TCVN 11902:2017 - GỖ DÁN - YÊU CẦU KÝ THUẬT

TCVN 11902:2017 - GỖ DÁN - YÊU CẦU KÝ THUẬT

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 1:24 pm

TCVN 11902:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 12465:2007

TCVN 11902:2017 do bạn kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  TCVN/ TC89  Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, bộ khoa hoạc công nghệ công bố.

 

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199