Thực Tiễn Áp Dụng ISO 14001 : 2015 Tại Các Doanh Nghiệp - Phần 1

Thực Tiễn Áp Dụng ISO 14001 : 2015 Tại Các Doanh Nghiệp - Phần 1

Tác giả: ISOCUS | 27-05-2019, 1:51 pm

Thực tiễn áp dụng tư vấn ISO 14001:2015 tại các doanh nghiệp

PHẦN I - CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY THIÊN NAM

Giới thiêu doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Thang máy Thiên Nam thành lập từ năm 1994

Là một trong những công ty thang máy đầu tiên tại Việt Nam chuyên kinh doanh, sản xuất, bảo trì và sửa chữa thang máy.

- Trụ sở chính: 1/8C Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HỒ Chí Minh

- Chi nhánh Hà Nội: 104 Hoàng Văn Thái, Khương Mai, Quận Thanh Xuân - TP.Hà Nội.

- Chi nhánh Hải Phòng: 220 Lê Lai, Quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

- Chi nhánh Đà Nang: 48 Lê Đình Lý, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, TP.Đà Nằng.

- Chi nhánh Nha Trang: 92C Lê Hồng Phong, TP.Nha Trang, Khánh Hoà.

- Chi nhánh cần Thơ: 190E/1 Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.

- Nhà máy Vĩnh Lộc: Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.

- Nhà máy Đức Hoà: KCN Việt Hoá, Đức Hoà 3, Long An.

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNGTY CP THANG MÁY THIÊN NAM

Sản phẩm của công CP Thang máy Thiên Nam

- Thang máy tải khách

- Thang máy tải khách - Dòng PE

- Thang máy gia đình

- Thang máy gia đình loại nhỏ

- Thang máy chung cư

- Thang máy bệnh viện

- Thang máy tải ô tô

- Thang máy tải hàng - Máy kéo

- Thang máy tải hàng - Thủy lực

- Thang máy tải thực phẩm

- Thang máy tải rác

- Thiết bị nâng hạ ô tô

- Mâm xoay

- Bãi đỗ xe ô tô bán tự động

 Một sô sản phâm của công ty CP Thang máy Thiên Nam

Dịch vụ của công ty CP Thang máy Thiên Nam

- Bảo trì thông thường

- Bảo trì trọn gói

- Sửa chữa theo yêu cẩu

- Tân trang - Đại tu theo yêu cầu

- Mạng lưới dịch vụ khách hàng

Quy trình sán xuất lắp ráp thang máy

Dựa vào kế hoạch sản xuất, bộ phận kho chuấn bị đầy đủ vật tư chuẩn bị sản xuất.

Tùy thuộc vào đơn đặt hàng và căn cứ vào bản vẻ thiết kế, tại bộ phận gia công cắt, dập phôi theo các hình dạng theo bản vẽ.

Sau khi được tạo hình, các chi tiết được đưa vào hồ xử lỷ, tại đây bề mặt các chi tiết được xử lý bằng các dung dịch hóa chất xử lý bề mặt.

Tại công đoạn vệ sinh hoàn thiện các chi tiết được xử lý hoàn thiện một lần nừa để đảm bảo về mặt ngoại quan và chất lượng sản phâm.

Sau khi các chi tiết đã xử lý hoàn thiện, được đưa qua công đoạn hàn và lắp ráp, tại công đoạn này các chi tiết sẽ được lắp ráp thành sản phâm hoàn chỉnh.

Sau đó đó sản phẩm sẽ được chuyển qua công đoạn sơn phủ bề mặt để bảo vệ và tăng tính thẩm mỹ.

Cuối cùng sản phẩm được kiếm tra hoàn chỉnh và khắc phục sửa chữa nếu phát hiện lỗi trước khi xuất xưởng.

Tại công đoạn xử lý và sơn việc sử dụng nhiều hóa chất, lượng hơi hóa chất và mùi son phát sinh khá nhiều và chưa có các biện pháp cô lập và thu gom xử lý phù hợp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động và gây ô nhiễm môi trường.

Chất thải nguy hại (giẻ lau và bao tay dính dầu,...) phát sinh từ hoạt động sản xuất chưa được thu gom và lưu trữ đúng quy định.

