Phân biệt SSOP - GMP và HACCP

Phân biệt SSOP - GMP và HACCP

Tác giả: ISOCUS | 01-07-2019, 4:37 pm

SSOP cùng với tiêu chuẩn GMP là những chương trình tiên quyết bắt buộc phải áp dụng. Ngay cả khi không có chương trình HACCP. SSOP cùng với GMP kiểm soát các điểm kiểm soát CP, giúp làm tăng hiệu quả của kế hoạch HACCP. Vậy làm thế nào để phân biệt được SSOP- GMP và HACCP. Viện UCI sẽ chia sẻ cho các bạn cách phân biệt hiệu quả.

 

TT

Tiêu chí

GMP

SSOP

Tiêu chuẩn HACCP

1

Đối tượng kiểm soát

Điều kiện sản xuất

Điều kiện sản xuất

Các điểm kiểm soát tới hạn (trọng yếu)

2

Mục tiêu kiểm soát

– CP

– Quy định các yêu cầu vệ sinh chung và biện pháp ngăn ngừa các yếu tố ô nhiễm vào thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém.

– CP

– Là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP.

– CCP

– Là các quy định để kiểm soát các mối nguy tại các CCP.

3

Đặc điểm

Đầu tư vật chất

Đầu tư vật chất

Đầu tư năng lực quản lý.

4

Tính pháp lý

Bắt buộc

Bắt buộc

Bắt buộc với thực phẩm nguy cơ cao.

5

Thời gian

Trước HACCP

Trước HACCP

Sau hoặc đồng thời với GMP và SSOP.

6

Bản chất vấn đề

Quy phạm sản xuất

Quy phạm vệ sinh

Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.

Tóm lại: SSOP cùng GMP, kiểm soát tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng. Song, GMP là quy phạm sản xuất, là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nhằm đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, nghĩa là GMP quy định các yêu cầu vệ sinh chung và biện pháp ngăn ngừa các yếu tố ô nhiễm vào thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém. Còn SSOP là quy phạm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh, nghĩa là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP.

Quý doanh nghiệp/tổ chức chưa biết cánh xây dựng hệ thống chất lượng, xây dựng bộ tài liệu chuẩn HACCP,  đang băn khăn không biết bắt đầu từ đâu để áp dụng chuẩn HACCP và nhận giấy chứng nhận từ tổ chức chứng nhận. vui lòng liên hệ ISOCUS để được hỗ trợ.

ISOCUS sẽ hướng dẫn quý doanh nghiệp/tổ chức các bước xây dựng hệ thống,  tài liệu chuẩn ISO, kết nối doanh nghiệp với tổ chức cấp giấy chứng nhận lớn giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí tối ưu nhất 

Liên hệ Hotline: 0978 679 199 - 0988 702 118 hoặc 

Email:contacts@isocus.vn để được hỗ trợ nhanh nhất.

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299