iso iso 45001 ohsas 18001 18001 45001 ohsas

ISO 45001: 2018 Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe Nghề Nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 22-04-2019, 11:56 am

ISO 45001 LÀ GÌ?

 ISO 45001 hệ thống quản lý An toàn và Sức khoẻ Nghề nghiệp - Các yêu cầu hướng dẫn áp dụng, là một tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về sức khỏe và an toàn trong công vệc, cung cấp khuôn khổ cho một tổ chức để quản lý rủi ro và cơ hội giúp ngăn ngừa thương tích và bệnh tật liên quan đến công việc cho người lao động.

Tiêu chuẩn này tập trung vào vai trò của lãnh đạo cao nhất và nhằm cung cấp một nơi làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động. Để đạt được điều này, điều quan trọng là kiểm soát tất cả các yếu tố có thể gây ra bệnh tật, thương tích và cả trường hợp xấu nhất là tử vong bằng cách giảm những tác động bất lợi đến tình trạng thể chất, tinh thần và nhận thức của mỗi người. ISO 45001 đề cập tới tất cả các khía cạnh đó.

Nếu bạn hiện đang được chứng nhận OHSAS 18001 thì bạn sẽ cần chuyển sang ISO 45001 vì OHSAS 18001 sẽ bị rút. Chúng tôi có chuyên môn và kiến ​​thức để giúp bạn nâng cấp chứng nhận của bạn và nhận được nhiều nhất từ ​​ISO 45001.

 

 

Đối tượng áp dụng iso 45001?

ISO 45001 được thiết kế để sử dụng cho bất kỳ tổ chức/doanh nghiệp, bất kể quy mô hay tính chất công việc nào và có thể được tích hợp vào chương trình y tế và an toàn khác như chăm sóc sức khỏe người lao động và phúc lợi.

Lợi ích của ISO 45001?

 

Tài liệu khác

icon zalo
0937.619.299