TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5839:1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - THANH, THỎI, ỐNG VÀ PROFIN - TÍNH CHẤT CƠ LÝ

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5839:1994 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM - THANH, THỎI, ỐNG VÀ PROFIN - TÍNH CHẤT CƠ LÝ

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 3:02 pm

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các sản phẩm dạng thanh, thỏi, ng và profin (gi tt là sản phm) tứ nhôm và hợp kim nhôm thông dụng sản xuất bằng cách ép dùn.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299