ISO 14001 Dành Cho Đối Tượng nào?

ISO 14001 Dành Cho Đối Tượng nào?

Tác giả: ISOCUS | 14-05-2019, 9:39 am
ISO 14001 phù hợp cho mọi loại hình Tổ chức, loại hình, quy mô, có thể là tư nhân, phí lợi nhuận hoặc chính phủ.

Tổ Chức/Doanh nghiệp nào cần áp dụng ISO 14001?

 

ISO 14001 phù hợp cho mọi loại hình Tổ chức, loại hình, quy mô, có thể là tư nhân, phí lợi nhuận hoặc chính phủ.

 >> Xem thêm: Dịch vụ tư vấn chứng nhận iso 14001 - Hệ thống quản lý môi trường

ISO 14001 yêu cầu các Tổ chức/Doanh nghiệp xem xét tất cả các vấn đề môi trường liên quan đến hoạt động của mình như:

- Ô nhiễm không khí

- Nước và nước thải

- Quản lý chất thải

- Ô nhiễm đất

- Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu 

-Sử dụng hiệu quả tài nguyên.

 

                     


Bình luận
Gửi câu hỏi
Tin liên quan
Tin nổi bật
icon zalo
0937.619.299