các biện pháp để đạt được những cải tiến về hiệu quả và hiệu quả
 • Cách quản lý thay đổi đáng kể trong chức năng tài chính

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Các nhà quản lý tham gia vào những thách thức phải đối mặt với chức năng tài chính ngày nay, tập trung vào việc cải thiện các quy trình chính và chuyển đổi nhóm tài chính cho các đối tác kinh doanh chiến lược.

Chương trình đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Chuyên gia tài chính
 • Tài khoản phải trả và nhóm phải thu
 • Cán bộ Ngân sách và Kế hoạch
 • Cố vấn tài chính và các chuyên gia tài chính và kế toán khác
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Vào cuối buổi chương trình đào tạo ISOCUS này, bạn sẽ học cách:

 • Phát triển các quy trình để biến đổi các chuyên gia tài chính cho các đối tác kinh doanh
 • Hiểu cách nhóm tài chính tạo và phân phối giá trị cho các bên liên quan chính
 • Thực hiện các biện pháp thực tiễn để cải thiện quy trình tài chính
 • Cải thiện các quy trình chính trong các khoản phải thu, phải trả và kết thúc cuối tháng
 • Phát triển và sử dụng các công cụ cập nhật để dự báo và ra quyết định
 • Sử dụng các nguyên tắc quản lý thay đổi để chuyển đổi chức năng tài chính

Phương pháp đào tạo

Điều này ISOCUS, chương trình đào tạo chuyên nghiệp tài chính hiệu quả được cấu trúc như một chương trình có sự tham gia cao với các bài thuyết trình chính thức, nghiên cứu trường hợp và ví dụ làm việc tương tác. Các ví dụ liên quan và nghiên cứu điển hình được cung cấp để minh họa cho việc áp dụng từng chủ đề được đề cập và các cơ hội được cung cấp để tìm hiểu và thực hành sử dụng các kỹ năng và công cụ tài chính hiện đại mạnh mẽ, được củng cố bằng các ví dụ và bài tập thực tế.

Tác động tổ chức

Tổ chức sẽ đạt được thông qua nhận thức cao hơn về vai trò chức năng Tài chính trong quá trình tạo giá trị và bằng cách thực hiện các quy trình được cải tiến; các lợi ích cụ thể sẽ bao gồm:

 • Cải tiến về chi phí, chất lượng và tính kịp thời của thông tin tài chính
 • Nhận thức lớn hơn về cách tạo giá trị cho các bên liên quan chính
 • Hiệu quả và hiệu quả trong các quy trình và hệ thống tài chính
 • Nâng cao nhận thức chiến lược và cải thiện việc ra quyết định
 • Giá trị gia tăng từ các quy trình và công cụ quản lý rủi ro hiệu quả
 • Phát triển các kỹ năng hợp tác kinh doanh chiến lược trong nhóm tài chính

Tác động cá nhân

Các đại biểu sẽ được hưởng lợi từ cơ hội tìm hiểu về các nguyên tắc và thực hành cải tiến quy trình kinh doanh và chia sẻ kinh nghiệm của riêng họ với các đại biểu khác từ chức năng Tài chính. Kiến thức và chuyên môn sẽ được phát triển ở một số lĩnh vực chính:

 • Giải quyết các lĩnh vực cải tiến chính cho nhóm tài chính của họ
 • Nguyên tắc và thực hành phương pháp cải tiến quy trình
 • Các phương pháp thực tiễn để cải thiện các chức năng và quy trình tài chính cơ bản
 • Sử dụng các công cụ mô hình hóa để cải thiện dự báo và ra quyết định
 • Các khái niệm và cách tiếp cận để trở thành đối tác kinh doanh chiến lược
 • Các bước thực tiễn trong việc quản lý thay đổi trong chức năng tài chính

Ai nên tham dự?

Các nhà quản lý tham gia vào những thách thức phải đối mặt với chức năng tài chính ngày nay, tập trung vào việc cải thiện các quy trình chính và chuyển đổi nhóm tài chính cho các đối tác kinh doanh chiến lược.

