TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

TCVN 6306-1:2015 IEC 60076-1:2011 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 2:43 pm

 

 

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho máy biến áp điện lực ba pha và một pha (kể cả máy biến áp tự ngẫu) trừ một số chủng loại máy biến áp nhỏ và máy biến áp đặc biệt như:

máy biến áp một pha có công suất danh định nhỏ hơn 1 kVA và máy biến áp ba pha có công suất danh định nhỏ hơn 5 kVA;

máy biến áp, không có cuộn dây nào có điện áp danh định lớn hơn 1 000 V;

máy biến áp đo lường;

máy biến áp của các phương tiện kéo được lắp trên đầu kéo;

máy biến áp khởi động;

máy biến áp thử nghiệm;

máy biến áp hàn;

máy biến áp phòng nổ và máy biến áp dùng cho mỏ hầm lò;

máy biến áp dùng cho ứng dụng (ngập) nước sâu.

Khi không có tiêu chuẩn cụ thể cho các chng loại biến áp nêu trên (cụ thể là máy biến áp không có cuộn dây có điện áp danh định vượt quá 1 000 V dùng cho các ứng dụng công nghiệp) thì có thể áp dụng toàn bộ hoặc một phần của tiêu chuẩn này.

Tiêu chuẩn này không đề cập đến các yêu cầu có thể làm cho máy biến áp thích hợp để lắp ở vị trí mà công chúng có khả năng tiếp cận được.

Đối với các chủng loại máy biến áp điện lực và cuộn kháng đã có tiêu chuẩn cụ thể thì tiêu chuẩn này chỉ áp dụng trong phạm vi nhất định được viện dẫn trong các tiêu chuẩn cụ thể đó. Đã có các tiêu chuẩn cụ thể đối với:

cuộn kháng nói chung (IEC 60076-6);

máy biến áp khô TCVN 6306-11 (IEC 60076-11);

máy biến áp tự bảo vệ (IEC 60076-13)

máy biến áp nạp đầy chất khí (IEC 60076-15);

máy biến áp dùng cho các ứng dụng tua bin gió (IEC 60076-16);

máy biến áp và cuộn kháng của phương tiện kéo (IEC 60310);

máy biến áp biến đổi dùng cho các ứng dụng công nghiệp (IEC 61378-1);

máy biến áp biến đổi dùng cho các ứng dụng truyền tải hệ thống điện một chiều cao áp (HVDC) (xem IEC 61378-2).

Tại một số chỗ trong tiêu chuẩn này có quy định hoặc khuyến cáo rằng phải đạt được “tha thuận” về giải pháp hoặc quy trình lựa chọn hoặc bổ sung. Việc thỏa thuận như vậy cn được thiết lập giữa nhà chế tạo và người mua. Tốt nhất là nên đưa ra sớm và được ghi trong yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299