 

HIÊN TRẠNG CỦA DOANH NGHIÊP TRƯỚC KHI ÁP DUNG:

 

Trước khi tư vấn cho công ty CP Thang máy Thiên Nam, trung tâm SMDEC2 đã đến khảo sát thực trạng công ty và rút ra kết luận:

Nhìn chung, CBCNV trong Nhà máy đã có nhận thức về TCVN ISO 14001:2010 và các hoạt động bảo vệ môi trường, tuy nhiên chưa được sâu, rộng.

Hồ sơ pháp lý liên quan đến môi trường theo yêu cầu vẫn chưa đầy đủ. Chất thải rắn và chất thải nguy hại chưa có nơi lun chứa phù hợp theo yêu cầu quy định. Chưa có biện pháp quản lý an toàn hóa chất.

 

TT

Nội dung

Nhận xét/Đánh giá

1

Nhận thức chung về hoạt động bảo vệ môi trường

 • Tốt (3 điểm)

0 Bình thường (0 điểm)

 • Thấp (- 3điểm)

2

Nhận thức về TCVN ISO 14001:2010 tai tổ chức

 • Toàn bộ CBCNV trong tổ chức (3 điểm)

0 CBCNV có liên quan đến phạm vi áp dụng (2 điểm)

 • Chỉ có Ban lãnh đạo và cán bộ quản lý chủ chốt (1 điểm)

3

Chính sách bảo vệ môi trường

 • Đã ban hành chính sách môi trường và phổ biến rộng rãi cho CBCNV (3 điểm)
 • Đã ban hành chính sách môi trường nhưng chưa phổ biến rộng rãi cho CBCNV (2 điểm)

0 Chưa có chính sách môi trường (0 điếm)

4

Quản lý các khía cạnh và tác động môi trường có liên quan đến hoạt động của công ty

Có quy định, xác định đầy đủ các khía cạnh môi trường và có các chương trình môi trường phù họp (3điểm)

0 Chưa có bất cứ quy định gì liên quan (0 điểm)

5

Quản lý chất thải rắn và chất thải rắn nguy hại

 • Đã ban hành các quy định và quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại phát sinh theo quy định (3 điểm)

0 Quản lý được một phần (1 điểm)

 • Chưa quản lý (-3 điểm)

6

Quản lý hóa chất (nếu công ty có sử dụng hóa chất)

 • Đã ban hành các quy định và thực hiện quản lý hóa chất theo quy định (3 điểm)
 • Có các quy định nhưng chưa thực hiện đánh giá (1 điểm)

0 Chưa có quy định và chưa thực hiện quản lý hóa chất theo quy định (-3 điểm)

7

Cập nhật và thực hiện yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác

 • Đã ban hành các quy định và lập danh mục và thực hiện đánh giá sự tuân thủ đầy đủ (3 điểm)

0 Có các quy định nhưng chưa lập danh mục và chưa thực hiện đánh giá (1 điểm)

 • Chưa có quy định và chưa thực hiện đánh giá tuân thủ (-3 điểm)

8

Đáp ứng các yêu cầu pháp lý

 • Đơn vị có đầy đủ giấy phép, đủ điều kiện hoạt động (ngay cả các nhà cung cấp dịch vụ môi trường cho đơn vị) theo quy định pháp luật (3 điểm)

0 Đon vị vẫn còn thiếu một số giấy phép hoặc nhà cung cấp dịch vụ môi trường không có đủ giấy phép đủ điều kiện kinh doanh (1 điểm)

 • Chưa có bất kỳ giấy phép và các nhà cung cấp dịch vụ môi trường không cung cấp đủ giấy phép đủ điều kiện kinh doanh

9

Thông tin liên lạc

0 Việc thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài được quy định thành văn bản và thực hiện đầy đủ (3 điểm)

 • Có quy định về việc thông tin liên lạc nội bộ và bên ngoài bằng văn bản nhưng chưa đẩy đủ (Ví dụ, chưa có thông tin bên ngoài) (1 điểm)
 • Chưa có quy định về việc thông tin nội bộ và bên ngoài (0 điểm)

10

Ọuản lý hồ sơ và tài liệu phát sinh trong quá trình hoạt động của đơn vị

 • Có quy định và thực hiện lưu trữ hồ sơ và cập nhật toàn bộ tài liệu có liên quan (3 điểm)

