SO SÁNH ISO 14001 VÀ ISO 9001

SO SÁNH ISO 14001 VÀ ISO 9001

Tác giả: ISOCUS | 10-07-2019, 10:22 am

 

Như đã biết, với sự phát triển của cuộc sống hiện đại ngày nay thì để các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có thể bắt kịp xu hướng, tăng cạnh tranh và thỏa mãn khách hàng; tất nhiên cần có một hệ thống quản lý. Tiêu chuẩn iso 9001 hay iso 14001 hiện nay đều không còn xa lạ gì với tất cả doanh nghiệp kể cả doanh nghiệp vừa và nhỏ để áp dụng trong bộ máy điều hành. Bài viết này sẽ So sánh iso 14001 và iso 9001 ở một vài điểm cơ bản cho mọi người cùng tham khảo như sau

 

 

Hệ thống quản lý chất lượng – ISO 9001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 9001 là Một hệ thống quản lý chất lượng, mà cho phép tổ chức một cách tiếp cận có hệ thống để đáp ứng các mục tiêu của khách hàng, giúp một tổ chức để thực hiện quá trình sắp xếp hợp lý và nâng cao hiệu quả hoạt động. Nó được dựa trên tám nguyên tắc quản lý chất lượng.

Hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001 là gì?

Tiêu chuẩn ISO 14001 là một hệ thống quản lý môi trường, mà cho phép tổ chức một cách tiếp cận có hệ thống để đo lường và cải thiện ảnh hưởng môi trường của họ, là một cách thực hiện vững chắc để xác định và kiểm soát các tác động của công ty bạn đối với môi trường. Nó được dựa trên năm nguyên tắc quản lý môi trường.

Điểm tương đồng giữa iso 14001 và iso 9001:

Nền tảng cơ bản của cả hai hệ thống quản lý:

  • Với nền tảng cơ bản của cả hai tiêu chuẩn là chu kỳ Plan-Do-Check-Act (PDCA).
  • ISO 9001 sử dụng

– “Quản lý tài nguyên”

– “Thực hiện sản phẩm”

– “Đo lường, phân tích và cải tiến”

– “Trách nhiệm quản lý” như chu trình PDCA,

  • Còn ISO 14001 sử dụng

– “Chính sách & Quy hoạch môi trường”

– “Thực hiện và hoạt động”

– “Kiểm tra”

– “Quản lý đánh giá”

Yêu cầu trong hai tiêu chuẩn

  • Cả hai cần một chính sách tổng thể cũng như mục tiêu với mục tiêu (tiêu chuẩn ISO 14001 cho biết thêm các chương trình)
  • Cả hai yêu cầu trách nhiệm và thẩm quyền được xác định
  • Cả hai đặt trọng tâm vào Thẩm quyền, đào tạo và nâng cao nhận thức
  • Cả hai đều có yêu cầu về truyền thông, kiểm soát hệ thống tài liệu và hồ sơ
  • Theo dõi và đo lường, cả hai yêu cầu hệ thống cho không phù hợp, khắc phục và hành động phòng ngừa và kiểm toán nội bộ
  • Cả hai yêu cầu Đánh giá Quản lý hệ thống

Sự khác biệt giữa ISO 9001 và ISO 14001:

  • Cấu trúc điều khoản

ISO 9001: Phần 1-8

ISO 14001: Phần 4,1-4,6

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199