Tuân thủ thông tin và tài liệu
Chat Zalo
Chat ngay

Tuân thủ thông tin và tài liệu

Chương trình đào tạo tuân thủ của ISOCUS này bao gồm các chiến lược, công cụ và công nghệ tiên tiến được sử dụng để nắm bắt, phân loại, quản lý, lưu trữ, bảo quản (lưu trữ) và cung cấp thông tin quan trọng và tuân thủ tài liệu để hỗ trợ các quy trình kinh doanh. Tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO15489 (Quản lý hồ sơ) và ISO27001 (Bảo mật thông tin). Ngày càng có nhiều yêu cầu về pháp lý, kiểm toán và tuân thủ và các vấn đề về quản lý tài liệu, hồ sơ và thông tin kinh doanh quan trọng. Các tài liệu kinh doanh như hợp đồng, hồ sơ tài chính, thông tin dự án và tài liệu giấy cứng đã ký được tăng lên ồ ạt mỗi năm cho tất cả các doanh nghiệp và tổ chức.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Sau khi học hết chương trình đào tạo của ISOCUS, bạn sẽ :

 • Hiểu chính sách quản lý tài liệu và thông tin nâng cao
 • Hiểu các quy trình và tiêu chuẩn bao gồm ISO15489, ISO 9001 và ISO27001
 • Xây dựng các chiến lược chính để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, pháp lý và kiểm toán
 • Tạo các công cụ kinh doanh quản lý hồ sơ như kế hoạch tệp điện tử, quy tắc lưu giữ và xử lý, quy tắc bảo mật, lưu trữ, bảo mật và quyền riêng tư

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

 • Liên kết bản cứng và hệ thống tài liệu điện tử và hệ thống quản lý hồ sơ và triển khai trên toàn tổ chức của bạn
 • Khám phá ý nghĩa của chiến lược Quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) kết hợp với quản lý hồ sơ và bảo mật thông tin

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Những người nên tham dự chương trình đào tạo này gồm:

 • Thư ký và Quản trị viên muốn nâng cao trình độ hiệu quả, nâng cao hiệu quả và phát triển các kỹ năng sẽ giúp phát triển nghề nghiệp của họ
 • Những người làm việc trong vai trò văn phòng hỗ trợ quản lý và / hoặc làm việc trong các nhóm dự án
 • Bất cứ ai muốn phát triển kỹ năng thực hành và sức mạnh cá nhân của họ để giúp họ thành công trong môi trường văn phòng
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Trong chương trình đào tạo của ISOCUS, bạn sẽ học cách:

 • Hiểu chính sách quản lý tài liệu và thông tin nâng cao
 • Hiểu các quy trình và tiêu chuẩn bao gồm ISO15489, ISO 9001 và ISO27001
 • Xây dựng các chiến lược chính để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ, pháp lý và kiểm toán
 • Tạo các công cụ kinh doanh quản lý hồ sơ như kế hoạch tệp điện tử, quy tắc lưu giữ và xử lý, quy tắc bảo mật, lưu trữ, bảo mật và quyền riêng tư
 • Liên kết bản cứng và hệ thống tài liệu điện tử và hệ thống quản lý hồ sơ và triển khai trên toàn tổ chức của bạn
 • Khám phá ý nghĩa của chiến lược Quản lý nội dung doanh nghiệp (ECM) kết hợp với quản lý hồ sơ và bảo mật thông tin

Mục tiêu

Vào cuối chương trình đào tạo của ISOCUS, bạn sẽ học cách:

 • Hiểu thông tin và tuân thủ tài liệu
 • Hiểu các quy định, tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất
 • Tạo chính sách và thủ tục tài liệu, thông tin
 • Tạo tiêu chuẩn bao gồm các tiêu chuẩn bảo mật thông tin
 • Tạo một kế hoạch hành động thông tin và tài liệu để thực hiện trong tổ chức của họ
 • Tìm hiểu từ triển khai thực tiễn tốt nhất và nghiên cứu điển hình
 • Tìm hiểu các khái niệm nâng cao để quản lý thông tin và tài liệu
 • Xem lại các giải pháp và nhà cung cấp hàng đầu trong ngành trên thị trường này
 • Sử dụng siêu dữ liệu, lược đồ phân loại doanh nghiệp, phân loại và lập kế hoạch lưu giữ cài đặt
 • Tìm hiểu cách thực hiện pháp luật, tiêu chuẩn và quy định
 • Tạo các chính sách và thủ tục nâng cao
 • Thiết lập các điều khiển truy cập và các thủ tục bảo mật
 • Phát triển các mô hình lưu trữ, đường mòn kiểm tra và các công nghệ lưu trữ

Phương pháp đào tạo

Những người tham gia sẽ học bằng cách tham gia tích cực trong chương trình đào tạo quản lý văn phòng của ISOCUS thông qua việc sử dụng nhiều kỹ thuật giảng dạy khác nhau. Sẽ có các bài tập nhóm để cho phép tiếp cận học tập “thực hành”. Các nghiên cứu điển hình sẽ được sử dụng để trình bày các phương pháp "thực hành tốt nhất" . Ngoài ra, sẽ có thảo luận sâu về các yếu tố thành công quan trọng.

