Kiểm toán Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí
Chat Zalo
Chat ngay

Kiểm toán Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí

Khóa đào tạo 5 ngày này trong Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Dầu khí sẽ cho phép người tham gia phát triển các chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ dựa trên ISO / TS 29001: 2010 và ISO 9001: 2015. Các đại biểu sẽ có được kiến ​​thức và hiểu biết cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ hiệu quả theo quy trình kiểm toán được nêu trong tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế ISO 19011. Khóa đào tạo này cũng dựa trên yêu cầu cụ thể của ISO / TS 29001: 2010 cho kiểm toán nội bộ và được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí thiên nhiên.
ĐĂNG KÝ Gọi để tư vấn0937619299
Đặc điểm nổi bật Điều kiện sử dụng Thông tin chi tiết Quy trình chứng nhận Thông tin cần cung cấp Bình luận và đánh giá

ĐIỂM NỔI BẬT

 • Giúp người tham gia hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO / TS 29001: 2010
 • Có chuyên môn để thực hiện kiểm toán nội bộ theo các hướng dẫn của ISO 19011: 2012
 • Quản lý và chọn kiểm toán viên nhóm và lãnh đạo QMS

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

 • Nhận biết và phân tích các sự không phù hợp của QMS trong quá trình đánh giá
 • Đặt câu hỏi kiểm toán và ghi chú xây dựng
 • Phân tích các kết quả kiểm toán và chuẩn bị các báo cáo kiểm toán nội bộ

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG

Chương trình đào tạo này phù hợp với nhiều chuyên gia nhưng sẽ rất có lợi:

 • Các nhà quản lý và giám sát tham gia vào các hệ thống quản lý chất lượng trên bờ và ngoài khơi
 • Những người có trách nhiệm thực hiện kiểm toán quản lý chất lượng
 • Nhân viên sản xuất, xử lý, bảo trì và HSE
 • Các nhà quản lý trực tiếp tham gia lập kế hoạch / triển khai các chương trình đánh giá rủi ro
Xem thêm icon

THÔNG TIN CHI TIẾT

Mục tiêu

Đến cuối khóa đào tạo, người tham gia sẽ biết cách:

 • Hiểu và giải thích các yêu cầu của ISO / TS 29001: 2010
 • Có chuyên môn để thực hiện kiểm toán nội bộ theo các hướng dẫn của ISO 19011: 2012
 • Quản lý và chọn kiểm toán viên nhóm và lãnh đạo QMS
 • Nhận biết và phân tích các sự không phù hợp của QMS trong quá trình đánh giá
 • Đặt câu hỏi kiểm toán và ghi chú xây dựng
 • Phân tích các kết quả kiểm toán và chuẩn bị các báo cáo kiểm toán nội bộ

Phương pháp đào tạo

Chương trình đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ngành Dầu khí của ISOCUS dựa trên cả lý thuyết và thực hành, sử dụng các ví dụ dựa trên các trường hợp thực tế, bài tập thực hành và nghiên cứu điển hình bao gồm kiểm tra vai trò kiểm toán và thuyết trình và kiểm tra bằng văn bản / kiểm toán cuối cùng.

Tác động tổ chức

Chương trình đào tạo của ISOCUS trong 5 ngày này sẽ giúp tổ chức kiểm tra hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng của mình và thực hiện hành động thích hợp, thông qua:

 • Xây dựng nhận thức về các yêu cầu kiểm toán và chứng nhận cho Hệ thống quản lý chất lượng trong ngành Dầu khí
 • Đạt được chuyên môn để thực hiện kiểm toán nội bộ theo các yêu cầu của ISO 19011: 2012
 • Lựa chọn và quản lý kiểm toán viên nhóm và lãnh đạo QMS
 • Thiết lập cơ sở để nhận biết và phân tích các tính không phù hợp của QMS
 • Phân tích các kết quả kiểm toán và chuẩn bị các báo cáo kiểm toán nội bộ và các hành động tiếp theo
 • Tạo niềm tin và sự nhiệt tình để thực hiện

Tác động cá nhân

Các đại biểu tham dự khóa đào tạo Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí và kiểm toán GL O MACS 5 ngày này sẽ nâng cao kiến ​​thức và kinh nghiệm của họ trong các nguyên tắc và thực tiễn về kiểm toán nội bộ của Hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả và tăng cường sự nghiệp của họ bằng cách:

