TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9892:2013 IEC 62384:2011 BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ NGUỒN MỘT CHIỀU HOẶC XOAY CHIỀU DÙNG CHO CÁC MÔ ĐUN LED - YÊU CẦU VỀ TÍNH N

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9892:2013 IEC 62384:2011 BỘ ĐIỀU KHIỂN ĐIỆN TỬ NGUỒN MỘT CHIỀU HOẶC XOAY CHIỀU DÙNG CHO CÁC MÔ ĐUN LED - YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 2:17 pm

TCVN 9892:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 62384:2011;

TCVN 9892:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về tính năng đối với bộ điều khiển điện tử dùng nguồn cung cấp một chiều đến 250 V và nguồn cung cp xoay chiều đến 1 000 V ở 50 Hz hoặc 60 Hz với tần số đầu ra có thể có sai lệch so với tần số nguồn, lắp với các mô đun LED theo TCVN 8781 (IEC 62031). Bộ điều khiển dùng cho các mô đun LED quy định trong tiêu chuẩn này được thiết kế để cung cấp điện áp hoặc dòng điện không đổi. Sai lệch so với các kiểu điện áp và dòng điện thuần túy vn thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH 1: Thử nghiệm trong tiêu chuẩn này là các thử nghiệm điển hình. Tiêu chuẩn này không đưa ra các yêu cầu đthử nghiệm các bộ điều khiển riêng l trong quá trình sn xut.

CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu đối với bộ điều khiển có phương tiện thay đổi công sut ra đang được xem xét.

CHÚ THÍCH 3: Kỳ vọng rằng bộ điều khiển phù hợp với tiêu chuẩn này sẽ đảm bảo vận hành thỏa đáng trong dải điện áp từ 92 % đến 106 % điện áp cung cấp danh định, có tính đến các quy định kỹ thuật của nhà chế tạo mô đun LED.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299