Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro làm
Chat Zalo
Chat ngay

Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro làm

Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro này của ISOCUS Chương trình đào tạo nhằm giải quyết sự mâu thuẫn không thể tránh khỏi của quản lý hiện tại: Không có rủi ro Không có mục tiêu lợi nhuận và không đạt được, nhưng rủi ro có thể không có tổ chức hay tài sản. Bằng cách tham dự chương trình đào tạo này, bạn sẽ có thể chuẩn bị và quản lý, trong những trường hợp có thể xảy ra rủi ro nghiêm trọng hoặc thậm chí không lường trước được, nhưng là một bối cảnh bình thường trong hoạt động và phải được quản lý tốt trong quyết định hoạt động chế tạo. Trong chương trình đào tạo ISOCUS về Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro này, bạn sẽ tìm hiểu về quy trình ra quyết định hoạt động và những thiếu sót và bất cập chung trong việc điều trị rủi ro cũng như cách thực hiện tốt. Bạn cũng sẽ có cơ hội học hỏi từ các nghiên cứu điển hình, điều đó thể hiện tốt, và không tốt, thực hành. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc và tự tin, và cải thiện việc ra quyết định, thường được tiến hành kém, nhưng nếu áp dụng chặt chẽ và chặt chẽ liên quan đến việc điều trị rủi ro, có thể đóng góp rộng rãi vào hiệu suất và khả năng cạnh tranh của hoạt động, và toàn bộ tổ chức. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ làm nổi bật: Việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro là gì, nó khác với cách ra quyết định quản lý chung và cách tránh thực hành xấu Địa điểm của các tiêu chuẩn quốc tế và thực hành tốt nhất Khung thực hiện cho việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro, những gì hoạt động & không hoạt động và tại sao Vai trò và trách nhiệm chính Làm thế nào để xây dựng các yếu tố văn hóa và hệ thống cần thiết hỗ trợ việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro hiệu quả và hiệu quả
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro là gì, nó khác với cách ra quyết định quản lý chung và cách tránh thực hành xấu
 • Địa điểm của các tiêu chuẩn quốc tế và thực hành tốt nhất
 • Khung thực hiện cho việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro, những gì hoạt động & không hoạt động và tại sao
 • Vai trò và trách nhiệm chính
 • Làm thế nào để xây dựng các yếu tố văn hóa và hệ thống cần thiết hỗ trợ việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro hiệu quả và hiệu quả

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Quản lý, giám sát viên và kỹ sư ở tất cả các cấp sẽ thấy khóa học hữu ích. Kiến thức trước rộng rãi của chủ đề không phải là điều kiện tiên quyết. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi một chuyên gia có kinh nghiệm, cả hai đều chịu trách nhiệm và thực hành Quyết định về hoạt động dựa trên rủi ro, và đã giúp các công ty tăng cường các hoạt động ra quyết định và các hệ thống liên quan của họ.

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Hoạt động, Quản lý dự án và chương trình
 • Tất cả các nhà quản lý khác
 • Kỹ sư và Giám sát có trách nhiệm ra quyết định cụ thể
 • Người quản lý rủi ro có kinh nghiệm và các học viên đòi hỏi phải bồi dưỡng những phát triển gần đây
 • Kiểm toán nội bộ, thay đổi, chuyển đổi và quản lý phát triển tổ chức
 • Chuyên gia xuất sắc và chất lượng
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Đến cuối buổi chương trình đào tạo ISOCUS này, bạn sẽ học cách:

 • Hiểu vai trò của việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro trong việc đóng góp vào hiệu suất và khả năng cạnh tranh
 • Áp dụng quyết định hoạt động dựa trên rủi ro trong vai trò riêng của họ
 • Xác định cơ hội cho việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro trên các tổ chức của họ
 • Xây dựng cơ chế hỗ trợ ứng dụng trên toàn tổ chức
 • Hướng dẫn triển khai tổ chức

