Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Phạm vi áp dụng hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Tác giả: ISOCUS | 11-05-2018, 3:51 pm

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe nghề nghiệp
(OH&S), và cung cấp hướng dẫn sử dụng nó, để cho phép các tổ chức cung cấp môi trường làm việc
an toàn và lạnh mạnh, bằng cách ngăn ngừa tổn thương và sức khỏe kém liên quan đến công việc,
cũng như bằng cách chủ động cải tiến hoạt động OH&S của mình.


Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức mong muốn thiết lập, thực hiện và duy trì một hệ thống
quản lý OH&S để cải thiện sức khỏe & an toàn nghề nghiệp, loại trừ các mối nguy và giảm thiểu rủi
ro OH&S (bao gồm lỗ hổng hệ thống), tận dụng các cơ hội OH&S, và giải quyết các sự không phù
hợp của hệ thống quản lý OH&S liên quan đến hoạt động của mình.


Tiêu chuẩn này giúp một tổ chức đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống quản lý OH&S của
mình. Nhất quán với chính sách OH&S của tổ chức, các kết quả dự kiến của hệ thống OH&S bao
gồm:
a) cải tiến liên tục hoạt động OH&S;
b) thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác;
c) đạt được các mục tiêu OH&S.
Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình và hoạt động. Nó áp
dụng cho các rủi ro thuộc sự kiểm soát của tổ chức, có tính đến các yếu tố như là bối cảnh mà tổ
chức hoạt động và các nhu cầu và mong đợi của người lao động của tổ chức và của các bên quan
tâm khác.


Tiêu chuẩn này không tuyên bố tiêu chuẩn cụ thể đối với hoạt động OH&S, cũng không phải là quy
định về thiết kế của một hệ thống quản lý OH&S.


Tiêu chuẩn này cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH&S của mình, tích hợp các
khía cạnh khác của an toàn và sức khỏe, như là sự lành mạnh / khỏe mạnh của người lao động.


Tiêu chuẩn này không giải quyết các vấn đề như an toàn sản phẩm, hư hại tài sản hoặc các tác động
môi trường, ngoài các rủi ro đối với người lao động và các bên quan tâm có liên quan khác.


Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng một phần hoặc toàn bộ để cải tiến một cách có hệ thống việc
quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Tuy nhiên, việc tuyên bố phù hợp với tiêu chuẩn này
không được chấp nhận trừ phi tất cả các yêu cầu của tiêu chuẩn được kết hợp áp dụng vào hệ thống
quản lý OH&S của tổ chức và được đáp ứng đầy đủ, không có ngoại lệ nào.

 

 

 

Liên hệ để được ISOCUS báo giá về đào tạo và chứng nhận ISO, công nhận quốc tế

 HOTLINE TƯ VẤN : 0978.679.199 

AddSố nhà 3 Ngõ 75/85 Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

 Tel : + 0978.679.199

Websitewww.isocus.vn

Email: isocus@gmail.com

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299