chứng nhận sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp phù hợp TCVN 6971:2001

chứng nhận sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

ĐIỂM NỔI BẬT

Đặc điểm nổi bật khi khách hàng sử dụng dịch vụ Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp phù hợp TCVN 6971:2001tại ISOCUS.VN:

- Chuyên gia tư vấn cao cấp đến từ Tổng cục Đo lường Chất lượng.

- Dịch vụ tư vấn - chứng nhận trọn gói (không phát sinh chi phí)

- Đánh giá chứng nhận nhanh chóng - linh hoạt.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước rửa tổng hợp dùng để rửa rau, quả và đồ dùng cho ăn uống trong nhà bếp, sử dụng chất hoạt động bề mặt dễ bị phân huỷ sinh học và một số phụ gia khác đang được bộ Y Tế cho phép sử dụng trong thực phẩm.

Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu về TCVN 6971:2001

 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước rửa tổng hợp dùng để rửa rau, quả và đồ dùng cho ăn uống trong nhà bếp, sử dụng chất hoạt động bề mặt dễ bị phân huỷ sinh học và một số phụ gia khác đang được bộ Y Tế cho phép sử dụng trong thực phẩm.

 

Quy trình đánh giá chứng nhận sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp 

 

1 . Kiểm tra, lấy mẫu :

 

Hoạt động kiểm tra tại chỗ được đoàn chuyên gia tiến hành trong quá trình đánh giá tại cơ sở, bao gồm kiểm tra hồ sơ liên quan đến vật liệu sử dụng để sản xuất.

 

Phạm vi chứng nhận cần được nêu rõ chủng loại, kích thước sản phẩm, vật liệu chế tạo, kích cỡ sản phẩm theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng .

 

Lấy 01 mẫu/chai nguyên mẫu đảm bảo rằng đủ lượng mẫu để thử nghiệm ( khoảng 0,5 lít)

 

Doanh nghiệp có trách nhiệm đem mẫu đến phòng thử nghiệm được chỉ định để thử nghiệm sau khi mẫu điển hình được tổ chức chứng nhận niêm phong.

 

Các chỉ tiêu cần thử nghiệm cần yêu cầu kỹ thuật như sau:

 

Nước rửa dùng cho nhà bếp phải phù hợp với các quy định trong bảng 1 và bảng 2.

 

Bảng 1 - Các chỉ tiêu ngoại quan

 

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1.Trạng thái

  1. Mầu
  2. Mùi

Lỏng sánh, đồng nhất, không phân lớp và kết tủa ở nhiệt độ nhỏ hơn 200C

Đồng nhất và theo mẫu đăng ký

Không mùi hoặc có mùi dễ chịu

 

Bảng 2 - Các chỉ chất lượng

 

Tên chỉ tiêu

Mức chất lượng

1.Hàm lượng chất hoạt động bề mặt , tính bằng phần trăm i khối lượng, không nhỏ hơn

  1. pH của dung dịch sản phẩm
  2. Hàm lượng metanol, tính bằng mg/kg không lớn hơn
  3. Hàm lượng asen, tính bằng mg/kg, không lớn hơn
  4. Hàm lượng kim loại nặng, tính theo chì, tính bằng mg/kg, không lớn hơn
  5. Chất làm sáng huỳnh quang
  6. Độ phân huỷ sinh học, tính bằng phần trăm khối lượng, không nhỏ hơn

10

 

6 - 8

1000

1

2

 

không được phép

90

 

2. Hệ thống đảm bảo chất lượng :

 

Doanh nghiệp phải xây dựng , lập thành văn bản, thực hiện, duy trì và thường xuyên nâng cao hiệu lực các điều kiện đảm bảo chất lượng theo yêu cầu quy định nhằm:

 

- Nhận biết các quá trình cần thiết để tạo ra sản phẩm;

 

- Xác định yêu cầu và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc thực hiện các yêu cầu và kiểm soát các quá trình này có hiệu lực;

 

- Đo lường và theo dõi các quá trình này;

 

- Thực hiện các hành động cần thiết để đạt yêu cầu đã hoạch định và cải tiến các quá trình này;

 

Trường hợp doanh nghiệp không tự xây dựng hệ thống chất lượng thì cần nhờ tổ chức tư vấn hoặc chuyên gia tư vấn có uy tín.

 

Trường hợp doanh nghiệp có giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 còn thời hạn hiêu lực ( do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoạt động chứng nhận tại Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo quy định tại Nghị định 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 cấp) thì tại lần đầu tiên khi thực hiện đánh giá chứng nhận, doanh nghiệp không phải đánh giá điều kiện đảm bảo chất lượng, nhưng tuy nhiên doanh nghiệp vẫn phải chịu sự xem xét tới việc duy trì các điều kiện đo lường, thử nghiệm, kiểm soát quá trình sản xuất và kế hoạch chất lượng liên quan tới sản phẩm xin đăng ký chứng nhận.

 

3. Đánh giá chứng nhận sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp phù hợp vơí tiêu chuẩn TCVN 6971:2001

 

Sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp sẽ được chứng nhận theo từng chủng loại khi hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp yêu cầu và mẫu điển hình của sản phẩm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật trong TCVN 6971:2001

 

Giá trị giấy chứng nhận sản phẩm sẽ có hiệu lực 3 năm, định kỳ 1 năm/ lần sẽ tiến hành giám sát hệ thống đảm bảo chất lượng, kiểm tra tại chỗ và thử nghiệm mẫu sản phẩm.

 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp phù hợp TCVN 6971:2001
chứng nhận sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp + hiệu quả+ giá tốt. Chứng nhận hợp chuẩn sản phẩm nước tổng hợp dùng cho nhà bếp thể hiện uy tín của sản phẩm cũng như doanh nghiệp trên thương trường.
icon zalo
0937.619.299