Chương trình đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Chuyên gia tài chính
 • Tài khoản phải trả và nhóm phải thu
 • Cán bộ Ngân sách và Kế hoạch
 • Cố vấn tài chính và các chuyên gia tài chính và kế toán khác

Chương trình Phác thảo

 NGÀY 1

Thách thức thế kỷ 21 cho chức năng tài chính

 • Hiểu quy trình tạo giá trị của tổ chức
 • Vai trò của chức năng tài chính trong tạo giá trị
 • Cân bằng áp lực về thời gian, chi phí, chất lượng và dịch vụ
 • Những thách thức đối với Tài chính ngày nay: Kiểm soát, đóng cửa, báo cáo và lập kế hoạch
 • Những thách thức trong tương lai đối với tài chính: Kiểm soát và trao quyền
 • Vai trò của đối tác kinh doanh tài chính

NGÀY 2

Nâng cao hiệu quả và hiệu quả của chức năng tài chính

 • Tập trung vào giá trị khách hàng
 • Hiểu và áp dụng các nguyên tắc về tài chính
 • Phương pháp tái kỹ thuật quy trình kinh doanh (BPR)
 • Cải thiện hiệu quả của các hệ thống phải thu
 • Cải thiện hiệu quả của hệ thống thanh toán
 • Cải thiện hiệu quả của hệ thống kiểm kê

NGÀY 3

Cải thiện quy trình tài chính chủ chốt - Tăng tốc thời gian đóng

 • Các lĩnh vực trọng tâm trong giai đoạn tăng tốc
 • Vấn đề điển hình và sửa chữa
 • Đẩy nhanh quá trình báo cáo

Cải thiện quy trình tài chính chính - Ra quyết định chiến lược 

 • Nguyên tắc quản lý dựa trên hoạt động
 • Quyết định dựa trên hoạt động chiến lược
 • Thực hiện một cách tiếp cận chiến lược để giảm chi phí

NGÀY 4

Cải thiện quy trình tài chính quan trọng - Quản lý báo cáo và hiệu suất

 • Triển khai khung quản lý hiệu suất hiệu quả
 • Nguyên tắc báo cáo tích hợp
 • Phát triển một hệ thống báo cáo tích hợp

Cải thiện quy trình tài chính quan trọng - Lập kế hoạch và dự báo hiệu quả

 • Thiết kế và xây dựng mô hình tài chính để quản lý rủi ro
 • Cải thiện dự báo tài chính
 • Ngoài ngân sách - Triển khai quy trình quản lý thích ứng

NGÀY 5

Cải thiện quy trình chức năng tài chính - Con đường phía trước

 • Chuyển đổi chức năng tài chính: trở lại văn phòng cho tiền tuyến
 • Chuyên gia tài chính là đối tác kinh doanh chiến lược

Quản lý thay đổi trong chức năng tài chính

 • Chia sẻ tầm nhìn cho tương lai của chức năng tài chính
 • Quản lý thay đổi trong chức năng tài chính
 • Tầm quan trọng của sự khẩn cấp
 • Xây dựng và lãnh đạo nhóm tài chính chiến thắng

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chuyên gia tài chính hiệu quả
Trong thế giới cạnh tranh toàn cầu của thế kỷ 21, các tổ chức đẳng cấp thế giới đang phát triển các chức năng tài chính của họ để có hiệu quả hơn và hỗ trợ tốt hơn quá trình tạo ra giá trị. Các doanh nghiệp tiến bộ nhất đã biến các chuyên gia tài chính của họ thành các đối tác kinh doanh chiến lược, đưa họ ra khỏi phòng để hỗ trợ những người ra quyết định quan trọng của họ. Điều này dẫn đầu ISOCUS, Chương trình đào tạo chuyên nghiệp tài chính hiệu quả sẽ giúp các đại biểu để đáp ứng những thách thức cho chức năng tài chính ngày nay để nâng cao hiệu quả và hiệu quả trong khi kiểm soát và giảm chi phí. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ làm nổi bật: Vai trò của chức năng tài chính trong quá trình tạo giá trị của tổ chức Các chuyên gia tài chính có thể làm việc như một đối tác kinh doanh chiến lược như thế nào Các bước thực hành để cải thiện quy trình tài chính quan trọng Các biện pháp để đạt được những cải tiến về hiệu quả và hiệu quả Cách quản lý thay đổi đáng kể trong chức năng tài chính
icon zalo
0937.619.299