Muc Tiêu Chất Lượng ISO 9001

Muc Tiêu Chất Lượng ISO 9001

Tác giả: ISOCUS | 27-05-2019, 8:28 am

 

Dưới đây là quan điểm của Ông Shaun Sayers về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng. Ông Shaun Sayers – Chuyên gia đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng QMS được công nhận bởi IRCA.

 

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG:

 

Các yêu cầu của điều khoản 5.3 không gây được ấn tượng với tôi. Không giống như nhiều chuyên giá đánh giá của bên thứ 3, tôi không thấy hào hứng về điều này. Nếu tôi phải làm điều này thì tôi sẽ bỏ nó đi.

 

Tuy nhiên, tôi không phải làm điều đó, vì thế cho đến khi nào mà nó còn tồn tại, chúng ta phải tìm ra một cách để tuân thủ theo một cách thỏa đáng và thực tế nhất có thể.

 

Mục đích của Chính sách chất lượng là tuyên bố ý định hoặc cam kết của lãnh đạo. Nó được dự kiến là sẽ rất rõ ràng, cập nhật, thích hợp và được trao đổi. Thế là quá đủ, nhưng chúng ta không nên đi quá xa. Có một vài điều hoang tưởng về chính sách chất lượng làm tôi phát điên.

 

Điều hoang tưởng thứ nhất

 

“Chính sách chất lượng phải được ký”

Xem các yêu cầu của 5.3 a¸e. Nó không cần thiết.

 

Điều hoang tưởng thứ hai

 

“Nếu không hiểu chính sách thì sẽ có rất ít hi vọng cho phần còn lại của hệ thống”

 

Như tôi gợi ý, miễn là chính sách được văn bản hóa, cập nhật (đúng tên công ty) và có thể tiếp cận một cách hợp lý, vậy là quá đủ cho tôi, và nếu không có một hoặc nhiều hơn những điều này, đó chỉ là một điểm không phù hợp nhẹ, và TIẾP TỤC

 

Nếu những ý kiến của tôi gây tranh cãi, tôi có thể đưa ra quan điểm là W E Deming phản đối việc sử dụng slogan và tương tự ở nơi làm việc cũng vậy. Ông ấy cho rằng chúng thực sự phản tác dụng. Nếu tôi hoàn toàn thực tế và chín chắn (không kể đến những điều Deming nói, thậm chí mặc dù tôi đồng ý với ông ấy) tôi sẽ nói chính sách ấy không ảnh hưởng tới công việc hàng ngày chút nào. Tác dụng của nó là trung tính. Có nhiều điều quan trọng hơn cần chúng ta xem xét.

 

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG:

 

Giờ đây, tôi có thể trở nên rất hào hứng về mục tiêu chất lượng. Đây là những điểm trọng tâm của quá trình cải tiến liên tục. Một điểm yếu trong vấn đề này là sẽ có ảnh hưởng cơ bản tới quá trình làm việc chính của một Tổ chức. Tôi cảm thấy rất mạnh mẽ rằng chúng ta nên làm tốt hơn ở đây, như tôi thấy nhiều tổ chức với các phát biểu mập mờ và khích lệ giả dạng làm “mục tiêu”. Vì thế hãy nhìn vào những gì chúng ta phải nhìn.

 

Điều khoản 5.4.1 yêu cầu rằng mục tiêu phải thống nhất với chính sách và đo luờng đuợc. Phần “tính nhất quán” rất khó để đánh giá một cách rõ ràng, nhưng dễ dàng để đánh giá từ khía cạnh không nhất quán. Ý tôi là bạn phải kiểm tra xem có hay không sự bất đồng hay không nhất quán, và nếu không có thì mặc nhiên nghĩa là nó nhất quán. Với tôi hiện nay là thế?

 

Phần 2 (phần đo lường được) nghĩa là nó cần phải được định hướng cho cải tiến. Phần này cần chỉ ra cái mà bạn định làm cho tốt hơn, nhanh hơn và rẻ hơn (tôi dùng các thuật ngữ đơn giản). Một lần nữa, có một vài điều hoang tưởng liên quan đến việc áp dụng điều khoản 5.4.1.

 

Điều hoang tưởng thứ nhất

 

“Mỗi bộ phận của doanh nghiệp phải có riêng mục tiêu chất lượng”

 

Doanh nghiệp cần phải xác định thứ tự ưu tiên cho việc cải tiến. Họ có thể, ví dụ, cần phải cải tiến quá trình lựa chọn nhà cung cấp và đánh giá, để đạt yêu cầu của một khách hàng quan trọng mới. Điều đó không có nghĩa là họ cũng cần phải nghĩ về việc cải tiến cho các mục tiêu, cho thiết kế, bán hàng, quản lý, lưu kho chẳng hạn thế. Đó là hoàn toàn không hợp lý để yêu cầu công ty đó cố gắng cải tiến mọi thứ liên tục.

 

Họ đơn giản sẽ không có nguồn lực để làm thế. Với điều kiện là họ quyết định cái gì là quan trọng và theo đuổi đến cùng bằng cách xác định được những sự ưu tiên như là  “các mục tiêu’’ thì được.

 

Điều hoang tưởng thứ hai

 

“Mục tiêu chất lượng phải được tuyên truyền đến mọi người”

 

Tiêu chuẩn yêu cầu mục tiêu chất lượng được “thiết lập theo các chức năng và mức độ tương ứng”. Trong tiếng Anh đơn giản nghĩa là những người bị ảnh tác động bởi mục tiêu, cần phải biết về chúng, nhưng cũng chấp nhận được khi tuyên truyền với họ về cái căn bản phải nắm được.

 

Điều hoang tưởng thứ ba

 

“Mục tiêu phải S.M.A.R.T”

Specific – rõ ràng, Measurable – đo lường được, Achievable – có thể đạt được, Realistic and Timebound – thực tế và có thời hạn

 

Nhiều người giải thích yêu cầu này như là mục tiêu phải S.M.A.R.T – Nhưng đó không phải là trường hợp này. Nếu mục tiêu được định ra theo kiểu: “Chúng tôi sẽ giảm mức phế thải” thì đó là đo lường được, anh có thể đo lường một sự giảm xuống đơn giản. Nếu mục tiêu được mô tả theo một cách S.M.A.R.T, điều đó thì tốt nhưng không yêu cầu…bởi điều khoản 5.4.1 là vậy…

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299