Quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền của chủ sở hữu các đối tượng sở hữu công nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:25 pm
Chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa có các...

Chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa có các quyền sau đây:

  • Độc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp
  • Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho người khác.
  • Yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu của mình phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại.
  • Quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa có thể được  để thừa kế hoặc chuyển giao cho người khác.


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299