Thư mục mới cho thấy sự tăng trưởng của ISO 9000 và ISO 14000 'ngành công nghiệp chứng nhận'

Thư mục mới cho thấy sự tăng trưởng của ISO 9000 và ISO 14000 'ngành công nghiệp chứng nhận'

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 5:10 pm

Số lượng các tổ chức chứng nhận ISO 9000 và ISO 14000 trên toàn thế giới đã tăng hơn 260 trong bốn năm qua.

Mới được công bố Thư mục ISO của ISO 9000 và ISO 14000 cơ quan công nhận và chứng nhận liệt kê 573 tổ chức chứng nhận, so với 309 khi phiên bản trước được xuất bản năm 1995 – tăng 264.

Số lượng quốc gia có các tổ chức chứng nhận hoạt động cũng tăng lên: từ 73 lên 93. Đức dường như đã trải qua một trong những mức tăng trưởng cao nhất: số lượng các tổ chức chứng nhận hoạt động ở đó đã tăng từ 21 lên 76. Hà Lan cũng đã thấy tăng mạnh, từ 17 lên 53. Tại Vương quốc Anh, tổng số 49 đã cao năm 1995 vẫn tăng lên 62. Hoa Kỳ đăng ký tăng 43 lên 52. Ở Viễn Đông, số lượng tổ chức chứng nhận có nhiều hơn hơn gấp đôi ở Trung Quốc (từ 14 đến 32) và ở Nhật Bản (từ 16 đến 33), và nhiều hơn gấp ba ở Hàn Quốc (từ 5 đến 16).

Ngoài ra, thư mục đưa ra ánh sáng về sự phát triển liên quan của những năm gần đây: đây là cơ sở của các tổ chức kiểm định quốc gia nhằm cung cấp một số biện pháp kiểm soát các hoạt động của hệ thống chất lượng hoặc cơ quan chứng nhận hệ thống quản lý môi trường. Cơ quan công nhận sẽ công nhận – hoặc, bằng ngôn ngữ đơn giản hơn, phê duyệt – tổ chức chứng nhận có thẩm quyền thực hiện chứng nhận ISO 9000 của hệ thống quản lý chất lượng hoặc chứng nhận ISO 14000 của hệ thống quản lý môi trường trong các lĩnh vực kinh doanh cụ thể.

Năm 1995, thư mục liệt kê 33 cơ quan công nhận, trong khi phiên bản mới cho thấy 40 quốc gia hiện có cơ quan công nhận quốc gia.

Thư mục liệt kê sự công nhận, sau đó các tổ chức chứng nhận theo quốc gia (theo thứ tự bảng chữ cái). Địa chỉ, điện thoại chi tiết fax được cung cấp, cùng với tên của một người liên lạc. Trường hợp một tổ chức chứng nhận đã được công nhận, điều này được chỉ định và bởi ai. Nếu các tổ chức chứng nhận có sự hiện diện đa quốc gia có văn phòng hoặc chi nhánh tại quốc gia đó, tên của họ được chỉ định, với đầy đủ chi tiết liên hệ được nêu trong một phụ lục. Một phụ lục thứ hai liệt kê các nhóm các tổ chức công nhận và chứng nhận thúc đẩy việc công nhận lẫn nhau của các chứng chỉ.

“Bản thân ISO không thực hiện chứng nhận theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý của mình và không cấp chứng chỉ ISO 9000 hoặc ISO 14000, chúng tôi cũng không có quyền kiểm soát hoặc phê duyệt các chứng chỉ được cấp bởi các cơ quan được liệt kê trong thư mục này”, ISO giải thích Giám đốc dịch vụ tổng hợp và tiếp thị, ông Jacques-Olivier Chabot.

“Tuy nhiên, chúng tôi thường xuyên nhận được yêu cầu từ những người dùng theo tiêu chuẩn của chúng tôi, những người đang mua sắm cho một tổ chức chứng nhận và những người muốn biết thị trường cung cấp những gì. Điều này dẫn đến quyết định của chúng tôi trong việc biên soạn thư mục mới theo hiểu biết của chúng tôi là người duy nhất có sẵn cung cấp bức tranh quốc tế hoàn chỉnh. “

Danh mục ISO của các tổ chức chứng nhận và chứng nhận ISO 9000 và ISO 14000 (ISBN 92-67-10302-4) có sẵn từ các viện thành viên quốc gia ISO (xem danh sách trên trang web của ISO: www.iso.org) và Ban thư ký trung tâm ISO (khách hàng dịch vụ@iso.org). Giá là 95,50 franc Thụy Sĩ (giảm giá 20% cho những người đăng ký Dịch vụ Tin tức ISO 9000 + ISO 14000).

Chú thích: 
Bản thân ISO không thực hiện các hoạt động chứng nhận và không cấp chứng chỉ ISO 9000 hoặc ISO 14000. Vì các chứng chỉ này được cấp bởi ISO bởi các tổ chức chứng nhận hoạt động ở các quốc gia khác nhau, không có cơ sở dữ liệu trung tâm của các tổ chức được chứng nhận trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ISO thực hiện Khảo sát ISO về Chứng chỉ ISO 9000 và ISO 14000, đưa ra tổng số cho mỗi quốc gia chứng chỉ được cấp. Phiên bản mới nhất của cuộc khảo sát, năm 1997, có thể được truy cập trên trang web của ISO.

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299