ISO giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe và an toàn, xử lý khiếu nại

ISO giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, sức khỏe và an toàn, xử lý khiếu nại

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 11:25 am

Các tiêu chuẩn quốc tế góp phần giải quyết các vấn đề quan trọng hiện nay, thể hiện qua các quyết định gần đây của ISO (Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế) về các chủ đề đa dạng như: biến đổi khí hậu, sức khỏe và an toàn nghề nghiệp, xử lý khiếu nại của khách hàng và tài chính cá nhân lập kế hoạch.

Về biến đổi khí hậu, Các tiêu chuẩn kỹ thuật tự nguyện của ISO ngày càng có nhiều kỳ vọng về những đóng góp có thể thực hiện giảm thiểu ô nhiễm gây ra . Khoảng 20 trong số 187 ủy ban kỹ thuật của ISO phát triển các tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu từ hệ thống quản lý môi trường (ISO 14000) đến các tiêu chuẩn quy định mức chất lượng không khí và nước; khí thải phương tiện và cách phân tích chúng.

ISO hiện đã quyết định thành lập một nhóm quảng cáo để điều phối các hoạt động này. Những người tham gia sẽ được lựa chọn và báo cáo cho Ban quản lý kỹ thuật của ISO (TMB), giám sát các hoạt động phát triển của tiêu chuẩn của tổ chức.

Chủ tịch của TMB, ông Ross Wpaste, đã tóm tắt loại hỗ trợ cụ thể mà ISO cung cấp: “Ô nhiễm là nguyên nhân chính của biến đổi khí hậu không có giới hạn và kinh nghiệm của ISO trong việc phát triển sự đồng thuận quốc tế về phương pháp phân tích và kiểm tra có thể được sử dụng để cho phép đo lường có ý nghĩa về mức độ của vấn đề và hiệu quả của các hành động để chống lại nó.

“ISO cung cấp tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường ISO 14000, đây là công cụ giúp các tổ chức vượt ra ngoài việc tuân thủ các quy định môi trường để đạt được sự cải thiện liên tục về hiệu quả môi trường của họ – đồng thời có tác động tích cực đến kết quả kinh doanh''.

“Cuối cùng, ISO có thể đáp ứng nhanh chóng nhu cầu về các tiêu chuẩn cho các công nghệ mới giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu. Bằng cách phát triển sự đồng thuận toàn cầu về các công nghệ thân thiện với khí hậu, ISO có thể góp phần triển khai nhanh chóng và rộng rãi bởi các doanh nghiệp và ngành công nghiệp trên toàn thế giới.”

Về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp (OH & S), ISO đã mở lại vấn đề về việc có nên phát triển các tiêu chuẩn hệ thống quản lý để giúp các tổ chức/doanh nghiệp đáp ứng trách nhiệm của họ hay không? Các viện thành viên quốc gia của ISO hiện đang bỏ phiếu cho đề xuất BSI (Tổ chức Tiêu chuẩn Anh) rằng ISO thành lập một ủy ban kỹ thuật để chuyển đổi BS 8800, hướng dẫn hệ thống quản lý OH & S “không chứng nhận” của Anh thành tiêu chuẩn ISO. Việc bỏ phiếu kết thúc vào ngày 18 tháng 4 năm 2000.

Sau khi phân tích kết quả của một hội nghị quốc tế tại Geneva năm 1996 để kiểm tra quan điểm của các bên liên quan về vấn đề này, ISO đã quyết định không tiếp tục với công việc mới về các tiêu chuẩn hệ thống quản lý OH & S tại thời điểm đó. Tuy nhiên, ở cấp quốc gia, một số thành viên ISO có tiêu chuẩn hoặc làm việc trong lĩnh vực này đã được ngành công nghiệp ở nước họ hoan nghênh.

Xử lý khiếu nại. Một quyết định ISO gần đây là bắt đầu công việc mới về tiêu chuẩn hóa xử lý khiếu nại của khách hàng, có thể được coi là một thành phần “ rễ” trong hệ thống quản lý chất lượng của tổ chức. Cả hai viện thành viên Úc và Anh của ISO đều có kinh nghiệm rất tích cực với các tiêu chuẩn quốc gia giải quyết vấn đề này và COPOLCO, ủy ban ISO về các vấn đề người tiêu dùng, đã khuyến nghị tổ chức này bắt đầu làm việc trong lĩnh vực này.

TMB đã yêu cầu ISO/TC176, ủy ban kỹ thuật chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9000, chấp nhận trách nhiệm phát triển đề xuất mục công việc mới về xử lý khiếu nại.

ISO cũng đã nhận được đề xuất từ ​​thành viên người Mỹ, ANSI (Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Hoa Kỳ) để thành lập một ủy ban kỹ thuật mới để phát triển các tiêu chuẩn bao gồm lập kế hoạch tài chính cá nhân. Đây là quá trình xác định làm thế nào một cá nhân có thể đáp ứng các mục tiêu cuộc sống thông qua quản lý hợp lý các nguồn tài chính cá nhân. Khi các cá nhân trở nên có trách nhiệm hơn đối với an ninh tài chính của chính họ và các thị trường, sự kiện quốc tế có tác động lớn hơn đến an ninh đó, nhu cầu về các nhà hoạch định tài chính có trình độ đã tăng lên.

Các tiêu chuẩn, như ANSI dự kiến, sẽ bao gồm chứng nhận cố vấn tài chính cá nhân dựa trên các yếu tố giáo dục, kết quả kiểm tra, kinh nghiệm và hành vi đạo đức và tiêu chuẩn hóa quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân. ISO đang lưu hành đề xuất cho các viện thành viên quốc gia của mình để họ bỏ phiếu liệu ISO có nên khởi động công việc mới này hay không.

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299