TCVN 11902:2017 - GỖ DÁN - YÊU CẦU KÝ THUẬT

TCVN 11902:2017 - GỖ DÁN - YÊU CẦU KÝ THUẬT

Tác giả: ISOCUS | 03-07-2019, 1:24 pm

TCVN 11902:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 12465:2007

TCVN 11902:2017 do bạn kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia  TCVN/ TC89  Ván gỗ nhân tạo biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng đề nghị, bộ khoa hoạc công nghệ công bố.

 

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299