Nguyên tắc của tiêu chuẩn HACCP

Nguyên tắc của tiêu chuẩn HACCP

Tác giả: ISOCUS | 17-04-2019, 11:28 am

Những yêu cầu trong tiêu chuẩn ISO 22000

 

 

 

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 thì yêu cầu tổ chức; doanh nghiệp phải xây dựng được hệ thống quản lý an toàn thực phẩm cho mình. Có nghĩa là tổ chức, doanh nghiệp này phải có hệ thống văn bản phù hợp; và phải thực hiện một cách đầy đủ một số điều dưới đây:

Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm đã đưa ra một số yêu cầu cụ thể về tiêu chuẩn ISO 22000 như sau:

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299