Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 - Hệ thống quản lý chất lượng

Tác giả: ISOCUS | 05-10-2020, 4:17 pm

 Tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 đã được hơn 1 triệu tổ chức trên toàn thế giới áp dụng và được các doanh nghiệp sử dụng để liên tục theo dõi, quản lý và cải tiến chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Tiêu chuẩn ISO 9001 là một công cụ cải tiến kinh doanh mạnh mẽ, cung cấp khuôn khổ và hướng dẫn để giúp doanh nghiệp bạn luôn đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về tiêu chuẩn ISO 9001 trong bài này.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là tiêu chuẩn quốc tế để tạo ra Hệ thống quản lý chất lượng (QMS), được xuất bản bởi ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế). Để được phát hành và cập nhật, ISO 9001 phải được đa số các nước thành viên đồng ý để nó trở thành tiêu chuẩn được quốc tế công nhận, có nghĩa là nó được chấp nhận bởi đa số các nước trên toàn thế giới.

Hệ thống quản lý chất lượng là gì? Theo định nghĩa ISO 9001, tiêu chuẩn này cung cấp các yêu cầu QMS phải được thực hiện cho một công ty muốn tạo ra tất cả các chính sách, quy trình và thủ tục cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng và quy định cũng như cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Hệ thống quản lý chất lượng là nền tảng của các hoạt động đảm bảo chất lượng.

Tiêu chuẩn ISO 9001 là gì?

Tại sao ISO 9001 lại quan trọng?

ISO 9001 nhằm cung cấp một Hệ thống quản lý chất lượng thực tế và khả thi để cải tiến và giám sát tất cả các lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bạn. Việc triển khai Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 mạnh mẽ và hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp bạn tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả.

Tại sao ISO 9001 lại quan trọng?

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

Được xuất bản lần đầu vào năm 1987, ISO 9001 đã trải qua các bản sửa đổi vào năm 1994, 2000 và một lần nữa vào năm 2008. Bản sửa đổi mới nhất của ISO 9001 được xuất bản vào tháng 9 năm 2015:

Năm 1987: Dựa trên Tiêu chuẩn BS5750 của Anh, ISO 9000 được phát hành lần đầu tiên vào năm 1987. Nó được gọi là “tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng”, với ISO 9000 là tài liệu hướng dẫn.

Năm 1994: Bản sửa đổi đầu tiên nhấn mạnh hành động phòng ngừa để đảm bảo chất lượng.

Năm 2000: Lần sửa đổi thứ hai là một bản viết lại hoàn chỉnh và loại bỏ ba tiêu chuẩn riêng biệt. Nó tập trung vào quản lý quá trình thay vì đảm bảo chất lượng phản ứng và kiểm soát chất lượng. Nó đặt ra một gánh nặng cao hơn cho quản lý cấp cao để tích hợp quản lý chất lượng vào quản lý kinh doanh.

Năm 2008: Bản sửa đổi này đã giới thiệu những giải thích rõ ràng từ công việc đang diễn ra của TC 176 và bắt đầu hài hòa với ISO 14001:2004.

Năm 2015: Tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 là một bản viết lại hoàn chỉnh khác của tiêu chuẩn, phiên bản này đã giới thiệu một kỷ nguyên mới của Hệ thống quản lý chất lượng. Nó đề xuất thay thế hành động phòng ngừa bằng suy nghĩ dựa trên rủi ro. Hơn nữa, nó tạo ra sự tập trung vào hiệu suất kinh doanh thay vì chỉ số chất lượng và hợp lý hóa đáng kể các tài liệu bắt buộc.

Các phiên bản của tiêu chuẩn ISO 9001

Tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất năm 2015

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 là bản sửa đổi gần đây nhất của Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001, thay thế cho tiêu chuẩn ISO 9001:2008 kể từ tháng 9 năm 2018.

