TẦM QUAN TRONG CỦA ISO 14001 VÀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 14001

TẦM QUAN TRONG CỦA ISO 14001 VÀ DỊCH VỤ CHỨNG NHẬN ISO 14001

Tác giả: ISOCUS | 04-05-2019, 3:24 pm
Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm

Tầm quan trọng của ISO 14001

Trong xu thế hội nhập quốc tế, hoạt động sản xuất giảm các tác động tới môi trường đang được các doanh nghiệp hướng tới. Nếu doanh nghiệp có cách thức quản lý thích hợp về các vấn đề môi trường sẽ đạt được lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bằng chứng về trách nhiệm đối với môi trường của tổ chức/doanh nghiệp đang dần trở thành tiêu chí quan trọng để các nhà thầu đánh giá lựa chọn nhà cung ứng.

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính …

Mục đích: Bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.

+ Nội dung: Tiêu chuẩn này là một tiêu chuẩn đánh giá có tính quy tắc được sử dụng để có được một sự cam kết này bao gồm: Ngăn ngừa ô nhiễm, phù hợp với pháp luật, và chỉ phục vụ mục đích hợp đồng , chứng nhận.

+ Phạm vi: Tổ chức áp dụng hệ thống ISO 14001 để kiểm soát các khía cạnh và tác động môi trường của các hoạt động sản xuất/ dịch vụ của tổ chức và cải tiến liên tục để đáp ứng các yêu cầu pháp luật cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn.

+ Đối tượng áp dụng: Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14001

  • ISO 14001 – Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng.
  • ISO 14004 – Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ
  • ISO 14010 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Nguyên tắc chung.
  • ISO 14011 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Quy trình đánh giá – Đánh giá hệ thống quản lý môi trường.
  • ISO 14012 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ của chuyên gia đánh giá

Trong đó ISO 14001 là tiêu chuẩn nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 qui định các yêu cầu đối với một Hệ thống quản lý môi trường. Các yếu tố của hệ thống được chi tiết hoá thành văn bản. Nó là cơ sở để cơ quan chứng nhận đánh giá và cấp giấy chứng nhận ISO 14001

Dịch vụ chứng nhận ISO 14001 của ISOCUS

 ISOCUS đã chứng nhận và duy trì chứng nhận cho nhiều tổ chức/doanh nghiệp trong mọi loại hình khác nhau, bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và tổng công ty Nhà nước.

ISOCUS là đơn vị có kinh nghiệm và uy tín lâu năm trong lĩnh vực kiểm định chứng nhận, luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp những thông tin tốt nhất 24/7 hãy liên hệ Hotline: 0978 679 199Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299