Những quy định về Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy Kính Xây Dựng

Những quy định về Chứng nhận hợp quy, Công bố hợp quy Kính Xây Dựng

Tác giả: ISOCUS | 03-05-2019, 4:27 pm

Kính xây dựng có nhiều tính năng ưu việt, nhưng với những đặc tính cơ lý của sản phẩm thì đây cũng là mặt hàng có nguy cơ gây mất an toàn cao cho người sử dụng.

Các nhóm hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc danh mục quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD, bao gồm 06 nhóm sản phẩm, trong đó có nhóm sản phẩm Kính xây dựng.

QCVN 16:2017/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về (sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng) ban hành theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, thay thế QCVN 16:2014/BXD ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BXD ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Bộ Xây dựng.

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy

- Chứng nhận hợp quy: ''Là việc xác nhận đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng''. (Trích Khoản 7 Điều 3 - Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật) hay cụ thể hơn là việc xác nhận sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật hoặc Tiêu chuẩn kỹ thuật bắt buộc áp dụng khi chưa được chuyển thành các Quy chuẩn kỹ thuật (Khoản 1 Điều 3 – Thông tư số 21/2010/TT-BXD). Chứng nhận hợp quy được thực hiện một cách bắt buộc.

Công bố hợp quy Là việc tổ chức cá nhân tự công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn tương ứng (Điều 3 Khoản 2 Thông tư 28/2012/TT-BKHCN)

Quy định về chứng nhận, công bố hợp quy Kính xây dựng, Vật liệu xây dựng

Theo quy định tại QCVN 16:2017/BXD thì quy định về chứng nhận, công bố sản phẩm hợp quy vật liệu xây dựng được tiến hành như sau:

1. Các sản phẩm, hàng hóa, vật liệu xây dựng phải được công bố hợp quy phù hợp với các quy định kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được Bộ Xây dựng chỉ định hoặc thừa nhận.

Việc đánh giá hợp quy các sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng sản xuất trong nước và nhập khẩu được thực hiện theo một trong các phương thức đánh giá quy định tại thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và thông tư 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau:

- Phương thức 1 thử nghiệm mẫu điển hình: Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy là 1 năm và giám sát thông qua việc thử nghiệm mẫu mỗi lần nhập khẩu. Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị đối với kiểu, loại sản phẩm hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm. Phương thức này áp dụng đối với các sản phẩm nhập khẩu được sản xuất bởi cơ sở sản xuất tại nước ngoài đã xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

- Phương thức 5 thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất: Giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Hiệu lực của giấy chứng nhận hợp quy là không quá 3 năm và giám sát hàng năm thông qua việc thử nghiệm mẫu tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Phương thức này áp dụng đối với các loại sản phẩm được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước hoặc nước ngoài đã xây dựng và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng, điều kiện đảm bảo quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc tương đương.

- Phương thức 7 thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa: Hiệu lực của Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa.

Quy trình chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Quy trình chứng nhận hợp quy kính xây dựng

Mọi thắc mắc và yêu cầu dịch vụ Chứng nhận, Công bố hợp quy kính xây dựng, vật liệu xây dựng. Gọi cho chúng tôi qua hotline 0978679199  hoặc để lại thông tin liên lạc để được hỗ trợ tư vấn và  sử dụng dịch vụ tốt nhất. 

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299