TCVN 7883-8 : 2008 RƠLE ĐIỆN – PHẦN 8: RƠLE ĐIỆN NHIỆT

TCVN 7883-8 : 2008 RƠLE ĐIỆN – PHẦN 8: RƠLE ĐIỆN NHIỆT

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 11:52 am

TCVN 7883-8 : 2008 thay thế TCVN 4159 : 1985;

 

TCVN 7883-8 : 2008 hoàn toàn tương đương với IEC 60255-8: 1990;

TCVN 7883-8 : 2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

 

Phạm vi áp dụng và đối tượng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho rơle đo điện phụ thuộc vào thời gian quy định để bảo vệ thiết bị không bị hỏng do nhiệt độ khi có dòng điện chạy qua bằng cách đo dòng điện chạy trong thiết bị bảo vệ.

1.1. Tiêu chuẩn này đề cập đến các loại rơle dưới đây:

a) rơle điện nhiệt có chức năng nhớ toàn bộ các điều kiện tải-dòng điện xảy ra trước các điều kiện làm ngắt rơle;

b) rơle điện có chức năng nhớ một phần, tức là chỉ nhớ các điều kiện dòng điện quá tải.

1.2. Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến các yêu cầu cụ thể đối với rơle điện nhiệt sử dụng để bảo vệ động cơ.

Mục đích của tiêu chuẩn này nhằm nêu các yêu cầu cụ thể đối với rơle điện nhiệt. Tiêu chuẩn này cần kết hợp với các tiêu chuẩn ở mức cao hơn trong bộ tiêu chuẩn IEC 60255.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299