chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh
Chat Zalo
Chat ngay

Chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh theo TCVN 10772-2:2015 ISO 7174-2:1988

chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Đặc điểm nổi bật khi sử dụng dịch vụ Chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh theo TCVN 10772-2:2015 ISO 7174-2:1988 tại ISOCUS.VN:

- Dịch vụ chứng nhận nhanh chóng - chính xác - linh hoạt.

- Đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm đến từ Tổng cục Đo lường Chất lượng.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ ổn định về phía sau của ghế có cơ cấu nghiêng, ngả và góc tựa điều chỉnh được khi các ghế này đặt nghiêng hoặc ngả hoàn toàn và của ghế bập bênh.

 

Độ ổn định về phía trước và phía bên của các ghế này và ghế tựa được xác định bằng phương pháp được nêu trong TCVN 10772-1 (ISO 7174-1). Tiêu chuẩn này chỉ qui định các phương pháp xác định độ ổn định về phía sau của ghế khi nghiêng hoặc ngả hoàn toàn, và không được coi là phương pháp thay thế để thử ghế tựa.

Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với sản phẩm được thử. Khi dự kiến áp dụng các kết quả thử nghiệm cho các sản phẩm tương tự khác, mẫu thử phải là sản phẩm đại diện.

 

Với các mẫu thử không giống như các mẫu thử trong qui trình thử của tiêu chuẩn này thì phép thử được thực hiện càng giống như mô tả càng tốt, và ghi lại các sai lệch so với quy trình thử trong báo cáo thử nghiệm.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu về TCVN 10772-2:2015 ISO 7174-2:1988

 

Tiêu chuẩn này qui định phương pháp xác định độ ổn định về phía sau của ghế có cơ cấu nghiêng, ngả và góc tựa điều chỉnh được khi các ghế này đặt nghiêng hoặc ngả hoàn toàn và của ghế bập bênh.

 

Độ ổn định về phía trước và phía bên của các ghế này và ghế tựa được xác định bằng phương pháp được nêu trong TCVN 10772-1 (ISO 7174-1). Tiêu chuẩn này chỉ qui định các phương pháp xác định độ ổn định về phía sau của ghế khi nghiêng hoặc ngả hoàn toàn, và không được coi là phương pháp thay thế để thử ghế tựa.

Các kết quả thử nghiệm chỉ có giá trị đối với sản phẩm được thử. Khi dự kiến áp dụng các kết quả thử nghiệm cho các sản phẩm tương tự khác, mẫu thử phải là sản phẩm đại diện.

 

Với các mẫu thử không giống như các mẫu thử trong qui trình thử của tiêu chuẩn này thì phép thử được thực hiện càng giống như mô tả càng tốt, và ghi lại các sai lệch so với quy trình thử trong báo cáo thử nghiệm.

 

Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh 

 

1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan đến vật liệu sử dụng để sản xuất Giường tầng dùng tại gia đình, đặc tính hình học.

 

Phạm vi chứng nhận cần được nêu rõ chủng loại, kích thước sản phẩm, vật liệu chế tạo theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng .

 

Lấy mẫu và tiến hành thử nghiệm theo TCVN 5372. Cụ thể lấy tối thiểu 01 sản phẩm hoàn chỉnh/ loại sản phẩm xin chứng nhận để thử nghiệm

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

 2. Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh phù hợp vơí tiêu chuẩn TCVN 10772-2:2015 ISO 7174-2:1988

 

Sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 10772-2:2015 ISO 7174-2:1988

 

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh theo TCVN 10772-2:2015 ISO 7174-2:1988
chứng nhận sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm Đồ nội thất – Ghế có cơ cấu nghiêng hoặc ngả khi hoàn toàn và ghế bập bênh thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
icon zalo
0937.619.299