TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-4 : 2013 IEC 60598-2-4 : 1997 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN ĐIỆN THÔNG DỤNG DI ĐỘNG

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7722-2-4 : 2013 IEC 60598-2-4 : 1997 ĐÈN ĐIỆN – PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ - ĐÈN ĐIỆN THÔNG DỤNG DI ĐỘNG

Tác giả: ISOCUS | 02-07-2019, 1:35 pm

 

TCVN 7722-2-4:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 60598-2-4:1997;

TCVN 7722-2-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu đối với đèn điện thông dụng di động, không phải loại đèn điện cầm tay, để sử dụng với các bóng đèn sợi đốt vonfram, bóng đèn huỳnh quang dạng ống và các bóng đèn phóng điện khác ở điện áp nguồn không vượt quá 250 V. Tiêu chuẩn này được áp dụng cùng với TCVN 7722-1 (IEC 60598-1) ở những chỗ được viện dẫn.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299