0 Có quy định nhưng chưa thực hiện việc lưu trữ và cập nhật theo quy định (1 điểm)

 • Không thực hiện (-3 điểm)

11

ứng phó tình huống khẩn cấp

 • Có quy định và xác định đầy đủ các tình huống khẩn cấp có khả năng xảy ra và có kế hoạch diễn tập (3 điểm)

0 Chưa có quy định cụ thể. Hiện đơn vị chỉ có phương án PCCC theo quy định (1 điểm)

 • Chưa có bất cứ quy định nào liên quan (-3 điểm)

Ý kiến khác:

12

Đo đạc môi trường

 • Lập kế hoạch bằng văn bản và thực hiện đo đạc các thông số môi trường đầy đủ (vi khí hậu, môi trường xung quanh, v.v.) theo quy định. Thực hiện HĐKP, HĐPN đối với các kết quả không phù hợp (3điểm)
 • Không có kế hoạch bằng văn bản nhưng có thực hiện đo đạc một số thông số môi trường theo quy định (1 điểm)

0 Không có quy định và cũng không thực hiện đo đạc các thông số môi trường (-3 điểm)

Ý kiến khác:

13

Các khiếu kiện, phàn nàn của các bên hữu quan về hoạt động của công ty có liên quan đến bảo vệ môi trường (nếu có)

0 Không có (3 điểm)

 • Có nhưng không nhiều (0 điểm)
 • Thường xuyên (-3 điểm)

TỐNG ĐIỂM

7 điểm

 

 


 Nhận xét:

Qua đánh giá hiện trạng quản lý môi trường phù họp TCVN ISO 14001:2010 tại Công ty cổ phần Thang máy Thiên Nam, có thể nhận thấy một số cán bộ, công nhân viên đã nhận thức chung về hoạt động bảo vệ môi trường,

TCVN ISO 14001:2010 tuy nhiên chưa được sâu rộng và chỉ dừng lại ở mức nhận thức,

Công ty vẫn chưa có chính sách bảo vệ môi trường và các hành động quản lý các vấn đề liên quan đến môi trường tại công ty vẫn chưa được quan tâm như các hoạt động giám sát đo lường các thông số môi trường, hoạt động quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại, hoạt động quản lý hóa chất, v.v.

Công ty đã xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 nên việc xây dựng và áp dụng thêm TCVN ISO 14001 :2010 sẽ dễ dàng và thuận lợi hơn.

Pham vi áp dung ISO 14001:

Nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện chương trình phù họp với yêu cầu của nhiệm vụ và sự sẵn có của các nguồn của doanh nghiệp, phạm vi đề xuất triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường phù họp TCVN ISO 14001:2010 tại Công ty cổ phần Thang máy Thiên Nam là Nhà máy Đức Hoà - KCN Việt Hoá, Đức Hoà 3, Long An.

 

Có thể mô ta kèm theo sơ đồ tổ chức như hình vẽ bên dưới:

 

Quá trình tư vân xây dưng và áp dung HTQLMT:

Giai đoan 1:

1. Khảo sát thực trạng ban đầu, xem xét cụ thể họat động thực tế tại đau vị.

2. Đào tạo nhận thức, phương pháp thực hiện

3. Tư vấn, hướng dẫn sọan thảo tài liệu hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004

4. Hướng dẫn áp dụng, vận hành và điều chỉnh hệ thống

5. Đào tạo Chuyên gia Đánh giá nội bộ

6. Hướng dẫn tiến hành đánh giá nội bộ (2 lần)

7. Hướng dẫn thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa

8.Đánh giá kết quả

KẾT QUÁ SAU KHI ÁP DUNG HTQLMT:

 

Tổ chức 01 khóa đào tạo nhận thức về HTQLMT phù hợp TCVN ISO 14001:2010 cho Công ty Thang máy Thiên Nam toàn thể CBCNV thuộc phạm vi áp dụng của Công ty Thang máy Thiên Nam về các khái niệm và quy định quản lý môi trường, các điều khoản của tiêu chuẩn, điều kiện cần và đủ, v.v.

Khóa đào tạo nhận thức tại nhà máy

- Hướng dẫn soạn thảo hệ thống tài liệu phù họp HTQLMT theo TCVN ISO 14001:2010, với kết qua đã thiết lập và tích hợp được 11 thủ tục dạng văn bản.

