Ngày và địa điểm cố định

Ngày và địa điểm cố định

Tác giả: ISOCUS | 18-04-2019, 4:42 pm

Ngày và địa điểm cố định cho hội thảo để phát triển hướng dẫn ISO 9000 cho ngành chăm sóc sức khỏe

 

CSA International (CSA) và Hội đồng Tiêu chuẩn Canada (SCC) đã tuyên bố rằng họ sẽ đồng tổ chức Hội thảo ISO / ITA 1 để phát triển các hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe vào ngày 18 và 19 tháng 1 năm 2001 tại Detroit , Michigan, Hoa Kỳ.

Việc cung cấp chính của hội thảo sẽ là xuất bản các hướng dẫn cụ thể theo ngành cho các tổ chức chăm sóc sức khỏe phát triển các hệ thống quản lý chất lượng cơ bản.

Các hướng dẫn được đề xuất sẽ trở thành ISO / ITA 1 – Thỏa thuận kỹ thuật công nghiệp đầu tiên của Tổ chức tiêu chuẩn hóa (ISO). Thỏa thuận sẽ dựa trên tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9004: 2000). ITA là một giải pháp thay thế mới để phát triển Tiêu chuẩn quốc tế và được ISO cung cấp trong trường hợp phát triển và xuất bản nhanh chóng được ưu tiên. Một tài liệu ITA thể hiện sự đồng thuận trong hội thảo chứ không phải của ủy ban kỹ thuật.

Mặc dù người ta dự tính rằng ISO / ITA 1 có thể được sử dụng trong thiết kế hoặc cải tiến hệ thống quản lý chất lượng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, nhưng bản thân chúng có thể chứng nhận ISO 9001: 2000, ISO / ITA 1 không được sử dụng cho chứng nhận của bên thứ ba. Do đó, tài liệu ISO / ITA 1, như ISO 9004: 2000, sẽ là một tài liệu thông tin chứ không phải là tài liệu quy phạm.

Đối với những người quan tâm tham gia, các điểm nổi bật của đăng ký Hội thảo ISO / ITA 1 như sau:

 • Để chuẩn bị cho hội thảo, ứng dụng, đăng ký, nhận tài liệu và phản hồi với các bình luận sẽ được thực hiện bằng điện tử thông qua Internet.
 • Các cá nhân quan tâm phải nộp đơn đăng ký tham dự hội thảo; đăng ký sẽ được giới hạn ở 200 người đăng ký.
 • Đủ điều kiện và phê duyệt đăng ký sẽ dựa trên các tiêu chí sau: ứng viên phải là nhân viên, nhà thầu hoặc cơ quan trong ngành chăm sóc sức khỏe, ví dụ:
 • Một tổ chức chăm sóc sức khỏe, chẳng hạn như bệnh viện, phòng khám hoặc người trả tiền bên thứ ba bao gồm cả HMO, chính phủ, v.v., hoặc
 • Một chuyên gia chăm sóc sức khỏe, hiệp hội kỹ thuật hoặc thương mại hoặc
 • Tổ chức chứng nhận chứng nhận hệ thống chất lượng với các khách hàng chăm sóc sức khỏe hiện tại hoặc
 • Một cơ quan công nhận chăm sóc sức khỏe hoặc chứng nhận hệ thống chất lượng hoặc
 • Một nhà tư vấn hoặc nhà cung cấp đào tạo với các khách hàng trong ngành chăm sóc sức khỏe hiện tại.
 • Để tối đa hóa sự đa dạng đầu vào, không quá hai cá nhân có thể tham gia từ bất kỳ một tổ chức nào và mỗi tổ chức sẽ có một phiếu bầu.
 • Sự tham gia toàn cầu được dự đoán cho hội thảo và do đó, ban tổ chức đã xác định sự cần thiết phải xúc tiến việc thu hút và đối chiếu các ý kiến ​​đối với dự thảo tài liệu ITA 1 trước khi triệu tập hội thảo vào tháng 1. Do đó, các nhà tổ chức đã chuẩn bị một mẫu ý kiến ​​được cung cấp bởi các nhà tổ chức hội thảo và vì lợi ích của những người tham gia đã đăng ký, hãy khuyến khích việc sử dụng mẫu này.
 • Thay mặt những người tham gia đã đăng ký và dành thời gian cho hội thảo, các nhà tổ chức nêu nghĩa vụ và ý định chấp nhận sự cân nhắc đồng thuận tại hội thảo chỉ những ý kiến ​​liên quan đến nội dung kỹ thuật của dự thảo ITA 1.
 • Xin lưu ý rằng hội thảo sẽ tập trung vào các ý kiến, sửa đổi và cải tiến được đề xuất đối với dự thảo hướng dẫn dựa trên ISO 9004: 2000 cho lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Những bình luận liên quan đến công đức hoặc sự cần thiết của ITA này sẽ không được chấp nhận hoặc cân nhắc tại hội thảo.
 • Hội thảo sẽ được tiến hành bằng tiếng Anh. Tiếng Anh cũng sẽ là ngôn ngữ của tài liệu ISO / ITA 1.
 • Để giúp loại bỏ các chi phí của hội thảo và tổ chức của nó, một khoản phí 295 USD sẽ được tính cho việc tham dự. Những người tham gia đã đăng ký sẽ chịu trách nhiệm về chi phí của họ – đi lại, ăn ở, v.v. – liên quan đến việc tham dự hội thảo.

Các cá nhân quan tâm được mời đăng ký thông qua trang web của SCC (www.scc.ca và tìm biểu tượng cho Hội thảo ISO / ITA 1). Đăng ký sẽ trên cơ sở đầu tiên đến trước được chấp thuận. Các nhà tổ chức hội thảo đã cam kết quay vòng 10 ngày để xem xét và phê duyệt các ứng dụng. Khi được chấp nhận, những người đăng ký sẽ có quyền truy cập vào tài liệu dự thảo ISO / ITA 1 và mẫu nhận xét kèm theo, cũng như thông tin về Chương trình Hội thảo bao gồm các quy tắc, chỗ ở khách sạn và các thông tin liên quan khác.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299