Tiêu chuẩn ISO 9001 năm 2015 nhằm mục đích mang lại một số lợi ích mà phiên bản 2008 của tiêu chuẩn này đã đề cập một cách ngắn gọn hoặc trước đó không cung cấp:

 • Nó tập trung nhiều hơn vào tư duy dựa trên rủi ro
 • Nó tuân theo cấu trúc tương tự như các tiêu chuẩn hệ thống quản lý ISO khác, giúp việc tích hợp hệ thống dễ dàng hơn nhiều
 • Nó giải quyết vấn đề quản lý chuỗi cung ứng hiệu quả hơn
 • Giờ đây, nó nhấn mạnh hơn vào sự tham gia của lãnh đạo
 • Nó giúp giải quyết rủi ro / cơ hội theo cách có cấu trúc hơn trong Tổ chức
 • Nó hiện sử dụng một ngôn ngữ đơn giản hơn, với cấu trúc và thuật ngữ phổ biến
 • Nó đã được điều chỉnh để thân thiện hơn với người dùng cho các tổ chức dựa trên tri thức và dịch vụ

Tiêu chuẩn ISO 9001 mới nhất năm 2015

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Tiêu chuẩn ISO 9001 có thể áp dụng cho tất cả các tổ chức/ doanh nghiệp không phân biệt loại hình hoạt động, quy mô, hình thức, quyền sở hữu.

Như vậy dù doanh nghiệp của bạn đang hoạt động ở lĩnh vực nào cũng có thể áp dụng ISO 9001 để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Đối tượng áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Lợi ích của ISO 9001 khi doanh nghiệp áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 9001 bao gồm:

 1. Tăng hiệu quả - Thực hiện các quy trình và thủ tục dựa trên trọng tâm chất lượng.
 2. Tăng doanh thu - giành được nhiều hợp đồng và đấu thầu hơn, đồng thời hợp lý hóa các quy trình của bạn và xác định các cơ hội để tiết kiệm chi phí.
 3. Nâng cao tinh thần của nhân viên - bằng cách đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều làm việc theo một chương trình làm việc, bạn có thể giảm thiểu sai sót và tăng năng suất.
 4. Được quốc tế công nhận - được công nhận ở khoảng 188 quốc gia, ISO 9001 có thể giúp bạn tiếp cận thương mại quốc tế.
 5. Phương pháp tiếp cận thực tế để ra quyết định - đảm bảo các quyết định kinh doanh bạn đưa ra có lợi về lâu dài bằng cách dựa trên thực tế.
 6. Mối quan hệ với nhà cung cấp tốt hơn - doanh nghiệp có uy tín thông qua danh tiếng của tiêu chuẩn ISO 9001, mang lại cho nhà cung cấp niềm tin lớn hơn vào những gì bạn làm.
 7. Cải thiện lưu trữ hồ sơ  - như với bất kỳ hệ thống quản lý nào, ISO 9001 đảm bảo bạn ghi lại các quy trình của mình từ đầu đến cuối. Giúp bạn xử lý các khiếu nại của khách hàng và nâng cao hiệu quả quy trình.
 8. Cải thiện sự hài lòng của khách hàng - đảm bảo bạn có một hệ thống phản hồi để giúp bạn hiểu nhu cầu của khách hàng, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và giảm thiểu nguồn lực lãng phí.
 9. Cải tiến liên tục  - sử dụng báo cáo không tuân thủ và phân tích xu hướng, bạn có thể phát hiện ra các lĩnh vực cần cải thiện và luôn dẫn đầu đối thủ.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

Nội dung ISO 9001:2015

Cấu trúc nội dung của ISO 9001:2015 bao gồm 10 mục chính:

 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng
 2. Tham chiếu quy phạm
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh tổ chức
 5. Lãnh đạo
 6. Lập kế hoạch
 7. Hỗ trợ
 8. Hoạt động
 9. Đánh giá hiệu suất
 10. Cải tiến

Cấu trúc của ISO 9001:2015

Các yêu cầu ISO 9001:2015 là gì?

Dưới đây là nội dung của bảy mệnh đề chính cũng chính là các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:

Điều khoản 4: Bối cảnh của tổ chức

Phần này nói về các yêu cầu giúp hiểu tổ chức của bạn để triển khai QMS. Nó bao gồm các yêu cầu để:

- Xác định các vấn đề bên ngoài và bên trong, 

- Xác định các bên quan tâm và kỳ vọng của các bên quan tâm, 

- Xác định phạm vi của Hệ thống quản lý chất lượng và xác định các quy trình của bạn và cách chúng tương tác. Kỳ vọng của các bên quan tâm cũng bao gồm các yêu cầu pháp lý.

Điều khoản 5: Lãnh đạo

Các yêu cầu của lãnh đạo bao hàm sự cần thiết của lãnh đạo cao nhất để trở thành công cụ trong việc thực hiện QMS. 

Lãnh đạo cao nhất cần phải thể hiện cam kết đối với QMS bằng cách đảm bảo tập trung vào khách hàng, xác định và truyền đạt chính sách chất lượng cũng như phân công vai trò và trách nhiệm trong toàn tổ chức.

