TCVN 6615-2-4:2013 IEC 61058-2-4:2003 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT DÙNG CHO THIẾT BỊ - PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LẮP ĐỘC LẬP

TCVN 6615-2-4:2013 IEC 61058-2-4:2003 THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT DÙNG CHO THIẾT BỊ - PHẦN 2-4: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT LẮP ĐỘC LẬP

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 11:49 am

TCVN 6615-2-4:2013 hoàn toàn tương đương với IEC 61058-2-4:2003;

TCVN 6615-2-4:2013 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Bộ TCVN 6615 (IEC 61058) Thiết bị đóng cắt dùng cho thiết bị gồm các phần sau:

TCVN 6615-1:2009 (IEC 61058-1:2008), Phần 1: Yêu cầu chung

TCVN 6615-2-1:2013 (IEC 61058-2-1:2010), Phần 2-1: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đóng cắt lắp trên dây mềm

TCVN 6615-2-4:2013 (IEC 61058-2-4:2003), Phần 2-4: Yêu cầu cụ thể đối với thiết bị đóng cắt lắp độc lập

TCVN 6615-2-5:2013 (IEC 61058-2-5:2010), Phần 2-5: Yêu cầu cụ thể đối với bộ lựa chọn chuyển đổi.

 

Phạm vi áp dụng

Áp dụng điều này của Phần 1, ngoài ra:

1.1. Thay thế:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thiết bị đóng cắt lắp độc lập (cơ khí hoặc điện tử) dùng cho thiết bị được thao tác bằng tay, bằng chân hoặc bằng hoạt động khác của con người, để vận hành hoặc điều khiển thiết bị điện dùng trong gia đình hoặc các mục đích tương tự với điện áp danh định không lớn hơn 480 V và dòng điện danh định không lớn hơn 63 A.

Thiết bị đóng cắt lắp độc lập được thiết kế để vận hành bởi con người, thông qua cơ cấu tác động hoặc bằng cách tác động lên bộ cảm biến. Cơ cấu tác động hoặc bộ cảm biến có thể tích hợp trong hoặc được bố trí riêng rẽ, về vật lý hoặc về điện, khỏi thiết bị đóng cắt và có thể truyền tín hiệu, ví dụ các tín hiệu điện, quang, âm thanh hoặc nhiệt, giữa cơ cấu tác động hoặc bộ cảm biến và thiết bị đóng cắt.

hiết bị đóng cắt lắp độc lập có kết hợp với các chức năng điều khiển bổ sung được chi phối bởi chức năng của thiết bị đóng cắt cũng thuộc phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này cũng đề cập đến việc tác động gián tiếp của thiết bị đóng cắt khi việc hoạt động của cơ cấu tác động hoặc bộ cảm biến được tạo ra bởi cơ cấu điều khiển từ xa hoặc một phần của thiết bị nào đó ví dụ như cửa ra vào.

CHÚ THÍCH 1: Thiết bị đóng cắt điện tử có thể kết hợp với thiết bị đóng cắt cơ khí tạo ra cách ly hoàn toàn hoặc cách ly rất nhỏ.

CHÚ THÍCH 2: Thiết bị đóng cắt điện tử không có thiết bị đóng cắt cơ khí trong mạch nguồn chỉ tạo ra cách ly bằng điện tử. Do đó, mạch điện phía tải luôn được coi là mang điện.

CHÚ THÍCH 3: Đối với thiết bị đóng cắt được sử dụng trong khí hậu nhiệt đới, có thể cần có các yêu cầu bổ sung.

CHÚ THÍCH 4: Cần lưu ý đến thực tế là các tiêu chuẩn cho thiết bị có thể có các yêu cầu bổ sung hoặc thay thế đối với thiết bị đóng cắt.

1.2. Không áp dụng điều này của Phần 1.

1.3. Áp dụng điều này của Phần 1.

1.4. Không áp dụng điều này của Phần 1.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299