Chiến lược dựa trên rủi ro để kiểm tra và bảo trì (RBI & RBM)
Chat Zalo
Chat ngay

Chiến lược dựa trên rủi ro để kiểm tra và bảo trì (RBI & RBM)

Phương pháp Kiểm tra Dựa trên Rủi ro (RBI) cho phép đánh giá khả năng và hậu quả tiềm tàng của thất bại thiết bị áp lực. RBI cung cấp cho các công ty cơ hội ưu tiên thiết bị của họ để kiểm tra; tối ưu hóa phương pháp kiểm tra, tần số và nguồn lực; xây dựng kế hoạch kiểm tra thiết bị cụ thể; và cho phép triển khai Bảo trì đáng tin cậy ở giữa. Điều này dẫn đến sự an toàn được cải thiện, rủi ro thất bại thấp hơn, ít bị tắt máy cưỡng bức và giảm chi phí hoạt động.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro cần:

 • Được xử lý đa ngành
 • Thực tế có thể áp dụng cho tính toàn vẹn của nhà máy
 • Thiết kế với các kịch bản trong tương lai
 • Xem xét tất cả các cơ chế suy thoái tiềm năng
 • Hiểu biết về các rủi ro liên quan
 • Nhận thức về kỹ năng đánh giá Thể hình cho Dịch vụ

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Kỹ sư vận hành
 • Kỹ sư bảo trì
 • Người quản lý và giám sát kỹ thuật
 • Nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, đánh giá và giảm thiểu suy thoái thiết bị thực vật, và những người muốn sử dụng RBI hiệu quả trong các nhà máy của họ
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Giới thiệu

Phương pháp Kiểm tra Dựa trên Rủi ro (RBI) cho phép đánh giá khả năng và hậu quả tiềm tàng của thất bại thiết bị áp lực. RBI cung cấp cho các công ty cơ hội ưu tiên thiết bị của họ để kiểm tra; tối ưu hóa phương pháp kiểm tra, tần số và nguồn lực; xây dựng kế hoạch kiểm tra thiết bị cụ thể;và cho phép triển khai Bảo trì đáng tin cậy ở giữa. Điều này dẫn đến sự an toàn được cải thiện, rủi ro thất bại thấp hơn, ít bị tắt máy cưỡng bức và giảm chi phí hoạt động.

Phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro cần:

 • Được xử lý đa ngành
 • Thực tế có thể áp dụng cho tính toàn vẹn của nhà máy
 • Thiết kế với các kịch bản trong tương lai
 • Xem xét tất cả các cơ chế suy thoái tiềm năng
 • Hiểu biết về các rủi ro liên quan
 • Nhận thức về kỹ năng đánh giá Thể hình cho Dịch vụ

Mục tiêu

 • Để cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về các khía cạnh chính của Kiểm tra dựa trên rủi ro, những lợi thế và hạn chế của nó
 • Để cung cấp một sự hiểu biết rõ ràng về cách nó được liên kết với bảo trì tập trung vào độ tin cậy
 • Hiểu cách đánh giá thể chất cho dịch vụ ảnh hưởng đến Rủi ro
 • Để cho bạn thấy làm thế nào để phát triển một chương trình RBI thành công tại cơ sở của bạn
 • Cung cấp cho bạn các phương pháp thiết thực và hiệu quả mà bạn cần để thực hiện phân tích kết quả và khả năng thực tế
 • Cho bạn thấy làm thế nào để phát triển khoảng thời gian kiểm tra tối ưu cho các thiết bị cá nhân dựa trên đánh giá của các cơ chế suy thoái hoạt động

Phương pháp đào tạo

Chiến lược Rủi ro dựa trên Rủi ro ISOCUS cho khóa đào tạo và kiểm tra (RBI & RBM) kết hợp trình bày các nguyên tắc, phương pháp và thực hành tốt nhất và thực thi các bài học với các nghiên cứu điển hình và các chương trình Hỏi & Đáp nhằm tối đa hóa lợi ích cho người tham gia. Các tài liệu trình bày và thuyết trình toàn diện sẽ cung cấp tài liệu tham khảo có giá trị.

Tác động tổ chức

 • Xác định và đánh giá các cơ chế suy thoái hoạt động
 • Việc thực hiện chương trình Kiểm tra Dựa trên Rủi ro sẽ dẫn đến những cải thiện đáng kể có thể đo lường cải thiện tính toàn vẹn của nhà máy
 • Ít thất bại hơn
 • Tối ưu hóa kế hoạch kiểm tra và bảo trì và tài nguyên
 • Giảm chi phí vận hành

Tác động cá nhân

 • Các đại biểu sẽ có được kiến ​​thức cần thiết để áp dụng phương pháp dựa trên rủi ro
 • Các đại biểu sẽ có được các kỹ năng cần thiết để áp dụng phương pháp dựa trên rủi ro
 • Nâng cao năng lực trong RBI
 • Nâng cao mức hiệu suất
 • Đóng góp giá trị bổ sung cho tổ chức

Ai nên tham dự?

