Những quy định chung về quyền sở hữu công nghiệp

Những quy định chung về quyền sở hữu công nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 22-05-2017, 5:24 pm
Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân pháp nhân đối với sáng chế, giải...

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hóa và quyền sở hữu đối với các đối tượng khác do pháp luật quy định

+ Các đối tượng sở hữu công nghiệp được nhà nước bảo hộ: 

Các đối tượng sở hữu công nghiệp được nhà nước bảo hộ gồm :sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hóa, tên gọi xuất xứ hàng hóa và các đối tượng khác do pháp luật quy định, trừ các đối tượng được quy định tại điều 787 của bộ luật này.

+ Sáng chế : 

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới , có trình độ sáng tạo, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế- xã hội.

+ Giải pháp hữu ích: 

Giải pháp hữu ích là giải pháp kỹ thuật mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới, có khả năng áp dụng trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội.

Nhà nước khuyến khích mọi hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất.

+ Kiểu dáng công nghiệp: 

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được  thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo các sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

+ Nhãn hiệu hàng hóa : 

Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

+ Tên gọi xuất xứ hàng hóa

Tên gọi xuất xứ hàng hóa là tên địa lý của nước, địa phương đó với điều kiện những mặt hàng này có các tính chất, chất lượng đặc thù dựa trên các điệu kiện địa lý độc đáo và ưu việt, bao gồm yếu tố tự nhiên, con người hoặc kết hợp cả hai yếu tố đó.

+ Các đối tượng sở hữu công nghiệp không được nhà nước bảo hộ:

Nhà nước không bảo họ các đối tượng sở hữu công nghiệp trái với lợi ích xã hội, trật tự công cộng, nguyên tắc nhân đạo và các đối tượng khác mà pháp luật về sở hữu công nghiệp quy định không được bảo hộ.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299