Làm thế nào để được chứng nhận ISO 14001?

Làm thế nào để được chứng nhận ISO 14001?

Tác giả: ISOCUS | 19-04-2019, 2:48 pm

Chúng tôi đã làm cho quá trình chứng nhận trở nên đơn giản. Những yêu cầu của ISO 14001 Sau khi chúng tôi nhận được đơn áp dụng của bạn, chúng tôi sẽ cử một chuyên gia tới để hướng dẫn tổ chức/doanh nghiệp của bạn thông qua những bước sau:

 

 

 

1. Phân tích thiếu sót:

Đây là một dịch vụ tùy chọn trước khi đánh giá mà thông qua đó chúng tôi có cái nhìn gần hơn với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm hiện hành của bạn và so sánh nó với những tiêu chuẩn của HACCP. Bước này giúp chúng tôi nhận ra những khu vực cần làm việc nhiều hơn trước khi tiến hành đánh giá chính thức nhằm tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho tổ chức/doanh nghiệp của bạn. 

2. Đánh giá chính thức:

Đánh giá chính thức trải qua hai giai đoạn. Đầu tiên, chúng tôi sẽ xem lại công tác chuẩn bị cho việc đánh giá tổ chức/doanh nghiệp của bạn thông qua việc đánh giá trong trường hợp những quy trình cần thiết ISO 14001 và kiểm soát đã được phát triển. Chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết số liệu của chúng tôi với bạn nếu như chúng tôi phát hiện những lỗ hỏng và bạn có thể đóng lại những lỗ hỏng đó. Nếu tất cả những tiêu chuẩn được đáp ứng sau đó chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện quy trình và việc kiểm soát trong tổ chức/doanh nghiệp của bạn để đảm bảo rằng tổ chức/doanh nghiệp của bạn đang hoạt động một cách hiệu quả như được yêu cầu đối với chứng nhận ISO 9001.

3.Chứng nhận và sau khi chứng nhận:

Khi tổ chức/doanh nghiệp của bạn đã vượt qua việc đánh giá chính thức, tổ chức/doanh nghiệp của bạn sẽ nhận được một chứng chỉ ISO 14001 và có giá trị trong vòng ba năm. Chuyên gia của chúng tôi sẽ luôn giữ liên lạc trong suốt quá trình này, thường xuyên thăm quan để đảm bảo hệ thống của bạn không chỉ duy trì việc tuân thủ mà còn đảm bảo hệ thống liên tục cải thiện.

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299