Kỹ năng phân tích và kiểm toán
Chat Zalo
Chat ngay

Kỹ năng phân tích và kiểm toán

Kiểm toán kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo chúng đủ mạnh và hoạt động tốt. Kiểm toán hiệu quả giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu và mục tiêu bằng cách đo lường hiệu suất tổng thể và năng suất dựa trên các giao dịch và hồ sơ kinh doanh. Hơn nữa, kiểm toán làm giảm rủi ro và bảo vệ chống gian lận. Kiểm toán cung cấp cho nhà đầu tư và cổ đông những thông tin đáng tin cậy về báo cáo tài chính và tổ chức hoạt động tốt như thế nào. Kiểm toán phụ thuộc vào việc thu thập và phân tích dữ liệu. Nhiều công ty có rất nhiều dữ liệu nhưng ít thông tin. Khả năng phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả là một kỹ năng quan trọng. Nó cho phép chúng tôi đưa ra các xác nhận chính xác, dựa trên các sự kiện và giúp các công ty đưa ra quyết định đúng đắn trong các tình huống phức tạp. Nó cũng cung cấp một đường mòn kiểm toán và giảm thiểu rủi ro. Khóa đào tạo kỹ năng phân tích và kiểm toán GL O MACS này trang bị cho học viên các kỹ năng trích xuất bí mật từ dữ liệu theo thời hạn chặt chẽ và cung cấp các tiêu chuẩn rõ ràng và nhất quán cho công việc phân tích. Đây là một khóa học rất thiết thực, với sự nhấn mạnh vào việc học bằng cách làm thay vì "Cái chết của PowerPoint". Gần như tất cả thời gian được dành cho các đại biểu làm việc thông qua các nghiên cứu trường hợp và bài tập.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

Khóa đào tạo ISOCUS này sẽ làm nổi bật:

 • Kỹ năng phân tích chính
 • Phân tích định lượng
 • Toàn vẹn dữ liệu
 • Kỹ năng kiểm tra chính
 • Báo cáo

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Khóa học đào tạo kỹ năng phân tích và kiểm toán GL O MACS này nhằm tăng giá trị nhân sự cho tổ chức của họ. Học viên sẽ học các kỹ năng để cho phép họ tiến hành kiểm tra và sử dụng dữ liệu để cải thiện việc ra quyết định và xác định các cơ hội cải tiến.

Khóa đào tạo ISOCUS phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Kỹ sư
 • Người quản lý và chuyên gia thiết kế và sản xuất
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh
 • Nhân viên bán hàng và tiếp thị
 • Kiểm toán viên và chuyên gia đảm bảo chất lượng
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo ISOCUS này, những người tham gia sẽ học cách:

 • Hiểu cách phân tích dữ liệu có thể cải thiện việc ra quyết định
 • Làm sạch bộ dữ liệu
 • Chọn và áp dụng các phương pháp phân tích thích hợp
 • Thực hiện kiểm toán hiệu quả
 • Chuẩn bị báo cáo ngắn gọn, bao gồm biểu đồ và biểu đồ

Phương pháp đào tạo

Những người tham gia sẽ được đào tạo kỹ lưỡng về các chủ đề được đề cập trong phần giới thiệu chương trình với người hướng dẫn sử dụng một loạt các kỹ năng giảng dạy và tạo thuận lợi cho người lớn đã được chứng minh. Phương pháp chương trình chuyên đề đào tạo chính là sử dụng các nghiên cứu điển hình và bài tập thực hành. Học viên thực hiện phân tích riêng của họ trên cơ sở dữ liệu được cung cấp bởi người hướng dẫn.

Tác động tổ chức

Lợi ích cho tổ chức từ việc gửi nhân viên đến khóa đào tạo ISOCUS này bao gồm:

 • Hệ thống kiểm soát nội bộ mạnh mẽ
 • Các biện pháp đáng tin cậy về hiệu suất
 • Giảm rủi ro hoạt động
 • Bảo vệ chống gian lận
 • Cải thiện niềm tin của cổ đông và nhà đầu tư
 • Cải thiện việc ra quyết định

Tác động cá nhân

Lợi ích cho những người tham dự khóa học đào tạo kỹ năng phân tích và kiểm toán này bao gồm:

 • Kỹ năng phân tích nâng cao
 • Khả năng áp dụng các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê
 • Khả năng duy trì tính toàn vẹn dữ liệu
 • Kỹ năng kiểm toán nâng cao
 • Kỹ năng báo cáo nâng cao
 • Tăng giá trị cá nhân cho tổ chức

Ai nên tham dự?

