(ISO và IAF hợp tác để giảm bớt sự chuyển đổi ISO 9000

ISO và IAF hợp tác để giảm bớt sự chuyển đổi ISO 9000

Tác giả: ISOCUS | 20-04-2019, 4:17 pm

ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) và IAF (Diễn đàn Chứng nhận Quốc tế) đã đưa ra một chương trình hợp tác nhằm đảm bảo sự chuyển đổi suôn sẻ cho doanh nghiệp và ngành công nghiệp sang các phiên bản Năm 2000 của tiêu chuẩn ISO 9000.

Cuộc họp tại Vienna là phiên họp chung quy tụ các đại diện của ISO/TC176, Ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm về ISO 9000; ISO/CASCO, Ủy ban ISO về đánh giá sự phù hợp và IAF, một hiệp hội của các tổ chức kiểm định quốc gia từ hơn 30 quốc gia, khu vực kinh tế hoặc khu vực. Tư cách thành viên của IAF cũng bao gồm các hiệp hội đại diện cho các tổ chức chứng nhận và các ngành công nghiệp và một số trong số này đã được đại diện tại cuộc họp ở Vienna.

Các thỏa thuận sau đã đạt được tại cuộc họp:

Giấy chứng nhận được công nhận cho ISO 9001 mới sẽ không được cấp cho đến khi công bố ISO 9001: 2000 là Tiêu chuẩn quốc tế.

ISO 9001: 2000 sẽ thay thế các phiên bản 1994 của ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003. Dự thảo Tiêu chuẩn quốc tế (DIS) của ISO 9001 sẽ được phát hành vào cuối tháng 11-12 / 1999. Các kế hoạch hiện tại sẽ được lưu hành trong Dự thảo cuối cùng Tiêu chuẩn (FDIS) trong quý ba năm 2000 và công bố tiêu chuẩn ISO 9001 mới là Tiêu chuẩn quốc tế trong quý IV năm 2000

Đánh giá của cơ quan chứng nhận / đăng ký đối với dự thảo mới nhất của tiêu chuẩn mới có thể bắt đầu trước khi công bố Tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2000.

Các tổ chức chứng nhận/đăng ký có thể bắt đầu đánh giá sự phù hợp với dự thảo mới nhất của ISO 9001: 2000 (DIS hoặc FDIS) trước khi công bố Tiêu chuẩn quốc tế, để các tổ chức có thể chuẩn bị và thực hiện bất kỳ hành động cần thiết nào. Để giảm thiểu chi phí, các tổ chức được chứng nhận/đã đăng ký hiện tại có thể xem xét tận dụng cơ hội đánh giá cho dự thảo mới nhất của ISO 9001: 2000 như một phần của kiểm tra giám sát hoặc đánh giá lại cho chứng nhận/đăng ký hiện có của họ. Tuy nhiên, chứng chỉ không nên được cấp đối với bất kỳ vấn đề DIS hoặc FDIS nào của tiêu chuẩn. Giấy chứng nhận được công nhận chỉ được cấp theo Tiêu chuẩn quốc tế và chỉ sau khi được ISO công bố.

Giấy chứng nhận được cấp cho các phiên bản 1994 của ISO 9001, ISO 9002 hoặc ISO 9003 sẽ có hiệu lực tối đa ba năm kể từ ngày công bố ISO 9001: 2000.

Các tổ chức được chứng nhận/đăng ký các phiên bản 1994 của ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003 được khuyến khích thực hiện chuyển đổi sang ISO 9001: 2000 càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, ISO 9001: 2000 được công nhận là sự thay đổi cơ bản của cách tiếp cận từ loạt năm 1994. Các tổ chức chứng nhận/đăng ký có thể đánh giá các tổ chức theo các tiêu chuẩn năm 1994 trong tối đa ba năm kể từ ngày công bố ISO 9001: 2000. Tuy nhiên, các tổ chức chứng nhận/đăng ký nên khuyến khích các tổ chức thực hiện chuyển đổi sang ISO 9001: 2000 để đảm bảo rằng chứng nhận/đăng ký có thể được hoàn thành trước khi chứng nhận/đăng ký của họ cho các phiên bản 1994 của ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003 hết hạn.

ISO 9001: 2000 sẽ yêu cầu kiểm toán viên và nhân viên cơ quan chứng nhận / đăng ký có liên quan khác chứng minh năng lực mới.

Việc công bố ISO 9001: 2000 sẽ yêu cầu các tổ chức chứng nhận/đăng ký chứng minh rằng họ đã quản lý thỏa đáng giai đoạn chuyển tiếp. Các cơ quan công nhận thành viên của IAF sẽ tư vấn cho các tổ chức chứng nhận/đăng ký được công nhận của họ (thông qua thư tiêu chuẩn đã thỏa thuận) rằng giám sát công nhận trong giai đoạn sau khi ISO của ISO / DIS 9001: 2000 công bố sẽ tập trung vào cách cơ quan chứng nhận/đăng ký quản lý thay đổi trong chứng nhận/dịch vụ đăng ký của nó. Cụ thể, việc giám sát sẽ tập trung vào năng lực của kiểm toán viên cơ quan chứng nhận / đăng ký và các nhân viên có liên quan khác về các khía cạnh của ISO / DIS 9001: 2000 khác với những điều cần thiết để cung cấp chứng nhận / đăng ký cho ISO 9001/2 / 3: 1994. Cơ quan công nhận sẽ đánh giá chương trình của cơ quan chứng nhận / đăng ký để đảm bảo rằng kiểm toán viên và nhân viên có liên quan khác thể hiện kiến ​​thức và hiểu biết về:

  • tám nguyên tắc quản lý chất lượng dựa trên các tiêu chuẩn sửa đổi
  • các yêu cầu của dự thảo mới nhất của ISO 9001: 2000, và,
  • các khái niệm và thuật ngữ của dự thảo mới nhất của ISO 9000: 2000.
    Cơ quan công nhận cũng sẽ đánh giá khả năng của nhân viên hỗ trợ cơ quan chứng nhận / đăng ký để thực hiện các thay đổi hành chính cần thiết để có thể cung cấp chứng nhận / đăng ký theo tiêu chuẩn mới.

Các tổ chức chứng nhận/đăng ký sẽ cần đặc biệt quan tâm trong việc xác định phạm vi chứng chỉ được cấp cho ISO 9001: 2000 và các loại trừ cho phép đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn đó.

Việc thay thế các phiên bản 1994 của ISO 9001, ISO 9002 và ISO 9003 bằng một tiêu chuẩn yêu cầu duy nhất (ISO 9001: 2000) sẽ yêu cầu sử dụng một mô tả rất rõ ràng và súc tích về các hoạt động của một tổ chức được đưa vào chứng nhận/đăng ký quá trình. Cần chú ý đến yêu cầu trong Dự thảo tiêu chuẩn, trong đó nêu rõ rằng tổ chức chỉ có thể loại trừ các yêu cầu hệ thống quản lý chất lượng không ảnh hưởng đến khả năng của tổ chức, cũng không loại bỏ trách nhiệm của mình, để cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp lý hiện hành.

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299