SO SÁNH ISO 14001 VÀ OHSAS 18001

SO SÁNH ISO 14001 VÀ OHSAS 18001

Tác giả: ISOCUS | 10-07-2019, 10:24 am

ISO 14001 và OHSAS 18001 có một vài nét tương đồng, tuy nhiên vẫn có sự khác nhau hoàn toàn, để giúp mọi người có thể có cái nhìn chung và có thể hình dung rõ hơn về vấn đề này thì bài viết này ISOCUS sẽ So sánh ISO 14001 và OHSAS 18001 ở một vài nét cơ bản cho mọi mọi người cùng tham khảo như sau: 

ISO 14001 là gì?

OHSAS 18001 là gì?

Sự khác biệt chính giữa ISO 14001 và OHSAS 18001

So sánh cấu trúc trực tiếp của OHSAS 18001 và ISO 14001:

OHSAS 18001: 2007

ISO 14001: 2004

4.1 Yêu cầu chung

4.1 Yêu cầu chung

4.2 OH & S chính sách

4.2 Chính sách môi trường

4.3 Kế hoạch

4.3 Kế hoạch

4.3.1 Xác định nguy hiểm, đánh giá rủi ro, và kiểm soát

4.3.1 Các khía cạnh môi trường

4.3.2 Các yêu cầu pháp lý và khác

4.3.2 Các yêu cầu pháp lý và khác

4.3.3 Mục tiêu và Chương Trình

4.3.3 Mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình

4.4 Thực hiện và hoạt động

4.4 Thực hiện và hoạt động

4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.1 Nguồn lực, vai trò, trách nhiệm và quyền hạn

4.4.2 Năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức

4.4.2 Năng lực, đào tạo và nâng cao nhận thức

4.4.3 Truyền thông, tham gia, và Tư vấn

4.4.3.1 Truyền thông

4.4.3 Truyền thông

4.4.3.2 Sự tham gia và tham vấn

4.4.4 Tài liệu

4.4.4 Tài liệu

4.4.5 Kiểm soát tài liệu

4.4.5 Kiểm soát tài liệu

4.4.6 Kiểm soát hoạt động

4.4.6 Kiểm soát hoạt động

4.4.7 tình trạng khẩn cấp và đáp ứng

4.4.7 tình trạng khẩn cấp và đáp ứng

4.5 Kiểm tra

4.5 Kiểm tra

4.5.1 Đo lường hiệu suất và Giám sát

4.5.1 Giám sát và đo lường

4.5.2 Đánh giá tuân thủ

4.5.2 Đánh giá tuân thủ

4.5.3 Kiểm tra sự cố, không phù hợp, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa

4.5.3.1 Kiểm tra sự cố

4.5.3.2 Sự không phù hợp, khắc phục và hành động phòng ngừa

4.5.3 Sự không phù hợp, khắc phục và hành động phòng ngừa

4.5.4 Kiểm soát hồ sơ

4.5.4 Kiểm soát hồ sơ

4.5.5 Kiểm toán nội bộ

4.5.5 Kiểm toán nội bộ

4.6 Quản lý nhận xét

4.6 Quản lý nhận xét

Mặc dù là có những điểm khác nhau cơ bản, nhưng đơn vị bạn vẫn có thể áp dụng ISO 14001 và OHSAS 18001 kết hợp với nhau trong tổ chức.

Những thông tin cơ bản nhất mà chúng tôi cung cấp trên đây hy vọng có thể giúp ích phần nào trong việc tìm hiểu của quý khách.

Để hiểu thêm về vấn đề này cũng như mọi thắc mắc liên quan đến tư vấn ISO 14001, OHSAS 18001, cũng như iso 9001, iso 22000hãy liên hệ ngay cho ISOCUS chúng tôi theo địa chỉ sau để được hỗ trợ tư vấn tối đa và hoàn toàn miễn phí

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299