ISO xuất bản hướng dẫn mới về ISO 14000 và quản lý môi trường

ISO xuất bản hướng dẫn mới về ISO 14000 và quản lý môi trường

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 4:44 pm

Hơn 80% trong số 500 công ty được khảo sát về kinh nghiệm thực hiện các hệ thống quản lý môi trường (EMS) cho thấy chúng có hiệu quả về chi phí, với hơn 60% trích dẫn thời gian hoàn vốn cho khoản đầu tư dưới 12 tháng.

Các kết quả trên của một khảo sát châu Âu được ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) trích dẫn trong cuốn sách mới được xuất bản của nó, Quản lý môi trường và ISO 14000 (ISBN 92-67-10280-X), 137 trang, giá 49 CHF – có sẵn từ các viện tiêu chuẩn quốc gia là thành viên của ISO (xem danh sách đầy đủ trên trang web của ISO: www.iso.org) và từ Ban thư ký trung tâm ISO.

Cuốn sách đã được xuất bản dưới dạng Sổ tay phát triển 10 mới nhất trong bộ sách của ISO, nhằm giúp các nước đang phát triển và các nền kinh tế chuyển đổi để thiết lập và củng cố cơ sở hạ tầng tiêu chuẩn hóa nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

“Các tiêu chuẩn quản lý môi trường ISO 14000 đang được áp dụng nhanh chóng kể từ lần đầu tiên được công bố vào tháng 9 năm 1996 – hơn 5.000 EMS tại 55 quốc gia đã được chứng nhận ISO 14001 vào cuối năm 1997,” ông Gene Hutchinson, Chủ tịch quan sát ISO/DEVCO (Ủy ban về các vấn đề của các nước đang phát triển).

“ISO 14000 vượt ra ngoài việc tuân thủ luật pháp môi trường. Nó khuyến khích kiểm tra có hệ thống tất cả các lĩnh vực mà các hoạt động của tổ chức có tác động đến môi trường và có thể mang lại lợi ích cơ bản như giảm lãng phí và tiết kiệm tiêu thụ năng lượng và vật liệu. các quốc gia, rõ ràng không thể lãng phí tài nguyên khan hiếm của mình, sẽ được hưởng lợi từ kiến ​​thức rộng rãi và việc thực hiện ISO 14000. ”

“Cẩm nang phát triển mới của ISO nhằm giúp các nước đang phát triển đạt được những lợi ích này. Tuy nhiên, Hướng dẫn này, giống như nhiều cuốn trước, cũng sẽ thu hút độc giả từ các doanh nghiệp và các tổ chức khác ở các nước phát triển, những người sẽ đánh giá cao sự đối xử rõ ràng, ngắn gọn nhưng toàn diện môn học-chủ đề, vấn đề.”

Quản lý môi trường và ISO 14000 được soạn thảo bởi một nhóm các tác giả từ ISO/TC207, ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm về ISO 14000. Nội dung bao gồm các phát triển trên toàn thế giới dẫn đến việc thành lập ủy ban, giới thiệu về quản lý môi trường và EMS và các vấn đề liên quan khác được giải quyết bởi TC 207 như kiểm toán môi trường, ghi nhãn môi trường, đánh giá hiệu quả môi trường, đánh giá vòng đời, thuật ngữ và định nghĩa môi trường và sử dụng tiêu chuẩn ISO 14000 để hỗ trợ quản lý rừng bền vững.

ISO cũng đã xuất bản một cuốn sách nhỏ mô tả toàn bộ 10 Hướng dẫn phát triển. Nó có quyền Thiết lập các tiêu chuẩn trong các nền kinh tế đang phát triển (ISBN 92-67-10286-9) và có sẵn miễn phí từ các thành viên ISO và Ban thư ký trung tâm ISO.

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299