Phương pháp đào tạo

Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro này của ISOCUS Làm cho chương trình đào tạo kết hợp thuyết trình toàn thể với các cuộc thảo luận được hỗ trợ, các bài tập thực hành tương tác, các hoạt động nhóm nhỏ và các nghiên cứu điển hình bằng văn bản và video. Một yếu tố quan trọng trong quá trình này là học hỏi từ ý tưởng của nhau, vì vậy tất cả những đóng góp đều có giá trị. Chúng tôi sử dụng các nghiên cứu điển hình kinh doanh thực tế để cho thấy những ý tưởng chúng tôi trình bày đã được áp dụng trong môi trường “thế giới thực” và xây dựng trên mỗi phiên trước bằng cách sử dụng các điểm học tập thu được trong một phương pháp tiếp cận logic.

Tác động tổ chức

Những người tham dự có thể lấy cách tiếp cận và công cụ trở lại tổ chức của họ và tạo ra một tác động tích cực ngay lập tức về quản lý rủi ro, đưa ra quyết định và mục tiêu.

 • Buổi chương trình sẽ cung cấp một chất xúc tác cho cả quá trình và thay đổi văn hóa
 • Kiến thức và kỹ năng thu được sẽ cho phép tiếp cận cân bằng hiệu quả đối với rủi ro trong việc đưa ra quyết định
 • Lợi nhuận được thực hiện sẽ không liên quan đến chi phí vốn quá mức
 • Họ sẽ cung cấp các kết quả và cải tiến đáng kể và hiệu quả về chi phí
 • Họ sẽ nâng cao hiệu quả và hiệu quả của đội
 • Họ sẽ thúc đẩy cải thiện trên toàn tổ chức

Tác động cá nhân

Trong chương trình đào tạo ISOCUS này, người tham gia sẽ được tiếp xúc với một loạt các phương pháp thực hành tốt nhất và được công nhận rộng rãi các kỹ thuật quản lý rủi ro.

 • Tạo cơ sở vững chắc cho sự công nhận và quản lý rủi ro kinh doanh của họ trong việc ra quyết định
 • Điều này sẽ nâng cao kiến ​​thức, năng lực và khả năng tuyển dụng của họ
 • Cho phép họ xác định và đánh giá các phương pháp hay nhất
 • Giúp phát triển một 'mắt quan trọng' và thách thức liên quan đến thực hành được thiết lập
 • Nâng cao niềm tin của họ
 • Cung cấp cơ sở cho việc học tập và phát triển cá nhân

Ai nên tham dự?

Quản lý, giám sát viên và kỹ sư ở tất cả các cấp sẽ thấy khóa học hữu ích. Kiến thức trước rộng rãi của chủ đề không phải là điều kiện tiên quyết. Bạn sẽ được hướng dẫn bởi một chuyên gia có kinh nghiệm, cả hai đều chịu trách nhiệm và thực hành Quyết định về hoạt động dựa trên rủi ro, và đã giúp các công ty tăng cường các hoạt động ra quyết định và các hệ thống liên quan của họ.

Khóa đào tạo ISOCUS này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Hoạt động, Quản lý dự án và chương trình
 • Tất cả các nhà quản lý khác
 • Kỹ sư và Giám sát có trách nhiệm ra quyết định cụ thể
 • Người quản lý rủi ro có kinh nghiệm và các học viên đòi hỏi phải bồi dưỡng những phát triển gần đây
 • Kiểm toán nội bộ, thay đổi, chuyển đổi và quản lý phát triển tổ chức
 • Chuyên gia xuất sắc và chất lượng

Chương trình Phác thảo

NGÀY 1  

Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro là gì? 

