So sánh các bước áp dụng của HACCP & ISO 22000

So sánh các bước áp dụng của HACCP & ISO 22000

Tác giả: ISOCUS | 22-06-2019, 1:50 pm

ISOCUS sẽ đưa ra bảng so sánh các bước áp dụng ISO 22000 và HACCP để quý Doanh Nghiệp dễ hình dung hơn khi thực hiện

 

Hệ thống phân tích mối nguy & kiểm soát điểm tới hạn

Các bước

áp dụng

Hệ thống quản lý am toàn thực phẩm ISO 22000

Thành lập nhóm HACCP

Bước 1

Nhóm an toàn thực phẩm

 

Mô tả sản phẩm

 

Bước 2

- Đặc tính của sản phẩm

- Mô tả các bước của quá trình và biện pháp kiểm soát

Xác định mục đích sử dụng

Bước 3

Mục đích sử dụng dự kiến

- Xây dựng sơ đồ dây truyền sản xuất.

 

Bước 4

Lưu đồ

- Thẩm định sơ đồ dây truyền sản xuất

Bước 5

Lưu đồ

- Liệt kê tất cả các mối nguy hại tiềm ẩn

- Tiến hành phân tích mối nguy hại

- Xem xét biện pháp kiểm soát

 

 

Bước 6

- Phân tích mối nguy hại

- Nhận biết mối nguy hại và xác định mức độ chấp nhận

- Đánh giá mối nguy hại

- Lựa chọn và đánh giá biện pháp kiểm soát

Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

Bước 7

Nhận biết các điểm kiểm soát tới hạn

Thiết lập các giới hạn tới hạn cho mỗi CCP

Bước 8

Xác định giới hạn tới hạn cho các điểm kiểm soát tới hạn

Thiết lập hệ thống giam sát cho mỗi CCP

Bước 9

Hệ thống theo dõi các điểm kiểm soát tới hạn

Thiết lập các hành động khắc phục

Bước 10

Hành động khi kết quả theo dõi vượt quá giới hạn tới hạn

Thiết lập quy trình kiểm tra

Bước 11

Kế hoạch kiểm tra xác nhận

Thiết lập hệ thống lưu giữ tài liệu và hồ sơ

 

Bước 12

- Yêu cầu đối với hệ thống tài liệu

- Cập nhật thông tinvaf tài liệu ban đầu quy định các chương trình tiên quyết và kế hoạch HACCP

 

Nếu quý Tổ chức/Doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ và chưa biết bắt đầu từ đâu để áp dụng chuẩn quy trình ISO hãy liên hệ ngày với ISOCUS

ISOCUS sẽ hướng dẫn và xấy dựng hệ thống, tài liệu chuẩn ISO và kết nối quy tổ chưc/doanh nghiệp với tổ chức chứng nhận nhanh nhất. Giúp Quý Tổ chức/Doanh nghiệp tiết kiejm được thời gian và chi phí 

Liên hệ Hotline: 0978 679 199 - 0988 702 118 hoặc  Email:contacts@isocus.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299