Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 - Hệ thống quản lý môi trường

Tác giả: ISOCUS | 05-10-2020, 10:32 am

Tiêu chuẩn ISO 14001

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì? Tại sao rất nhiều doanh nghiệp, tổ chức áp dụng tiêu chuẩn này vào hệ thống quản lý của mình? Thực tế cho thấy môi trường luôn là vấn đề mà cả thế giới đều quan tâm hiện nay. Trong quá trình doanh nghiệp sản xuất sẽ có nhiều yếu tố xuất hiện ảnh hưởng đến môi trường. Vì vậy, doanh nghiệp cần nắm rõ hệ thống quản lý môi trường là gì để áp dụng vào trong tổ chức sao cho phù hợp. Trong bài viết dưới đây, ISOCUS sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn ISO 14001 này nhé.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường giúp cho các doanh nghiệp, tổ chức cải thiện hiệu suất môi trường thông qua việc sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. 

Giống như các hệ thống quản lý ISO khác, hệ thống quản lý môi trường sử dụng cấu trúc cấp cao. Điều này có nghĩa là nó có thể tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống quản lý ISO nào hiện có.

Hệ thống quản lý môi trường cũng bao gồm nhu cầu cải tiến liên tục của một tổ chức các hệ thống và cách tiếp cận các vấn đề môi trường.

Tiêu chuẩn ISO 14001 là gì?

Mục đích của ISO 14001 là gì?

Ô nhiễm môi trường luôn là vấn đề gây nhức nhối trong toàn xã hội. Đặc biệt, số lượng doanh nghiệp sản xuất mọc nên như nấm dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng. 

ISO 14001 là một tiêu chuẩn đã được thống nhất quốc tế đưa ra các yêu cầu đối với hệ thống quản lý môi trường. Nó giúp các tổ chức cải thiện hoạt động môi trường của họ thông qua việc sử dụng hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên và giảm thiểu chất thải, đạt được lợi thế cạnh tranh và sự tin tưởng của các bên liên quan.

Mục đích của ISO 14001 là gì?

Các phiên bản của ISO 14001

Năm 1992, tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường đầu tiên trên thế giới được công bố.

Vào năm 1996, phiên bản chính thức được ban hành. Sau đó tiêu chuẩn được soát xét lần 1 vào năm 2004.

Phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 14001 là ISO 14001:2015. Bản 2015 của ISO 14001 cập nhật và có những thay đổi so với phiên bản trước.

Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 có nhiều điểm tương đồng so với phiên bản trước năm 2004 tuy nhiên có một số thay đổi lớn mà phiên bản 2015 mang lại:

 • Sự cam kết mạnh hơn từ lãnh đạo
 • Phù hợp hơn với định hướng chiến lược của tổ chức hay doanh nghiệp
 • Tăng cường bảo vệ môi trường: tập trung vào các sáng kiến chủ động và cải tiến hiệu quả môi trường
 • Trao đổi thông tin hiệu quả hơn thông qua chiến lược truyền thông
 • Tư duy về vòng đời sản phẩm, xem xét từng giai đoạn của một sản phẩm hoặc dịch vụ, từ giai đoạn phát triển cho đến kết thúc

Các phiên bản của ISO 14001

ISO 14001 có phải là yêu cầu pháp lý không?

Nhiều doanh nghiệp cũng đang băn khoăn rằng ISO 14001 có phải là yêu cầu pháp lý với công ty của mình không? 

Tại Việt Nam, theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP về Hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường thì một số loại hình sản xuất công nghiệp có khả năng gây ra ô nhiễm môi trường cần phải áp dụng ISO 14001 và đạt chứng nhận phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001 trước ngày 31/12/2020.

Như vậy, ISO 14001 là yêu cầu pháp lý với 1 số loại hình sản xuất công nghiệp có những khả năng gây ra ô nhiễm. Tuy nhiên đây là một tiêu chuẩn áp dụng hiệu quả cho Hệ thống quản lý môi trường nên khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng.

ISO 14001 có phải là yêu cầu pháp lý không?

Đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn ISO 14001

ISO 14001 nên được sử dụng bởi bất kỳ tổ chức nào muốn thiết lập, cải tiến hoặc duy trì hệ thống quản lý môi trường để phù hợp với các yêu cầu và chính sách môi trường đã thiết lập. 

Các yêu cầu của tiêu chuẩn có thể được đưa vào bất kỳ hệ thống quản lý môi trường nào, phạm vi được xác định bởi một số yếu tố bao gồm ngành, chính sách môi trường, sản phẩm và dịch vụ của tổ chức và địa điểm.

ISO 14001 phù hợp với tất cả các tổ chức, bất kể quy mô, vị trí, lĩnh vực hoặc ngành.