 • Kỹ sư vận hành
 • Kỹ sư bảo trì
 • Người quản lý và giám sát kỹ thuật
 • Nhân viên kỹ thuật có trách nhiệm kiểm tra, bảo trì, đánh giá và giảm thiểu suy thoái thiết bị thực vật, và những người muốn sử dụng RBI hiệu quả trong các nhà máy của họ

Chương trình Phác thảo

 NGÀY 1

Mục tiêu và Tổng quan khóa học

 • Tầm quan trọng của việc kiểm tra tính toàn vẹn của nhà máy và chi phí bảo trì
  • Chức năng kiểm tra thực tế
  • Kiểm tra các chỉ số hiệu suất chính
 • Chiến lược kiểm tra chung và hạn chế của họ
 • Các nguyên tắc cơ bản và công cụ đưa ra quyết định dựa trên rủi ro
  • Đánh giá rủi ro - Xác suất thất bại, hậu quả của thất bại
  • Quản lý rủi ro - Tránh, giảm nhẹ
  • Giao tiếp rủi ro.
 • Hiểu và quản lý rủi ro
  • Đánh giá rủi ro nguyên tắc
  • Yếu tố đánh giá rủi ro
  • Đánh giá định tính, bán định lượng và định lượng
 • Workshop 1- Ví dụ minh họa về đánh giá rủi ro

NGÀY 2

Kiểm tra dựa trên rủi ro (RBI)

 • Các định nghĩa
 • Sự phát triển
 • Các yếu tố chính của RBI
 • Lý do thực hiện RBI
  • Lợi ích và hạn chế sử dụng RBI
  • RBI như là một phần của quản lý toàn vẹn thực vật
  • Các lợi ích về kinh tế
 • Phương pháp kiểm tra dựa trên rủi ro API
  • API RP 580
  • API BRD 581 - Các cấp phân tích RBI khác nhau
 • Tác động của RBI đối với các mã API, tiêu chuẩn và thực tiễn được đề xuất có liên quan
  • API 510, 570 và 650
  • API 579 Thể dục-Mục đích
 • Phần mềm kiểm tra dựa trên rủi ro API
 • chương trình 2 - Hỏi & đáp về phương pháp API RBI

NGÀY 3

Tổng quan về API 571 - Nhận biết các điều kiện gây ra sự thất bại của thất bại

 • Tổng quan về hơn 60 cơ chế thiệt hại được tìm thấy trong các nhà máy lọc dầu
 • Thảo luận chi tiết về một số cơ chế hư hỏng chung: Ăn mòn bên trong và bên ngoài, gãy xương giòn, mệt mỏi, SCC, HIC, ăn mòn bên trong và bên ngoài
 • Xác định các cơ chế thoái hóa và chế độ lỗi
  • Cơ chế hư hại chủ động trong thiết bị nhà máy quan trọng
  • Cơ chế không hoạt động hoặc "không"
  • Nhận dạng để đánh giá, bao gồm
  • Tác động của các cơ chế đồng thời
 • Lựa chọn vật liệu thích hợp cho các cơ chế giảm thiểu cụ thể
 • Quản lý tài sản tích hợp
  • Liên kết Đánh giá Rủi ro, RBI và RCM
  • Quản lý rủi ro bằng RBI
 • chương trình 3 - Nghiên cứu trường hợp liên quan đến một số thiệt hại thiết bị và thất bại, và các bài học

NGÀY 4

Lập kế hoạch kiểm tra (Dựa trên xếp hạng rủi ro RBI)

 • Hướng dẫn lập kế hoạch kiểm tra
 • Cần cho một số kiểm tra đầu cơ / thăm dò
 • Triển khai RBI
  • Yếu tố cần thiết để thiết lập một chương trình RBI thành công
  • Nhóm RBI - Cấu trúc và nhiệm vụ được đề xuất
 • Phát triển thiết bị và hệ thống đường ống / mạch
 • Lịch sử kiểm tra, diễn giải
  • Xếp hạng phê bình thiết bị
 • Thiết bị Data Base
  • Cơ sở dữ liệu được chia sẻ bởi RBI và RCM
  • Tầm quan trọng của chất lượng dữ liệu
  • Hệ thống quản lý bảo trì trên máy vi tính
 • chương trình 4 - Nghiên cứu điển hình: Phân loại dựa trên rủi ro thiết bị và chế độ hỏng hóc

NGÀY 5

 • Tối ưu hóa khoảng thời gian kiểm tra dựa trên rủi ro được đánh giá
 • Đánh giá kết quả kiểm tra
  • Chất lượng dữ liệu
  • Tính toán tỷ lệ ăn mòn
  • Tính toán cuộc sống còn lại
 • Đánh giá Thể dục-Dịch vụ
 • Ước tính các hậu quả của thất bại
 • chương trình 5 - Nghiên cứu điển hình - Đánh giá các khuyết tật trong thiết bị quan trọng

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Chiến lược dựa trên rủi ro để kiểm tra và bảo trì (RBI & RBM)
Phương pháp Kiểm tra Dựa trên Rủi ro (RBI) cho phép đánh giá khả năng và hậu quả tiềm tàng của thất bại thiết bị áp lực. RBI cung cấp cho các công ty cơ hội ưu tiên thiết bị của họ để kiểm tra; tối ưu hóa phương pháp kiểm tra, tần số và nguồn lực; xây dựng kế hoạch kiểm tra thiết bị cụ thể; và cho phép triển khai Bảo trì đáng tin cậy ở giữa. Điều này dẫn đến sự an toàn được cải thiện, rủi ro thất bại thấp hơn, ít bị tắt máy cưỡng bức và giảm chi phí hoạt động.
icon zalo
0937.619.299