ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp

ISO 45001 - Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp

Tác giả: ISOCUS | 08-07-2019, 11:08 am

 

 

ISO 45001: 2018 Hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Triển khai ISO 45001:2018 (và chuyển đổi Hệ thống quản lý an toàn – sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007 sang ISO 45001:2018) nhằm giúp tổ chức đạt được các kết quả hoạch định của hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp (Occupational Health and Safety- OH&S)

ISO 45001: 2018 đã và đang được triển khai áp dụng cho các tổ chức nào muốn thiết lập, triển khai và duy trì hệ thống quản lý OH & S để cải thiện sức khoẻ và an toàn lao động, giảm thiểu nguy cơ và giảm thiểu nguy cơ OH&S, tận dụng cơ hội OH&S và giải quyết vấn đề quản lý OH&S hệ thống không phù hợp với hoạt động của mình.

 

Một số đặc điểm của ISO 45001:2018:

Cũng như các đặc điểm của OHSAS 18001, tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào bất kể quy mô, loại hình và hoạt động. Áp dụng ISO 45001 nhằm kiểm soát các rủi ro của OH & S, và có tính đến các yếu tố như bối cảnh hoạt động của tổ chức và nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác.

ISO 45001: 2018 không nêu ra các tiêu chí cụ thể cho việc thực hiện OH & S, cũng không có quy định về thiết kế hệ thống quản lý OH & S.

ISO 45001: 2018 cho phép một tổ chức, thông qua hệ thống quản lý OH & S của mình, để lồng ghép các khía cạnh khác của sức khoẻ và an toàn, chẳng hạn như phúc lợi / an sinh của người lao động.

ISO 45001: 2018 không giải quyết các vấn đề như sự an toàn của sản phẩm, thiệt hại về tài sản hoặc tác động môi trường, vượt quá rủi ro cho người lao động và các bên quan tâm khác.

ISO 45001: 2018 có thể được sử dụng toàn bộ hoặc một phần để cải thiện một cách có hệ thống công tác quản lý sức khoẻ và an toàn lao động. Tuy nhiên, các tuyên bố về sự phù hợp với tiệu chuẩn này không được chấp nhận trừ khi tất cả các yêu cầu của nó được kết hợp vào hệ thống quản lý OH & S của tổ chức và được thực hiện mà không có sự loại trừ.

 

Liên hệ Hotline: 0978 679 199 - 0988 702 118 hoặc Email: contacts@isocus.vn để được hỗ trợ.

 Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
0978.679.199