Các yếu tố cần thiết về đảm bảo chất lượng
Chat Zalo
Chat ngay

Các yếu tố cần thiết về đảm bảo chất lượng

Nhiều tổ chức đã áp dụng cấu trúc được tiếp cận để quản lý hoạt động của họ thông qua các tiêu chuẩn và kỹ thuật khác nhau để quản lý đảm bảo chất lượng. Điều này tương tác ISOCUS Essentials của chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng sẽ phát triển các kỹ năng đại biểu và kiến ​​thức về đảm bảo chất lượng và cung cấp cho họ thực hành tốt nhất mà họ sẽ có thể sử dụng trong việc cải thiện đảm bảo chất lượng trong tổ chức của họ. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ cung cấp một nền tảng cho các khái niệm khác nhau về quản lý chất lượng trong các tổ chức và xem xét các rủi ro và cơ hội có thể được quản lý thành công trong các tổ chức thông qua việc quản lý hiệu quả đảm bảo chất lượng.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Đảm bảo chất lượng sẽ phát triển các kỹ năng đại biểu và kiến ​​thức về đảm bảo chất lượng và cung cấp cho họ thực hành tốt nhất mà họ sẽ có thể sử dụng trong việc cải thiện đảm bảo chất lượng trong tổ chức của họ.
 • Cung cấp một nền tảng cho các khái niệm khác nhau về quản lý chất lượng trong các tổ chức
 • Xem xét các rủi ro và cơ hội có thể được quản lý thành công trong các tổ chức thông qua việc quản lý hiệu quả đảm bảo chất lượng.

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

 • Quản lý bộ phận
 • Giám sát nhóm
 • Quản lý nhân sự
 • Chuyên gia tài chính muốn biết thêm về đảm bảo chất lượng
 • Kiểm toán Tài chính Các chuyên gia, những người muốn hiểu thêm về các hệ thống quản lý kiểm toán
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Đến cuối buổi hội thảo đào tạo GL O MACS này, các đại biểu sẽ có thể:

 • Hãy nhận biết về lịch sử của việc đảm bảo chất lượng và tiêu chuẩn hóa
 • Hiểu được một phần của tinh thần đồng đội có hiệu quả trong việc góp phần đảm bảo chất lượng tổng thể trong tổ chức của họ
 • Nhà nước mô hình khác nhau và khuôn khổ để đảm bảo chất lượng
 • Nhận thức tầm quan trọng của khách hàng trong hệ thống quản lý chất lượng
 • Hiểu các khuôn khổ quốc tế mới nhất trong các hệ thống quản lý và thảo luận một số lợi ích mà chúng có thể mang lại cho các tổ chức
 • Đánh giá cao các phương pháp xác định và cải thiện sự tương tác trong các quy trình kinh doanh

Phương pháp đào tạo

Người tham gia sẽ học bằng cách tham gia tích cực trong buổi hội thảo thông qua việc sử dụng các tài liệu và bài tập vụ án sẽ mang lại một sự hiểu biết thực tế cho các khái niệm về đảm bảo và quản lý chất lượng. Điều này sẽ bao gồm cơ hội để liên hệ việc học tập của khóa học với các vấn đề “cuộc sống thực” trong tổ chức của chính họ và trải nghiệm của họ với tư cách khách hàng.

Tác động tổ chức

 • Tầm nhìn tổ chức được chia sẻ để đảm bảo và quản lý chất lượng
 • Cải thiện giao tiếp trong tổ chức
 • Hiểu biết sâu sắc về tầm quan trọng của chất lượng và khách hàng đối với tổ chức
 • Lợi ích của một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả
 • Nâng cao chất lượng lập kế hoạch, đảm bảo và kiểm soát các biện pháp

Tác động cá nhân

 • Tăng hiểu biết về tầm quan trọng của quản lý chất lượng trong các tổ chức
 • Phát triển sự hiểu biết về vai trò của họ có thể giúp tổ chức phát triển một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả như thế nào
 • Mở rộng sự hiểu biết về cách tác động của tinh thần đồng đội đối với hệ thống quản lý chất lượng
 • Phát triển kỹ năng làm việc nhóm
 • Tăng kiến ​​thức về các khung quản lý chất lượng khác nhau và ứng dụng của họ

Ai nên tham dự?