Khóa học đào tạo kỹ năng phân tích và kiểm toán GL O MACS này nhằm tăng giá trị nhân sự cho tổ chức của họ. Học viên sẽ học các kỹ năng để cho phép họ tiến hành kiểm tra và sử dụng dữ liệu để cải thiện việc ra quyết định và xác định các cơ hội cải tiến.

Khóa đào tạo ISOCUS phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Kỹ sư
 • Người quản lý và chuyên gia thiết kế và sản xuất
 • Chuyên viên phân tích kinh doanh
 • Nhân viên bán hàng và tiếp thị
 • Kiểm toán viên và chuyên gia đảm bảo chất lượng

Chương trình Phác thảo

 NGÀY 1

Kỹ năng phân tích

 • Các bước trong quy trình phân tích
 • Sắp xếp và thu thập dữ liệu
 • Đánh giá các lỗ hổng thông tin dữ liệu và địa chỉ
 • Giao tiếp
 • Sáng tạo
 • Tư duy phê phán
 • Nghiên cứu
 • Phân tích định tính

NGÀY 2

Phân tích định lượng

 • Biến liên tục
 • Đồ thị và biểu đồ
 • Nghĩa là
 • Độ lệch chuẩn
 • Phân phối bình thường
 • Biến rời rạc
 • Mẫu và tính thời vụ
 • Tương quan so với nguyên nhân 

NGÀY 3

Toàn vẹn dữ liệu

 • Làm sạch dữ liệu - trùng lặp
 • Làm sạch dữ liệu - ngoại lệ
 • Nguyên nhân chung và đặc biệt
 • Biểu đồ kiểm soát
 • Phân tích Pareto
 • Chỉ mục 

NGÀY 4

Kỹ năng kiểm toán  

 • Trách nhiệm của Kiểm toán viên
 • Thuộc tính của Kiểm toán viên hiệu quả
 • Lập kế hoạch & chuẩn bị
 • Phát triển tài liệu kiểm toán
 • Tiến hành kiểm toán
 • Đặt câu hỏi hiệu quả
 • Thu thập và phân tích bằng chứng khách quan
 • Duy trì độc lập 

NGÀY 5

Báo cáo

 • Xác định cơ hội cải tiến
 • Phát triển và ghi nhận kết quả kiểm toán
 • Thảo luận và chuẩn bị kết luận kiểm toán
 • Sử dụng đồ thị và biểu đồ như phù hợp
 • Trình bày kết quả và kết luận
 • Theo sát

LIÊN HỆ NGAY: 0937.619.299 

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Kỹ năng phân tích và kiểm toán
Kiểm toán kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo chúng đủ mạnh và hoạt động tốt. Kiểm toán hiệu quả giúp các tổ chức đạt được các mục tiêu và mục tiêu bằng cách đo lường hiệu suất tổng thể và năng suất dựa trên các giao dịch và hồ sơ kinh doanh. Hơn nữa, kiểm toán làm giảm rủi ro và bảo vệ chống gian lận. Kiểm toán cung cấp cho nhà đầu tư và cổ đông những thông tin đáng tin cậy về báo cáo tài chính và tổ chức hoạt động tốt như thế nào. Kiểm toán phụ thuộc vào việc thu thập và phân tích dữ liệu. Nhiều công ty có rất nhiều dữ liệu nhưng ít thông tin. Khả năng phân tích dữ liệu và diễn giải kết quả là một kỹ năng quan trọng. Nó cho phép chúng tôi đưa ra các xác nhận chính xác, dựa trên các sự kiện và giúp các công ty đưa ra quyết định đúng đắn trong các tình huống phức tạp. Nó cũng cung cấp một đường mòn kiểm toán và giảm thiểu rủi ro. Khóa đào tạo kỹ năng phân tích và kiểm toán GL O MACS này trang bị cho học viên các kỹ năng trích xuất bí mật từ dữ liệu theo thời hạn chặt chẽ và cung cấp các tiêu chuẩn rõ ràng và nhất quán cho công việc phân tích. Đây là một khóa học rất thiết thực, với sự nhấn mạnh vào việc học bằng cách làm thay vì "Cái chết của PowerPoint". Gần như tất cả thời gian được dành cho các đại biểu làm việc thông qua các nghiên cứu trường hợp và bài tập.
icon zalo
0937.619.299