 • Hiểu rõ các khái niệm cơ bản, yêu cầu và không phù hợp
 • Giải thích các yêu cầu của ISO / TS 29001: 2010 và đạt được chuyên môn để thực hiện kiểm toán nội bộ theo các nguyên tắc ISO 19011: 2012
 • Xây dựng trải nghiệm và sự tự tin thông qua các ví dụ dựa trên các trường hợp thực tế, bài tập thực hành và nghiên cứu điển hình
 • Kiểm tra kiến ​​thức và năng lực của mình thông qua các bài thuyết trình nhập vai và diễn thuyết
 • Tìm hiểu cách đặt câu hỏi kiểm toán, ghi chú xây dựng, phân tích kết quả kiểm toán và chuẩn bị báo cáo kiểm toán nội bộ
 • Phát triển và thể hiện năng lực thực hiện và lãnh đạo kiểm toán nội bộ

Hội thảo Phác thảo

1 ngày

Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng (QMS)

 • ISO 29001: 2010 và 9001: 2015 Tiêu chuẩn quốc tế QMS
 • Xem xét các điều khoản 29001 khoản 4-8 và 9001 khoản 9 Kiểm toán nội bộ
 • Yêu cầu hệ thống chất lượng
 • Các loại và mức độ kiểm tra nội bộ của QMS
 • Tài liệu trong Hệ thống quản lý chất lượng
 • Vai trò và trách nhiệm của kiểm toán viên 

Ngày 2

Chuẩn bị và thiết lập kiểm toán

 • Thuật ngữ và định nghĩa
 • Các khái niệm và nguyên tắc kiểm toán
 • Lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra hiệu quả
 • Sản xuất chương trình kiểm toán và thủ tục
 • Điều khoản tham chiếu kiểm toán
 • Kỹ năng phỏng vấn và ghi chú 

Ngày 3

Tiến hành kiểm toán nội bộ

 • Quy trình kiểm toán nội bộ
 • Tạo danh sách kiểm tra kiểm tra hiệu quả
 • Truyền thông trong Kiểm toán
 • Đánh giá tài liệu QMS
 • Phỏng vấn nhân sự chính
 • Quan sát trang web vật lý 

Ngày 4

Chuẩn bị báo cáo kiểm toán

 • Xem xét các sự không phù hợp và quan sát
 • Kết quả kiểm tra và kết luận
 • Chuẩn bị Báo cáo kiểm toán nội bộ
 • Kế hoạch hành động khắc phục
 • Trình bày báo cáo kiểm toán
 • Giám sát và Close-out của Non-conformities 

Ngày 5

Đánh giá quá trình đánh giá & đánh giá nội bộ

 • Đánh giá quá trình kiểm toán nội bộ
 • Xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ

HOTLINE TƯ VẤN TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ 

BẤM : 0937.619.299

QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

THÔNG TIN CẦN CUNG CẤP

+ Thông tin họ tên người liên hệ

+ Thông tin công ty : (Lĩnh vực sản xuất, ngành nghề kinh doanh)

+ Dịch vụ Yêu cầu

 

 

BÌNH LUẬN VÀ ĐÁNH GIÁ

Gửi câu hỏi

DỊCH VỤ ĐÃ XEM

Dịch vụ liên quan

Dịch vụ bạn đang xem

Kiểm toán Hệ thống quản lý chất lượng ngành dầu khí
Khóa đào tạo 5 ngày này trong Hệ thống Quản lý Chất lượng ngành Dầu khí sẽ cho phép người tham gia phát triển các chuyên môn cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ dựa trên ISO / TS 29001: 2010 và ISO 9001: 2015. Các đại biểu sẽ có được kiến ​​thức và hiểu biết cần thiết để thực hiện đánh giá nội bộ hiệu quả theo quy trình kiểm toán được nêu trong tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế ISO 19011. Khóa đào tạo này cũng dựa trên yêu cầu cụ thể của ISO / TS 29001: 2010 cho kiểm toán nội bộ và được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp dầu khí, hóa dầu và khí thiên nhiên.
icon zalo
0937.619.299