Ngoài ra danh sách các doanh nghiệp phải áp dụng và đạt chứng nhận ISO 14001 bao gồm:

Đối tượng áp dụng của tiêu chuẩn ISO 14001

Với doanh nghiệp mới thành lập mà thuộc diện bắt buộc phải áp dụng ISO 14001 trong thời hạn 24 tháng kể từ khi hoạt động.

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Chúng tôi sẽ liệt kê 10 lợi ích chính mà tiêu chuẩn ISO 14001 có thể mang lại cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ:

- Tiêu chuẩn giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ cạnh tranh trên một sân chơi bình đẳng với các doanh nghiệp lớn hơn

- Tiêu chuẩn mở cửa thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp

- Giúp doanh nghiệp khám phá các hoạt động kinh doanh tốt nhất

- Tiêu chuẩn hướng tới hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

- Mang lại uy tín và sự tin tưởng cho khách hàng của doanh nghiệp

- Mở ra các cơ hội kinh doanh và bán hàng mới

- Mang đến cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh

- Giúp cho thương hiệu của doanh nghiệp được thừa nhận toàn cầu

- Tiêu chuẩn giúp cho doanh nghiệp phát triển

- Mang lại một ngôn ngữ chung được sử dụng xuyên suốt trong các ngành công nghiệp

Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001

Cấu trúc cơ bản của ISO 14001:2015

Cấu trúc của ISO 14001:2015 bao gồm có 10 nội dung chính:

 1. Phạm vi áp dụng
 2. Tài liệu viện dẫn
 3. Thuật ngữ và định nghĩa
 4. Bối cảnh của tổ chức
 5. Sự lãnh đạo
 6. Hoạch định
 7. Hỗ trợ
 8. Điều hành
 9. Đánh giá kết quả hoạt động
 10. Cải tiến

Cấu trúc cơ bản của ISO 14001:2015

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Các yêu cầu của ISO 14001 là nội dung từ điều khoản 4 đến điều khoản 10. Cụ thể:

 1. Bối cảnh của tổ chức

4.1 Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức

4.2 Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên liên quan

4.3 Xác định phạm vi của hệ thống quản lý môi trường

4.4 hệ thống quản lý môi trường

 1. Sự lãnh đạo

5.1 Sự lãnh đạo và cam kết

5.2 Chính sách môi trường

5.3 Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức

 1. Hoạch định

6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội

6.2 Mục tiêu môi trường và hoạch định đạt được mục tiêu

 1. Hỗ trợ

7.1 Nguồn lực

7.2 Năng lực

7.3 Nhận thức

7.4 Trao đổi thông tin

7.5 Thông tin văn bản

 1. Điều hành

8.1 Hoạch định và kiểm soát điều hành

8.2 Chuẩn bị sẵn sang và ứng phó tình huống khẩn cấp

 1. Đánh giá kết quả hoạt động

9.1 Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá

9.2 Đánh giá nội bộ

9.3 Xem xét của lãnh đạo

 1. Cải tiến

10.1 Khái quát

10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục

10.3 Cải tiến thường xuyên

 

Các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001

Quy trình triển khai ISO 14001

Sau đây là 9 bước để triển khai và đạt chứng nhận ISO 14001:

 • Bước 1: Tìm hiểu về ISO 14001
 • Bước 2: Đánh giá môi trường ban đầu
 • Bước 3: Lập kế hoạch cho ISO 14001
 • Bước 4: Đào tạo nhận thức cho doanh nghiệp về ISO 14001
 • Bước 5: Lập hồ sơ ISO 14001
 • Bước 6: Triển khai Hệ thống quản lý môi trường và theo dõi
 • Bước 7: Thực hiện đánh giá nội bộ
 • Bước 8: Đánh giá xem xét và chứng nhận ISO 14001
 • Bước 9: Duy trì chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001

Quy trình triển khai ISO 14001

Các nguyên tắc của ISO 14001

Nguyên tắc cơ bản của các tiêu chuẩn ISO 14001 là tìm kiếm sự cải tiến liên tục, trong các chu kỳ liên tiếp, theo quy trình bốn bước của chu trình PDCA:

 • P - Kế hoạch
 • D - Làm
 • C - Nghiên cứu / Kiểm tra
 • A - Hành động

Các nguyên tắc của ISO 14001

Nội dung đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Sau đây là nội dung đầy đủ của tiêu chuẩn ISO 14001 về hệ thống quản lý môi trường:

Qua những nội dung chia sẻ trên về tiêu chuẩn ISO 14001 - Hệ thống quản lý môi trường, hy vọng đã cung cấp cho doanh nghiệp những thông tin hữu ích.

Quý doanh nghiệp nếu mong muốn đạt chứng nhận ISO 14001 hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số hotline: 0976389199 để được chuyên gia của ISOCERT hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199