TCVN 5175:2014 IEC 61195:2012 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG HAI ĐẦU - QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN

TCVN 5175:2014 IEC 61195:2012 BÓNG ĐÈN HUỲNH QUANG HAI ĐẦU - QUY ĐỊNH VỀ AN TOÀN

Tác giả: ISOCUS | 29-06-2019, 1:31 pm

 

 

TCVN 5175:2014 thay thế TCVN 5175:2006;

TCVN 5175:2014 hoàn toàn tương đương với IEC 61195:2012;

TCVN 5175:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E11 Chiếu sáng biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về an toàn đối với bóng đèn huỳnh quang hai đầu dùng cho chiếu sáng thông dụng thuộc tất cả các nhóm có đầu đèn Fa6, Fa8, G5, G13, 2G13, R17d và W4.3×8.5d.

Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử mà nhà chế tạo cần sử dụng để chứng tỏ sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn này trên cơ sở đánh giá chất lượng toàn bộ sản phẩm, kết hợp với hồ sơ thử nghiệm trên sản phẩm hoàn chỉnh. Phương pháp này cũng có thể áp dụng cho mục đích chứng nhận. Tiêu chuẩn này cũng nêu chi tiết quy trình thử nghiệm theo lô để có thể đánh giá trong một phạm vi nhất định các lô sản phẩm.

Tiêu chuẩn này đề cập đến an toàn quang sinh học theo IEC 62471 và IEC/TR 62471-2.

Nguy hiểm về ánh sáng xanh lam và nguy hiểm hồng ngoại thấp hơn mức nguy hiểm đòi hỏi phải có ghi nhãn.

CHÚ THÍCH: Sự phù hợp với tiêu chuẩn này chỉ liên quan đến tiêu chí an toàn mà không xét đến tiêu chí tính năng của bóng đèn huỳnh quang hai đầu dùng cho mục đích chiếu sáng thông dụng ở khía cạnh quang thông, màu sắc, đặc tính khởi động và đặc tính làm việc. Về thông tin này, xem thêm tiêu chuẩn TCVN 7670 (IEC 60081).

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299