TCVN 5630 – 1991 BĂNG DÍNH CÁCH ĐIỆN – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

TCVN 5630 – 1991 BĂNG DÍNH CÁCH ĐIỆN – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Tác giả: ISOCUS | 28-06-2019, 4:21 pm

 Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật băng dính cách điện (sau đây gọi tắt là băng). Băng được thử theo TCVN 5631-91.

2. Phân loại và ký hiệu quy ước

Băng được phân loại như sau:

1/ Theo dạng và loại vật liệu cơ sở (bảng 1)

2/ Theo cấp chịu nhiệt của vật liệu

3/ Theo loại chất keo dính.

Một loại băng cụ thể sẽ có các ký hiệu: dạng và loại vật liệu, cấp chịu nhiệt và nhiệt độ làm việc nhỏ nhất cũng như ký hiệu loại keo dính.

Ví dụ: p – Cc/90 Tp hay F – PT/130/Ts.

 

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299