- Hướng dẫn ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp.

- Các công việc thực hiện tại công ty Công ty Thang máy Thiên Nam:

+Xác định khía cạnh môi trường có ý nghĩa,

+ Thu thập và đánh giá tuân thủ yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác,

+ Lập kế hoạch và thực hiện đo đạc về môi trường,

+ Lập kế hoạch và diễn tập một số tình huống khẩn cấp, v.v.

- Tổ chức 01 khóa đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ về HTỌLMT phù hợp TCVN ISO 14001:2010 cho 10 CBCNV.

Khóa đào tạo này nhằm mục đích đào tạo nâng cao nhận thức của chuyên gia nội bộ về kỹ năng và phương pháp đánh giá hệ thống đánh giá HTQLMT theo TCVN ISO 14001:2010. Các chuyên gia sau khóa đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận nếu đạt yêu cầu.

 

Khóa đào đánh giá nội bộ Nhà máy

 

- Hướng dân đánh giá nội bộ (2 lân): Nhiệm vụ đã hướng dân Công ty Thang máy Thiên Nam thực hiện 02 lần đánh giá nội bộ tại các phòng ban, bộ phận.

- Trong lần đánh giá lần 1, đoàn đánh giá nội bộ ghi nhận có 04 vấn đề không phù họp và 02 vấn đề cần lưu ý. Lần đánh giá nội bộ lần 2, đoàn đánh giá ghi nhận 01 vấn đề không phù họp đã ghi nhận trong lần ĐGNB lần 1 đang được khắc phục và 01 vấn đề cần lưu ý. Các vấn đề không phù hợp đã được ghi nhận và thực hiện các hành động khắc phục.

- Hướng dẫn xem xét lãnh đạo: Nhiệm vụ đã hướng dẫn Công ty Thang máy Thiên Nam thực hiện xem xét toàn bộ hệ thống quản lý môi trường theo TCVN ISO 14001:2010.

Sau khi thực hiện ISO 14001, công ty đã đạt được một số thành tựu sau:

- Trong quá trình điều tra xác định các tác động môi trường từ tất Ị cả các hoạt động của công ty, công ty đã nhận diện được 36 khía cạnh ị môi trường và xác định được 08 khía cạnh môi trường có ý nghĩa.

Căn cứ vào các khía cạnh môi trường có ý nghĩa và điều kiện thực tế, Công ty đã tiến hành lập mục tiêu môi trường và kế hoạch hành động đế giảm thiểu tác động môi trường và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty thông qua các buối tập huấn, đào tạo.

- Công ty đã tiến hành cập nhật và lập danh mục 45 các văn bản pháp quy trên website thư viện pháp luật và tiến hành đánh giá sự tuân thủ và xác định 01 nội dung chưa phù họp đó là chưa đăng ký sổ chủ nguồn thải theo thông tư Quy định về Quản lý chất thải nguy hại (12/2011/TT-BTNMT). So với trước đây, công ty chỉ tiến hành lập danh mục các tài liệu bên ngoài, tuy nhiên chưa đề cập đến phương pháp cập nhật, cũng như đánh giá sự tuân thủ.

- Công ty đã nhận diện được 14 tình huống khẩn cấp có thể xảy ra và đưa ra các phương án ứng phó tương ứng để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản và tác động đến môi trường. Song song đó, công ty cũng tiến hành đào tạo, diễn tập cho cán bộ công nhân viên và người lao động hàng năm và trang bị đầy đủ các trang thiết bị, dụng cụ đã nêu ra trong phương án ứng phó. Thường xuyên kiểm tra, bố sung, thay thế các thiết bị hư hỏng, hết hạn sử dụng.

Trước áp dụng

- Không có kho lưu chứa hóa chất riêng, hóa chất được lưu chung kho với các vật nguyên liệu khác, không được phân loại, dán nhãn...

- Trước đây, bùn từ hệ thông xử lý nước thải không được thu gom và xử lý mà chỉ lưu lại tại bề chứa và làm giảm hiệu quả xử lý và gây ra mùi hôi ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Sau khi áp dụng

+ Đã có kho lưu chứa hóa chât riêng, được dán nhãn cảnh báo nguy hiểm, có cửa và khóa riêng, chỉ những người có phận sự mới được ra vào kho.

