ISO đặt 'lệnh gấp' cho tiêu chuẩn kiểm toán chung ISO 9000 và ISO 14000

ISO đặt 'lệnh gấp' cho tiêu chuẩn kiểm toán chung ISO 9000 và ISO 14000

Tác giả: ISOCUS | 23-04-2019, 3:07 pm

Sự phát triển nhanh chóng của một tiêu chuẩn cho kiểm toán chung ISO 9000 (chất lượng) ISO 14000 (môi trường) là một trong những quyết định gần đây của ISO (Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế) nhằm cải thiện khả năng tương thích của hai họ tiêu chuẩn hệ thống quản lý. Các quyết định khác bao gồm lợi ích người dùng và phát triển đồng bộ.

Trong một động thái liên quan, ISO đang thiết lập một nhóm để giải quyết các nguyên tắc chung để soạn thảo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý.

Các quyết định được đưa ra tại cuộc họp tháng 6 năm 1998 của Hội đồng quản lý kỹ thuật của ISO (TMB) và được Hội đồng ISO chứng thực. TMB đã cân nhắc báo cáo được thực hiện vào tháng 1 năm 1998 bởi Nhóm tư vấn kỹ thuật ISO (TAG) 12, Khả năng tương thích ISO 9000 / ISO 14000. Làm tròn các quyết định của TMB về vấn đề này.

TMB đã yêu cầu hai ủy ban kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm về ISO 9000ISO 14000, tương ứng, TC 176 và TC 207, thúc đẩy sự phát triển của một tiêu chuẩn kiểm toán chung “được coi là một yêu cầu thị trường cấp bách”.

(TAG) 12 (đã bị giải thể sau khi bàn giao báo cáo) đã đề xuất bỏ công việc đạt được tính tương thích của ISO 9000ISO 14000 với TC 176 và TC 207, đã thành lập Nhóm điều phối chung (JCG) cho mục đích này. TMB khuyến khích JCG tiếp tục công việc của mình và đang chỉ đạo nó bao gồm các lợi ích người dùng khác, ngoài những lợi ích đã được đại diện trong hai ủy ban. Những người dùng như vậy có thể bao gồm các doanh nghiệp thực hiện các tiêu chuẩn, cũng như đại diện của các tổ chức người tiêu dùng. TMB muốn JCG cung cấp cho nó tên và liên kết của những người dùng này bằng cuộc họp tiếp theo vào tháng 9 năm 1998.

Ngoài ra, TMB sẽ trực tiếp tham gia vào công việc của JCG bằng cách có một đại diện trong nhóm, cũng như ISO/CASCO, ủy ban ISO phát triển các tiêu chuẩn và hướng dẫn đánh giá sự phù hợp. Theo quyết định này, TMB làm rõ các trách nhiệm tương ứng: vai trò của TC 176 và TC 207 là phát triển các tiêu chuẩn, trong khi các câu hỏi triển khai là trách nhiệm của CASCO.

Về lịch trình phát triển, TMB lưu ý rằng các kế hoạch hiện tại cho việc sửa đổi loạt ISO 9000ISO 14000 không được đồng bộ hóa. TC 176 đã bắt đầu sửa đổi ISO 9000, trong khi TC 207 không được lên kế hoạch để thực hiện với ISO 14000 cho đến tháng 6 năm 1999. TMB khẳng định rằng việc sửa đổi hai loạt được đồng bộ hóa. Nó xem xét “điều bắt buộc” này để đảm bảo khả năng tương thích nhiều nhất có thể và để tạo điều kiện cho kiểm toán chung.

Do đó, yêu cầu TC 207 phải tiến hành sửa đổi loạt ISO 14000 và TC 176 để phối hợp với khung thời gian sửa đổi của TC 207. Điều này nhằm đảm bảo lịch họp của hai ủy ban và xuất bản đồng thời các phiên bản mới của hai loạt tiêu chuẩn.

Ngoài các quyết định trên, TMB chỉ đạo các khuyến nghị của (TAG) / 12 về tính tương thích và nội dung của loạt tiêu chuẩn mới được triển khai đầy đủ.

Trong một động thái liên quan, TMB nhận ra rằng một phương pháp phổ biến cho việc soạn thảo các tiêu chuẩn hệ thống quản lý có thể tạo điều kiện cho khả năng tương thích của họ. Cách tiếp cận này cũng có thể giải quyết các vấn đề như chi phí kinh tế và lợi ích của các tiêu chuẩn này.

Nó đã chấp nhận một đề xuất của NNI (Viện Tiêu chuẩn Hà Lan) để thành lập một nhóm quảng cáo, do NNI lãnh đạo, ban đầu sẽ giải quyết các hướng dẫn cho việc soạn thảo các tiêu chuẩn đó.

 Nguồn: iso.org

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299