 • Quản lý bộ phận
 • Giám sát nhóm
 • Quản lý nhân sự
 • Chuyên gia tài chính muốn biết thêm về đảm bảo chất lượng
 • Kiểm toán Tài chính Các chuyên gia, những người muốn hiểu thêm về các hệ thống quản lý kiểm toán

Hội thảo Phác thảo

1 NGÀY 

Tiêu chuẩn hóa quốc tế và lợi ích toàn cầu và tổ chức

 • Tóm tắt lịch sử tiêu chuẩn quốc tế
 • Lợi ích kinh tế của tiêu chuẩn hóa
 • Lợi ích tổ chức của tiêu chuẩn hóa
 • Tiêu chuẩn làm cơ chế kiểm soát rủi ro tổ chức
 • Phương pháp tiếp cận theo nhóm về chất lượng
 • Bài tập Teambuilding

NGÀY 2 

Giới thiệu về đảm bảo chất lượng và kiểm soát

 • Giới thiệu về đảm bảo chất lượng và kiểm soát
 • Lịch sử đảm bảo chất lượng
 • Giới thiệu về Mô hình đảm bảo và kiểm soát chất lượng
 • Khái niệm về quản lý chất lượng toàn diện
 • Mười bốn điểm của Deming và các phương pháp tiếp cận khác
 • Phương pháp tiếp cận quy trình và ISO9001

NGÀY 3 

Phương pháp tiếp cận quy trình để quản lý đảm bảo chất lượng

 • Cấu trúc mức ISO cao - Phụ lục SL
 • ISO9001 như là một khuôn khổ để quản lý đảm bảo chất lượng
 • Phương pháp tiếp cận quy trình và tổ chức như một tập hợp các quy trình liên quan đến liên quan
 • Rủi ro và cơ hội trong một hệ thống quản lý chất lượng

NGÀY 4 

Nguyên tắc đảm bảo chất lượng và kiểm soát

 • Nguyên tắc cốt lõi trong việc đạt được quản lý chất lượng toàn diện
 • Phòng ngừa, Không chỉnh sửa
 • Chất lượng tập trung của khách hàng
 • Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh và chính sách
 • Cơ hội cải thiện liên tục tổ chức
 • Xây dựng chất lượng thông qua Làm việc theo nhóm

NGÀY 5 

Kỹ thuật đảm bảo chất lượng và kiểm soát

 • Cải tiến quy trình
 • Đo điểm chuẩn
 • Chương trình chất lượng quốc gia Baldridge (BNQP): Tiêu chí cho hiệu suất xuất sắc
 • EFQM, Giải thưởng Chất lượng Dubai và Giải thưởng xuất sắc HH Sheikh Khalifa
 • Phân tích nguyên nhân tuyến đường
 • Mục tiêu và KPI
 • Kết quả đo lường - Chi phí chất lượng

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Các yếu tố cần thiết về đảm bảo chất lượng
Nhiều tổ chức đã áp dụng cấu trúc được tiếp cận để quản lý hoạt động của họ thông qua các tiêu chuẩn và kỹ thuật khác nhau để quản lý đảm bảo chất lượng. Điều này tương tác ISOCUS Essentials của chương trình đào tạo đảm bảo chất lượng sẽ phát triển các kỹ năng đại biểu và kiến ​​thức về đảm bảo chất lượng và cung cấp cho họ thực hành tốt nhất mà họ sẽ có thể sử dụng trong việc cải thiện đảm bảo chất lượng trong tổ chức của họ. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ cung cấp một nền tảng cho các khái niệm khác nhau về quản lý chất lượng trong các tổ chức và xem xét các rủi ro và cơ hội có thể được quản lý thành công trong các tổ chức thông qua việc quản lý hiệu quả đảm bảo chất lượng.
icon zalo
0937.619.299