+ Mặc dù chưa có đầy đủ nhãn cảnh bảo an toàn hóa chất và các phiếu thông tin an toàn hóa chất.

+ Nhưng tại nơi lưu chứa, Công ty đã trang bị các kệ lưu chứa hóa chất và các phương án hạn chế việc chảy tràn, rò rỉ như hố thu, sàn chống thấm và các thùng chứa cát khô để thấm hút, ...

+ Công ty đã có quy định về quản lý chất thải nguy hại (bao tay, giẻ lau dính dầu, ...), tuy nhiên chưa phân loại rõ ràng cũng như chưa có kho lưu chứa riêng và ý thức người lao động chưa cao. Nên chất thải nguy hại thường lần với rác thải sinh hoạt và không được quản lý chặt chẽ.

+ Công ty đưa ra các quy định vê quản lý và phân loại chất thải. Chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và lưu chứa trong đúng quy định, trước khi giao cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý có đủ chức năng và giấy phép, ...

+ Chính sách quản lý, bao gôm chính sách môi trường đã được phê duyệt và phổ biến trong toàn công ty để toàn bộ nhân viên và người lao

+Bùn từ hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy được thu gom, lưu chứa, chờ đơn vi có chức năng đến thu gom, xử lý.

 

KẾT LUÂN VỀ VIỆC ÁP DUNG HTQLMT VÀ NHỮNG BÀI HOC KINH NGHIÊM:

- TCVN ISO 14001:2010 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý môi trường, trong đó đưa ra các yêu cầu về quản lý môi trường cần đáp ứng cho của doanh nghiệp.

- Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp doanh nghiệp bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

- Công ty cổ phần Thang máy Thiên Nam đã triển khai áp dụng thành công Hệ thống Quản lý Môi trường theo TCVN ISO 14001:2010, từ các vấn đề quản lý các khía cạnh môi trường, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, điều kiện cơ sở hạ tầng tại công ty cũng như sự cam kết, phối hợp của ban lãnh đạo, nhân viên công nhân của Công ty cổ phần Thang máy Thiên Nam.

- Trong quá trình thực hiện áp dụng Hệ thống Quản lý Môi trường tại Nhà máy Đức Hòa - Công ty cổ phần Thang máy Thiên Nam, được sự cam kết của Ban lãnh đạo cũng như sự hỗ trợ vê nguôn lực.

- Bên cạnh đó, Nhà máy đã có kinh nghiệm trong việc áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng phù hợp và đạt chứng nhận ISO 9001, đã được phê duyệt Cam kết bảo vệ môi trường, đã xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

- Nhà máy nằm trong khu công nghiệp Đức hòa 3, có nhà xưởng rộng, cán bộ công nhân viên có kinh nghiệm và các hoạt động của Nhà máy ít gây ô nhiễm môi trường.

- Đó là những thuận lợi trong quá trình xây và triển khai Hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp theo TCVN ISO 14001:2010

- Tuy nhiên cũng tồn tại một số khó khăn như:

+ Chậm trễ trong việc phê duyệt,

+ Ban hành Hệ thống tài liệu liên quan đến TCVN ISO 14001:2010,

+ Việc bổ sung các tài liệu pháp lý của các bên hữu quan.

+ Ví dụ như: Hồ sơ pháp lý liên quan đến các đơn vị thu gom vận chuyển, xử lỷ phế liệu, hóa chất, chất thải...

- Việc triển khai áp dụng TCVN ISO 14001:2010 tại Công ty cổ phần Thang máy Thiên Nam đạt được một sổ kết quả như:

+ Nâng cao được nhận thức của CB/CNV về hoạt động bảo vệ môi trường cũng như TCVN ISO 14001:2010.

+ Giúp Công ty quản ly tốt các khía cạnh và tác động môi trường trong các hoạt động của Công ty như công tác quản lý phế liệu

+ Chất thải rắn (thông thường, nguy hại,...),

+ Quản lý hóa chất, quản lý nước thải, khí thải,...

+ Bên cạnh đó, việc quản lý phế liệu, chất thải rắn (thông thường, nguy hại,...) và công tác quản lý hóa chất vẫn còn một số vấn đề như: Việc quản lý bao tay dính dầu của CNV còn kém do ỷ thức chưa cao, việc lưu chứa hóa chât và quản lý kho chưa chặt chẽ.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299