Tác động tổ chức

Bằng cách tham gia chương trình đào tạo Tuân thủ Thông tin & Tài liệu này, tổ chức và người tham gia sẽ tìm hiểu về các quy định, tuân thủ, áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế và giúp cải thiện tổ chức để trở nên hiệu quả hơn:

 • Việc mở rộng chuyên môn của nhân viên tham gia vào việc xây dựng các tiêu chuẩn, quy trình và chính sách thực hành quốc tế tốt nhất sẽ cho phép các nhóm có hiệu quả hơn thông qua thông tin tốt, hiểu và quản lý tài liệu và áp dụng điều này tại nơi làm việc
 • Hỗ trợ tổ chức để đáp ứng thông tin ngày càng tăng và tài liệu liên quan đến các quy định rủi ro và an ninh, tuân thủ, kiểm toán, tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia
 • Tổ chức sẽ cải thiện quy trình hoạt động, chính sách và quy trình làm việc của mình bằng cách áp dụng các phương pháp hay nhất quốc tế như Quản lý hồ sơ ISO 15489 và Bảo mật thông tin ISO 27001
 • Tìm hiểu cách tuân thủ thông tin tốt và quản lý tài liệu có thể giúp giảm rủi ro hoạt động, đáp ứng sự tuân thủ và các quy định, giảm chi phí và cải thiện hiệu quả tổng thể
 • Tìm hiểu về mua sắm và hệ thống để tổ chức có thể mua các giải pháp kỹ thuật và hệ thống phù hợp và tìm hiểu cách triển khai thành công
 • Cải thiện tư duy chiến lược, lập kế hoạch và chiến lược để cung cấp các giải pháp quản lý tài liệu và thông tin hiệu quả và các lộ trình

Tác động cá nhân

Các tác động cá nhân cho tất cả những người tham gia là đạt được một sự hiểu biết sâu sắc và vững chắc và kinh nghiệm thực tế trong quản lý thông tin và tài liệu:

 • Tạo quản lý tài liệu, tuân thủ và quản lý kiểm toán cho tổ chức giấy rộng và tài liệu điện tử và thực hiện trên toàn tổ chức và tìm hiểu về công nghệ và hệ thống và cách áp dụng thành công
 • Tăng cường công nhận việc sử dụng các chính sách, tiêu chuẩn, thủ tục và quản lý tài liệu vòng đời tốt
 • Phát triển sự hiểu biết về các quy định, tuân thủ và kiểm toán toàn cầu từ việc thực hiện các thực hành tốt nhất quốc tế và quốc gia bao gồm Quản lý hồ sơ ISO 15489 và Bảo mật thông tin ISO 27001
 • Tăng cường kiến ​​thức làm việc và đạt được những bàn tay thiết thực về kinh nghiệm quản lý thông tin và tài liệu thông qua các bài tập, làm việc theo nhóm và hội thảo
 • Học hỏi từ các nghiên cứu trường hợp thực tế và ví dụ để cung cấp cho người tham gia sự tự tin hơn trong việc sử dụng các hệ thống nộp hồ sơ và tài liệu phù hợp với các tiêu chuẩn ISO

Chương trình Phác thảo

1 NGÀY

Chiến lược và hiểu các yếu tố chính

 • Giới thiệu thông tin và quản lý tài liệu
 • Xem lại các tiêu chuẩn, ISO 9001, ISO27001 và ISO15489
 • Tạo kiểm tra thông tin và tài liệu
 • Tạo kế hoạch tệp, kế hoạch siêu dữ liệu, lịch biểu lưu giữ và các điều khiển thông tin khác

NGÀY 2

Các khái niệm và thành phần thiết lập

 • Tuân thủ, kiểm soát và bảo mật
 • Pháp luật, Tiêu chuẩn và Quy định
 • Sơ đồ phân loại doanh nghiệp và phân loại
 • Kiểm soát tài liệu
 • Hiểu về bảo mật và tuân thủ

NGÀY 3

Quy trình và giao hàng CNTT

 • Xem lại Hệ thống quản lý thông tin và tài liệu CNTT
 • Xem xét các hệ thống quét, lưu trữ và lưu trữ đáp ứng sự tuân thủ
 • Các vấn đề về quét và pháp lý
 • Yêu cầu lưu trữ và lưu giữ
 • Chữ ký số và Quản lý quyền kỹ thuật số

NGÀY 4

Kế hoạch thực hiện

 • Kế hoạch thực hiện
 • Thiết lập kế hoạch hành động cho việc tuân thủ thông tin và tài liệu
 • Tạo chính sách và thủ tục
 • Tạo kế hoạch hành động

NGÀY 5

Nghiên cứu điển hình

 • Giới thiệu về nghiên cứu điển hình
 • Nhóm 1 - Chiến lược
 • Nhóm 2 - Các khái niệm
 • Nhóm 3 - Quy trình
 • Bản trình bày
 • Đánh giá và thảo luận

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Tuân thủ thông tin và tài liệu
Chương trình đào tạo tuân thủ của ISOCUS này bao gồm các chiến lược, công cụ và công nghệ tiên tiến được sử dụng để nắm bắt, phân loại, quản lý, lưu trữ, bảo quản (lưu trữ) và cung cấp thông tin quan trọng và tuân thủ tài liệu để hỗ trợ các quy trình kinh doanh. Tiêu chuẩn ISO như ISO9001, ISO15489 (Quản lý hồ sơ) và ISO27001 (Bảo mật thông tin). Ngày càng có nhiều yêu cầu về pháp lý, kiểm toán và tuân thủ và các vấn đề về quản lý tài liệu, hồ sơ và thông tin kinh doanh quan trọng. Các tài liệu kinh doanh như hợp đồng, hồ sơ tài chính, thông tin dự án và tài liệu giấy cứng đã ký được tăng lên ồ ạt mỗi năm cho tất cả các doanh nghiệp và tổ chức.
icon zalo
0937.619.299