Quy trình chứng nhận ISO 22000 phiên bản mới nhất cho doanh nghiệp

Quy trình chứng nhận ISO 22000 phiên bản mới nhất cho doanh nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2019, 3:03 pm

Quy trình chứng nhận ISO 22000:2018 cho doanh nghiệp

Quy trình cấp chứng nhận ISO 22000 của ISOCUS được thực hiện qua những bước cơ bản dưới đây.

Bước 1: Thực hiện trao đổi thông tin với khách hàng

Việc trao đổi thông tin giữa khách hàng và ISOCUS sẽ đảm bảo rằng những thông tin đó đã được thống nhất giữa 2 bên, việc đánh giá chứng nhận đảm bảo thực hiện đúng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn cũng như của khách hàng. Những thông tin cần trao đổi đó là:

– Những yêu cầu cơ bản của việc xin cấp giấy chứng nhận ISO 22000

– Trình tự thực hiện thủ tục chứng nhận ISO 22000

– Tiêu chuẩn ứng dụng cần đáp ứng

– Khai toán chi phí

– Lên kế hoạch thực hiện

Bước 2: Tiến hành đánh giá sơ bộ

– Gửi đến cơ quan cấp chứng nhận ISO 22000 những giấy tờ sau đây: Đơn đăng ký cấp chứng nhận, những kế hoạch ISO 22000, các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000.

– Cơ quan chứng nhận sẽ phân công các chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng thực hiện đánh giá tình trạng của hồ sơ ISO 22000 để phát hiện được những điểm không hợp lý của hồ sơ và việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn ISO 22000 tại cơ sở. Sau khi đã kiểm tra và đánh giá sơ bộ xong, những chuyên gia này sẽ phải chỉ ra được các vấn đề về tài liệu, hồ sơ và thực tế áp dụng tiêu chuẩn TCVN ISO 22000 cần chấn chỉnh để tổ chức, doanh nghiệp có thể kịp thời sửa chữa. Bước đánh giá sơ bộ này sẽ rất tốt cho tổ chức/doanh nghiệp bởi nó như một hướng dẫn mẫu để việc đánh giá chính thức được dễ dàng hơn.

Bước 3: Kiểm tra các tài liệu cần thiết

Sau khi đã đánh giá sơ bộ ở bước 2, tổ chức, doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những tài liệu cần thiết sau:

– Kế hoạch ISO 22000, Sổ tay ISO 22000

– Bảng hỏi kiểm định tiêu chuẩn ISO 22000

– Thủ tục, chỉ dẫn công việc

– Tài liệu mô tả sản phẩm

– Một số tài liệu khác như kiểm tra, giám sát, thử nghiệm, sửa chữa….

Bước 4: Đánh giá tài liệu chính thức

– Những tài liệu văn bản của việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 sẽ được đánh giá dựa trên tính phù hợp của hệ thống ISO 22000 tại tổ chức, doanh nghiệp với những luật lệ, tiêu chuẩn có liên quan được xác định bao gồm:

+ Xem xét về sự phù hợp với những yêu cầu vệ sinh

+ Thẩm tra, xác nhận CCP

+ Những tài liệu và hồ sơ khác có liên quan đến việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000:2018 mới nhất.

– Sau khi đã xem xét và đánh giá chính thức những hồ sơ, tài liệu, chuyên gia đánh giá sẽ phải làm báo cáo đánh giá về những văn bản tài liệu đã nhận được, sau đó gửi 01 bản cho tổ chức/doanh nghiệp.

– Tổ chức/doanh nghiệp sau khi nhận được bản báo cáo đánh giá thì sẽ phải rà soát và sửa chữa (nếu có).

Bước 5: Tiến hành đánh giá chính thức

– Đoàn đánh giá sẽ trực tiếp đến cơ sở để kiểm tra và thẩm định. Xem xét sự phù hợp của những hồ sơ đã nhận được với thực tế. Kiến nghị sửa chữa những điểm không phù hợp.

– Trong quá trình đánh giá chính thức, đoàn kiểm tra sẽ xác định hiệu quả của hệ thống tiêu chuẩn ISO 22000.

– Tổ chức sẽ có trách nhiệm trình bày những ứng dụng thực tế của tiêu chuẩn ISO 22000 tại cơ sở.

– Kết thúc đánh giá chính thức tại thực địa, đoàn đánh giá sẽ tổ chức buổi kết thúc, lúc này tổ chức/doanh nghiệp sẽ được phép đưa ra ý kiến của mình về những gì mà đoàn đánh giá đã nêu ra.

Bước 6: Cấp giấy chứng nhận ISO 22000

– Tổ chức/doanh nghiệp sẽ được cấp chứng nhận ISO 22000 nếu như toàn bộ tài liệu hồ sơ đều phù hợp với thực tế và khắc phục được toàn bộ những điểm không phù hợp.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299