 • Quản lý ra quyết định, trong lý thuyết & thực hành
 • Ra quyết định dưới sự chắc chắn, không chắc chắn và rủi ro
 • Xác định việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro
 • Quy trình ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro
 • Vai trò của việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro trong việc đóng góp vào hiệu suất và khả năng cạnh tranh
 • Cơ cấu phân tích quyết định Do & Những điều nên tránh 

NGÀY 2 

Các nguyên tắc và thực hành quản lý rủi ro

 • Các khái niệm và định nghĩa về rủi ro, quản lý rủi ro & ERM
 • Xác định khung quản lý rủi ro
 • Sử dụng ISO 31000: 2009, ISO 31004 và các tiêu chuẩn liên quan khác
 • Nơi quản lý rủi ro trong ISO9001 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác cho việc ra quyết định quản lý & thực hành
 • Tùy chọn cho tiêu chí rủi ro, đánh giá, xác định, phân tích và đánh giá
 • Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro trong ERM 

NGÀY 3 

Xây dựng một khuôn khổ cho việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro

 • Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro trong 3 tuyến phòng chống rủi ro
 • Căn chỉnh giữa chính sách quản lý rủi ro và tổ chức
 • Trách nhiệm, các bên liên quan, Báo cáo & Tùy chọn
 • Tầm quan trọng của sự tham gia và văn hóa
 • Lập mô hình và báo cáo rủi ro định lượng & định tính
 • Đảm bảo quản lý rủi ro trở thành một phần của việc ra quyết định quan trọng 

NGÀY 4

Thực hiện và làm cho nó hoạt động

 • Xây dựng và triển khai chiến lược phù hợp
 • Quy trình thực hiện
 • Con người, quy trình và tài nguyên
 • Quy tắc chuyển đổi
 • Những thiếu sót phổ biến và tránh thực tiễn không hợp lệ
 • Rào cản có khả năng thực hiện 

NGÀY 5 

Làm cho nó hoạt động tốt hơn

 • Triển khai và sử dụng các chỉ số nguy cơ chính
 • Thay đổi lãnh đạo và cấu trúc
 • Cải thiện liên tục và bài học kinh nghiệm
 • Xây dựng một tổ chức chống mỏng manh
 • Mở diễn đàn   

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299                                                       

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro làm
Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro này của ISOCUS Chương trình đào tạo nhằm giải quyết sự mâu thuẫn không thể tránh khỏi của quản lý hiện tại: Không có rủi ro Không có mục tiêu lợi nhuận và không đạt được, nhưng rủi ro có thể không có tổ chức hay tài sản. Bằng cách tham dự chương trình đào tạo này, bạn sẽ có thể chuẩn bị và quản lý, trong những trường hợp có thể xảy ra rủi ro nghiêm trọng hoặc thậm chí không lường trước được, nhưng là một bối cảnh bình thường trong hoạt động và phải được quản lý tốt trong quyết định hoạt động chế tạo. Trong chương trình đào tạo ISOCUS về Quyết định hoạt động dựa trên rủi ro này, bạn sẽ tìm hiểu về quy trình ra quyết định hoạt động và những thiếu sót và bất cập chung trong việc điều trị rủi ro cũng như cách thực hiện tốt. Bạn cũng sẽ có cơ hội học hỏi từ các nghiên cứu điển hình, điều đó thể hiện tốt, và không tốt, thực hành. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ giúp bạn có được cái nhìn sâu sắc và tự tin, và cải thiện việc ra quyết định, thường được tiến hành kém, nhưng nếu áp dụng chặt chẽ và chặt chẽ liên quan đến việc điều trị rủi ro, có thể đóng góp rộng rãi vào hiệu suất và khả năng cạnh tranh của hoạt động, và toàn bộ tổ chức. Chương trình đào tạo ISOCUS này sẽ làm nổi bật: Việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro là gì, nó khác với cách ra quyết định quản lý chung và cách tránh thực hành xấu Địa điểm của các tiêu chuẩn quốc tế và thực hành tốt nhất Khung thực hiện cho việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro, những gì hoạt động & không hoạt động và tại sao Vai trò và trách nhiệm chính Làm thế nào để xây dựng các yếu tố văn hóa và hệ thống cần thiết hỗ trợ việc ra quyết định hoạt động dựa trên rủi ro hiệu quả và hiệu quả
icon zalo
0937.619.299