Tác phẩm không được nhà nước bảo hộ

Tác phẩm không được nhà nước bảo hộ

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:24 pm
Nhà nước không ảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm có nội dung sau đây : Các...

Nhà nước không ảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm có nội dung sau đây :

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ

Tác giả chủ sở hữu tác phẩm 

Tình hình thực thi các quy định về pháp luật về quyền tác giả

  • Chống lại nhà nước Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
  • Tuyên truyền bạo lực, chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục.
  • Tiết lộ bí mật của Đảng, nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của các nhân và các bí mật khác do pháp luật quy định.
  • Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
  • Mọi giao dịch về việc lưu hành, sử dụng và hưởng lợi đối với tác phẩm quy định tại khoản 1, Điều này là bất hợp pháp và vô hiệu, người vi phạm bị xử lý theo quy định của pháp luật.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299