Điều khoản 6: Lập kế hoạch

Lãnh đạo cao nhất cũng phải lập kế hoạch cho chức năng liên tục của Hệ thống quản lý chất lượng. 

Các rủi ro và cơ hội của QMS trong tổ chức cần được đánh giá, các mục tiêu chất lượng để cải tiến cần được xác định và lập kế hoạch để hoàn thành các mục tiêu này.

Điều khoản 7: Hỗ trợ

Phần hỗ trợ đề cập đến việc quản lý tất cả các nguồn lực cho Hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm sự cần thiết phải kiểm soát tất cả các nguồn lực, bao gồm nguồn nhân lực, tòa nhà và cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, nguồn lực giám sát và đo lường và kiến ​​thức về tổ chức. 

Phần này cũng bao gồm các yêu cầu về năng lực, nhận thức, giao tiếp và kiểm soát thông tin dạng văn bản (các tài liệu và hồ sơ cần thiết cho các quy trình của bạn).

Các yêu cầu ISO 9001 là gì?

Điều khoản 8: Vận hành

Các yêu cầu vận hành liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc lập kế hoạch và tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Ở phần này bao gồm những yêu cầu về lập kế hoạch, xem xét yêu cầu sản phẩm, thiết kế, kiểm soát các nhà cung cấp bên ngoài, tạo và phát hành sản phẩm hoặc dịch vụ và kiểm soát đầu ra của quy trình không phù hợp.

Điều khoản 9: Đánh giá hiệu suất

Phần này bao gồm các yêu cầu cần thiết để đảm bảo rằng bạn có thể giám sát xem QMS của mình có đang hoạt động tốt hay không. 

Nó bao gồm giám sát và đo lường các quy trình của bạn, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng, đánh giá nội bộ và đánh giá liên tục của ban quản lý đối với QMS.

Điều khoản 10: Cải tiến

Phần cuối cùng này bao gồm các yêu cầu cần thiết để cải thiện QMS của bạn theo thời gian. Điều này bao gồm nhu cầu đánh giá sự không phù hợp của quá trình và thực hiện các hành động khắc phục đối với các quá trình.

Các phần này dựa trên chu trình PDCA, sử dụng các yếu tố này để thực hiện thay đổi trong các quy trình của tổ chức nhằm thúc đẩy và duy trì các cải tiến trong quy trình.

Quy trình ISO 9001

Quy trình áp dụng hệ thống ISO 9001 QMS bao gồm những bước cụ thể sau:

Bước 1: Đăng ký chứng nhận ISO 9001

Bước 2: Xem xét hợp đồng và chuẩn bị đánh giá ISO 9001

Bước 3: Đánh giá giai đoạn 1

Bước 4: Đánh giá giai đoạn 2

Bước 5: Thẩm xét hồ sơ ISO 9001

Bước 6: Cấp dấu chứng nhận ISO 9001 (Hiệu lực 3 năm)

Bước 7: Đánh giá và giám sát định kỳ

Bước 8: Đánh giá chứng nhận lại ISO 9001 (2 tháng trước khi hết liệu lực)

Quy trình áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001

7 nguyên tắc của quản lý chất lượng trong ISO 9001 là gì?

7 nguyên tắc của hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 là:

1 - Tập trung vào khách hàng

2 - Lãnh đạo

3 - Sự tham gia của mọi người

4 - Phương pháp Tiếp cận Quy trình

5 - Cải tiến

6 - Ra quyết định dựa trên bằng chứng

7 - Quản lý mối quan hệ.

7 nguyên tắc của quản lý chất lượng trong ISO 9001 là gì?

Bản đầy đủ tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Sau đây là nội dung chi tiết của tiêu chuẩn ISO 9001 doanh nghiệp có thể tìm hiểu chi tiết:

Trên đây là những chia sẻ về tiêu chuẩn ISO 9001 - Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi, hy vọng đã mang lại cho doanh nghiệp những thông tin thật sự hữu ích.

Việc đạt chứng nhận ISO 9001 là một minh chứng với các khách hàng và đối tác rằng doanh nghiệp đã nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như chất lượng hàng hoá/ dịch vụ. Doanh nghiệp nếu đang băn khoăn chưa biết làm thế nào để đạt được chứng nhận ISO 9001 hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo hotline: 0976389199 để được chuyên gia của ISOCERT phản hồi trong thời gian sớm nhất. Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199