Mục đích của chứng nhận ISO 14001, Quy trình chứng nhận ISO 14001 như thế nào?

Mục đích của chứng nhận ISO 14001, Quy trình chứng nhận ISO 14001 như thế nào?

Tác giả: ISOCUS | 12-04-2019, 10:51 am

Mục đích của chứng nhận ISO 14001

 •     Sự cam kết về trách nhiệm của ban lãnh đạo về vấn đề bảo vệ môi trường.
 •     Sự gắn kết giữa môi trường và đường lối chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.
 •     Tập trung vào những sáng kiến để chủ động trong vấn đề bảo vệ môi trường.
 •      Giao tiếp hiệu quả nhờ những chiến lược truyền thông.

Để những mục tiêu trên có thể đạt được một cách nhanh chóng nhất thì hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp cần phải có các yếu tố dưới đây:

 •     Vị trí của doanh nghiệp.
 •     Quy mô của doanh nghiệp.
 •     Phạm vị áp dụng trong doanh nghiệp.
 •     Chính sách về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp.
 •     Loại hình hoạt động của các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp.
 •     Những tác động đến môi trường của doanh nghiệp.
 •     Những yêu cầu của pháp luật mà doanh nghiệp đã cam kết thực hiện.

Quy trình chứng nhận ISO 14001 như thế nào?

Cũng giống với quy trình xin chứng nhận ISO 9001. Khi bạn xin giấy chứng nhận 14001 bạn sẽ phải thực hiện các bước dưới đây:

Bước 1: Khảo sát đánh giá, xác định ban đầu.

Bước 2: Xây dựng tài liệu và áp dụng tài liệu tiêu chuẩn ISO 14001.

Bước 3: Xem xét và đánh giá hệ thống.

Bước 4: Xin giấy chứng nhận ISO 14001.

Bước 5: Tổ chức ISOCUS; bàn giao sổ tay môi trường iso 14001:2015 & cấp chứng nhận iso 14001 cho doanh nghiệp.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299